Vegtams nettsider
- Viet til kampen for nordmenns overlevelse som eget folk -
- Stans folkemordet gjennom pengesystemet, lavt fødselstall og innvandring av folkefremmede! -
- "... Alt skal han få som viser meg på heien
stolpen med påskriften her går veien." -

Vegtam på facebook . Vegtams Nettbutikk .. Hva ravnene hvisker...


Hjemkomst - til vern om folk og fedreland.

Meningen med Vegtams nettside
Den Store Svindelen
Kristendomen som mnemkompleks og replikator
Litt historikk rundt kristendommen
En utfordring til noen politiske partier
Svindelen med utviklingshjelpen
Leveregler på grunnlag av tydning av de norrøne myter.
En anstendig og økologisk forsvarlig norsk fiskeripolitikk
En anstendig asyl- og flyktningepolitikk.
USEFUEREGA ER IKKE EN BY I SPANIA
Det endelige farvel til gjelds- og renteslaveriet.
Litt fra verdensbankierenes historie
Åsahjelperne - Hvordan de tenker som føler slektskap og tilhørighet med Æser og Vaner
og ønsker å samarbeide med sine guder i jotunbankingen.

Den Holocaustiske Trosbekjennelse
Troen og Guden
Den jødiske folkekarakter og agenda.
Arbeiderbevegelssen og det moderne slavesamfunn
Høringsnotat om allmennkringkastingsplakat for NRK
Venstrejødene og Odelsloven
Nettblot for småhedninger
26.01.08 Mens vi venter på Marius...
23.05.08 Til Hundens Minne
06. 11.08 Finanskrisen
13.02.09 Astrobiologi og Åsatro
02.03.10 Arbeidsprimat eller Pengeprimat?
03.03.10 Selvmotsigelser som menneskerettigheter. Selvmotsigende idealer
08.03.10 Jens, Josef og frelsen ved kornet
13.03.10 Plyndringen av Island
29.03.10 Den store oppryddingen: Folkesvikoppgjøret
31.10.10 Om fylgja som verneånd og følgeånd i norrøn mytologi , religion og litteratur.
08.11.10 Hvordan bekjempe Den nye verdensorden?
24.11.10 Renten er krisenes mor.
09.12.10 "Alle mennesker græd da de hørte lovens ord."
03.01.11 Program for De Nordiske Patrioters Enhetsparti
08.11.11 Politikkens konsekvenser er også dens mål
27.11.11 Arbeidsinnvandring, velstandstap og folkesvik
28.01.12 Veksten i krisenes omfang aktualiserer gamle debattstrenger:
Debattstreng om Gjeldspengesystemet.
Pengereform - ikke redningspakke.
28.03.12 Ritualgang ved graven til en åsatruer
28.04.12 Vegtam og Draupnir.
*
29.04.12 De tre tårn
05.07.12 Folkeopplysning til rådville og nødstedte EU-borgere.
28.09.12 Det positive pengesystem.
10.01.13 Gode Vladimir Vladimirovitch Putin
20.01.13 "Jeg skal sende deg falker du aldri vil glemme".

29.06.13 Frihet, Slaveri, Mulighetstap, Folkemord og Innvandring.
11.07.13 … Og herved skulle det verste savn ved fravær av et innvandringsregnskap være avhjulpet…
09.08.13 Ikke for monoteister eller folkesvikere - syv offisielle ritualer for Det Norske Åsatrusamfunn.
02.12.13 Til minne om en venn.
01.05.14 En oppsummering av hovedelementene i artiklene på indekssiden til Vegtams Nettsider.
24. 08.14 På jakt etter Pelayos hemmelighet.
29.08.14 Litt bondefangeri - i etterkant av jordbruksoppgjøret.
08.10.14 Konklusjoner og synspunkter rundt Positiv Money som pengesystem.
23.11.15 Faderen eller Herren
15.12.15 Den folkeøkonomiske ordning.
*

