Vegtams nettsider
- Viet til kampen for nordmenns overlevelse som eget folk -
- Stans folkemordet gjennom pengesystemet, lavt foedselstall og innvandring av folkefremmede! -
- "... Alt skal han faa som viser meg paa heien
stolpen med paaskriften her gaar veien." -

Vegtam paa VK . Vegtams Nettbutikk .. Hva ravnene hvisker... ... Bilder fra det norroene mytiske univers


Hjemkomst - til vern om folk og fedreland.

Meningen med Vegtams nettside
Den Store Svindelen
Kristendomen som mnemkompleks og replikator
Litt historikk rundt kristendommen
En utfordring til noen politiske partier
Svindelen med utviklingshjelpen
Leveregler paa grunnlag av tydning av de norroene myter.
En anstendig og oekologisk forsvarlig norsk fiskeripolitikk
En anstendig asyl- og flyktningepolitikk.
USEFUEREGA ER IKKE EN BY I SPANIA
Det endelige farvel til gjelds- og renteslaveriet.
Litt fra verdensbankierenes historie
aasahjelperne - Hvordan de tenker som foeler slektskap og tilhoerighet med aeser og Vaner
og 0ensker aa samarbeide med sine guder i jotunbankingen.

Den Holocaustiske Trosbekjennelse
Troen og Guden
Den joediske folkekarakter og agenda.
Arbeiderbevegelssen og det moderne slavesamfunn
Hoeringsnotat om allmennkringkastingsplakat for NRK
Venstrejoedene og Odelsloven
Nettblot for smaahedninger
26.01.08 Mens vi venter paa Marius...
23.05.08 Til Hundens Minne
06. 11.08 Finanskrisen
13.02.09 Astrobiologi og aasatro
02.03.10 Arbeidsprimat eller Pengeprimat?
03.03.10 Selvmotsigelser som menneskerettigheter. Selvmotsigende idealer
08.03.10 Jens, Josef og frelsen ved kornet
13.03.10 Plyndringen av Island
29.03.10 Den store oppryddingen: Folkesvikoppgjoeret
31.10.10 Om fylgja som verneaand og foelgeaand i norroen mytologi , religion og litteratur.
08.11.10 Hvordan bekjempe Den nye verdensorden?
24.11.10 Renten er krisenes mor.
09.12.10 "Alle mennesker graed da de hoerte lovens ord."
03.01.11 Program for De Nordiske Patrioters Enhetsparti
08.11.11 Politikkens konsekvenser er ogsaa dens maal
27.11.11 Arbeidsinnvandring, velstandstap og folkesvik
28.01.12 Veksten i krisenes omfang aktualiserer gamle debattstrenger:
Debattstreng om Gjeldspengesystemet.
Pengereform - ikke redningspakke.
28.03.12 Ritualgang ved graven til en aasatruer
28.04.12 Vegtam og Draupnir.
*
29.04.12 De tre taarn
05.07.12 Folkeopplysning til raadville og noedstedte EU-borgere.
28.09.12 Det positive pengesystem.
10.01.13 Gode Vladimir Vladimirovitch Putin
20.01.13 "Jeg skal sende deg falker du aldri vil glemme".

29.06.13 Frihet, Slaveri, Mulighetstap, Folkemord og Innvandring.
11.07.13 Og herved skulle det verste savn ved fravaer av et innvandringsregnskap vaere avhjulpet
09.08.13 Ikke for monoteister eller folkesvikere - syv offisielle ritualer for Det Norske Aasatrusamfunn.
02.12.13 Til minne om en venn.
01.05.14 En oppsummering av hovedelementene i artiklene paa indekssiden til Vegtams Nettsider.
24. 08.14 Paa jakt etter Pelayos hemmelighet.
29.08.14 Litt bondefangeri - i etterkant av jordbruksoppgjoeret.
08.10.14 Konklusjoner og synspunkter rundt Positiv Money som pengesystem.
23.11.15 Faderen eller Herren
15.12.15 Den folkeoekonomiske ordning.
*