Støtt Vegtam med din Grasrotandel!
*

31.12.17 Godt nyttår 2018. ... Med ønske om en bedre verden.
14.12.17 Renten som grunnlag for det moderne slaveri.
13.08.17 Mens vi venter på oss selv og Vegtam
05.09.16 Revolusjon fra toppen
18.08.16 En adferdsøkologisk hypotese om jødene.
09.07.16 Når det kommer uår i folket.
06.03.16 Om nå råd ellers kan være til noen nytte ...
28.02.16 Den judaistiske lære.
29.12.15 Fra konspirasjonsteori til vitenskap
09.09.15 Fremmedinnvandring og meningstap.
01.08.15 Fødselstall - Innvandring - Folkemord.
18.10.14 Innvandring og mulighetstap.
29.09.14 Rasisme er kjærlighet til eget folk.
15.06.14 Kommentar til fripengesystem på Martinus blogg.
09.06.14 Litt om de fire rytterne i Åpenbaringen.
19.04.14 En hjelpende hånd til Poppen.
23.03.14 Den rasistiske lære.
09.11.13 Tydning av en del sentrale symboler i norrøne myter .I pdf - format
30.10.13 Om hvordan man med fortjeneste kan skape fripenger av gjeldspenger.
20.09.13 Soga om korleis Josefson kom av garde på si 2. misjonsferd.
14. 09.13 Vi går for Karlvågen
11.09.13 Bevegelsen For Folkebevaring (BFF.)
01.09.13 Mundus vult decipi... En analyse av Miljøpartiet De Grønne.
14.08.13 Videoer til mulig nytte for bevissthetsutvidelsen - eller til underholdning...
23.07.13 The Secret of OZ - om tabubelagte hemmeligheter. En kommentar til en artikkel i Nyhetsspeilet.
23.06.13 Om Kol Nidre-folkets virksomhet de siste århundrer. Trolig i vesentlig grad sann historie.
19.05.13 Om hvordan man kan ta over verden - jamfør Sions vises protokoller.
14.04.13 Et innvandringsreknskap - Hvordan vi blir søkt utfjottet gjennom autoriserte løgner.
09.03.13 En liten oppdatering til beroligelse for klimahysterikere.
31.01.13 Hitlers økonomiske under. Historisk informasjon til å bli klok av i disse krisetider.
21.01.13 Johan Galtung om konspitrasjonsteorier.
16.12.12 Fra Gasse-Geirs arkiver: Relevante sitater om opptakten til krigen mot Tyskland.
12.12.12 Hvor mange av Eu's ledere kommer fra Goldman Sachs eller andre jødiske organisasjoner?
30.05.12 Penger, makt og din fremtid.
12.05.12 Sannheten om al Qaida - myten og virkeligheten
12.05.12 Om psykopater og psykopati
13.03.10 Litt om fiatpenger og hva penger er
06.02.10 Christopher Bollyn: 9/11 - koden. Det var Israel og Mossad som sto bak!
28.11.08 Om kochermat og kocherslakting
16. 06.08 Bankenes hemmelighet
16.06.08 Røde Kors om dødstall i tyske konsentrasjonsleirer.
04.03.08 Verdenskirken. Noen synspunkter på økonomisk teori.
10.01.08 Den Nye Verdensorden.
Noen sentrale spørsmål rundt holocaustløgnene.
Svindelen med klimakrisen
Hva skjedde 11/9? Se begge videoene. Perl Harbor på nytt! De gjorde det selv!
Sionismens mesterplan for verdenskontroll fram til ca 1970
The Patriot Act - Patriotloven. Nå gjelder det untakstilstander i det multikulturelle USA.
MacDonald løser en historisk "gåte".
Jødene erklerer Tyskland krig, 24 Mars 1933. Derfor måtte de interneres.
Nordisk.nu Nya Ekonomiska Systemet

Dagens aviser.


Temaområder

Økonomi Politikk Religion Filosofi og vitenskap Biologi og Biopsykologi Anbefalt Litteratur Historie Nyheter.

Vegtam
vegtam84@jahoo.no


Månedens artikkel
Månedens folkesviker

Gamle artikler

Leuchter rapporten - ingen gass i gasskammeret ##
Zündelsite
David Eriving. Enda en samvittighetsfange.
Germar Rudolf: enda en samvittighetsfange dømt for tankeforbrytelse og vantro
Mahler Gets 6 Years Over Holocaust Statement Zionism Is Destroying Civilization
Robert Faurisson om holocaustsvindelen
Mer om og av R. Faurisson
Impact and Future of Holocaust Revisionism
The Controversy of Zion
Kontroversen om sion . ###
mosaisk.com
Dronten
Tall fra Auschwitz ## ##
patriot.dk
Døra til gasskammeret gikk innover!
Jeg var i Auschwitz
Noen spørsmål om Holocaust
Oversikt over kjente historierevisjonister
Alfabetisk om fortidd, forvridd og forbudt.
Ingen luftsirkulasjon i gasskammerene?
Luftfoto viser at "øyenvitner" lyver.
Litt om jøder og tallet 6 000 000
## ...### ...### ... ### ...###
Jostemikk Jew Watch
Paul Rassinier – revisjonismens far

*

Metapedia ... Store Norske Leksikon

Dokument.no (Zionister)

 

xxx

 

Utenlandske jotunbankere

Gates of Vienna

The Fjordman files

Golden Dawn

Real Jew News

Snapphanen

Morgoth's Review

voltairenet.org

The Soul of the east.

Adelaide Institute

Tomatobubble

xxx

Beyondisme

Voice of Europe

Mothman777

O-D-I-N,  Organisasjon for Dansk Identitet og N.

Thulean Perspective

http://www.deesillustration.com/

Every Kinda People

AVpixlat

wide awake gentile

Daily Stormer

No time for silence

Hanne nabintu Herland

The end of Zion

Zions vises protokoller. W/span>.

David Duke

Rense.com

The Ugly Truth

Vlad Tepes

Opplysning til dt danske folk

Palanthir ~ I ljuset av verkligheten för medvetandets utveckling.

Order15

xxx

The Barnes Review

Northerntruthseeker

The Occidental Obsrver

Whatsupic

xxx

Dark Moon

uropeansworldwide

Futurist Trendcast

NEO _ New Eastern Outlook

yournewswire.com/

Invandring och mörkläggning II

Informasjonskriget

Klyvnadens tid

The Truthseeker

The Saker

John Kaminsky

JEWS NEWS

Russia Insider

Russia to day

Renegade Tribune

Judicial -inc