Stoett Vegtam med din Grasrotandel!
*

29.06.22 Jordbruk og fripenger
25.02.22 Krigen i Ukraina
02.11.21 Vi maa organisere oss
14.02.21 Pi - folkets frigjoerende kryptopenger.
23.10.20 Fri energi - Om moerklagt teknologi
16.09.20 Om en mulig bygging av Nordnorgebanen for fripenger.
05.07.20 Hvordan ta knekken paa Globalismen og NWO?
03.07 20 De syv ufriheter - Om aa slavebinde et folk
25.05.20 Om fripenger, gjeldspenger og baerekraftig familiepolitikk.
16. 03.20 Om Koronavirus, gjeld og globalisering.
12.03.20 Den store forbrytelsen - Om fripenger og gjeldspenger
02.03.20 Sjoebeite for sjoeoerret - et eksempel
30.11.19 Forlat oss vaar gjeld, som vi forlater vaare debitorer
04.11.19 Gjenreisning av fiskerbonden ... naa som Norges nye adel
31.10.19 Et politisk prinsipprogram for systemendring.
05.04.19 Staten Israel boer avvikles og opploeses
16.03.19 Velgersangen
16.03.19 Folket direkte.
05.01.19 Svastikaen, Davidstjernen, Korset og Halvmaanen
28.10.18 Joedenes katekisme i det tidligere Sovjetunionen.
22.09..18 Tyskland er en joededrevet slavestat
31.12.17 Godt nyttaar 2018. ... Med oenske om en bedre verden.
14.12.17 Renten som grunnlag for det moderne slaveri.
13.08.17 Mens vi venter paa oss selv og Vegtam
05.09.16 Revolusjon fra toppen
18.08.16 En adferdsoekologisk hypotese om joedene.
09.07.16 Naar det kommer uaar i folket.
06.03.16 Om naa raad ellers kan vaere til noen nytte ...
28.02.16 Den judaistiske laere.
29.12.15 Fra konspirasjonsteori til vitenskap
09.09.15 Fremmedinnvandring og meningstap.
01.08.15 Foedselstall - Innvandring - Folkemord.
18.10.14 Innvandring og mulighetstap.
29.09.14 Rasisme er kjaerlighet til eget folk.
15.06.14 Kommentar til fripengesystem paa Martinus blogg.
09.06.14 Litt om de fire rytterne i aapenbaringen.
19.04.14 En hjelpende haand til Poppen.
23.03.14 Den rasistiske laere.
09.11.13 Tydning av en del sentrale symboler i norroene myter .I pdf - format
30.10.13 Om hvordan man med fortjeneste kan skape fripenger av gjeldspenger.
20.09.13 Soga om korleis Josefson kom av garde paa si 2. misjonsferd.
14. 09.13 Vi gaar for Karlvaagen
11.09.13 Bevegelsen For Folkebevaring (BFF.)
01.09.13 Mundus vult decipi... En analyse av Miljoepartiet De Groenne.
14.08.13 Videoer til mulig nytte for bevissthetsutvidelsen - eller til underholdning...
23.07.13 The Secret of OZ - om tabubelagte hemmeligheter. En kommentar til en artikkel i Nyhetsspeilet.
23.06.13 Om Kol Nidre-folkets virksomhet de siste aarhundrer. Trolig i vesentlig grad sann historie.
19.05.13 Om hvordan man kan ta over verden - jamfoer Sions vises protokoller.
14.04.13 Et innvandringsreknskap - Hvordan vi blir soekt utfjottet gjennom autoriserte loegner.
09.03.13 En liten oppdatering til beroligelse for klimahysterikere.
31.01.13 Hitlers oekonomiske under. Historisk informasjon til aa bli klok av i disse krisetider.
21.01.13 Johan Galtung om konspitrasjonsteorier.
16.12.12 Fra Gasse-Geirs arkiver: Relevante sitater om opptakten til krigen mot Tyskland.
12.12.12 Hvor mange av Eu's ledere kommer fra Goldman Sachs eller andre joediske organisasjoner?
30.05.12 Penger, makt og din fremtid.
12.05.12 Sannheten om al Qaida - myten og virkeligheten
12.05.12 Om psykopater og psykopati
13.03.10 Litt om fiatpenger og hva penger er
06.02.10 Christopher Bollyn: 9/11 - koden. Det var Israel og Mossad som sto bak!
28.11.08 Om kochermat og kocherslakting
16. 06.08 Bankenes hemmelighet
16.06.08 Roede Kors om doedstall i tyske konsentrasjonsleirer.
04.03.08 Verdenskirken. Noen synspunkter paa oekonomisk teori.
10.01.08 Den Nye Verdensorden.
Noen sentrale spoersmaal rundt holocaustloegnene.
Svindelen med klimakrisen
Hva skjedde 11/9? Se begge videoene. Perl Harbor paa nytt! De gjorde det selv!
Sionismens mesterplan for verdenskontroll fram til ca 1970
The Patriot Act - Patriotloven. Naa gjelder det untakstilstander i det multikulturelle USA.
MacDonald loeser en historisk "gaate".
Joedene erklerer Tyskland krig, 24 Mars 1933. Derfor maatte de interneres.
Nordisk.nu Nya Ekonomiska Systemet

Dagens aviser.


Temaområder

økonomi Politikk Religion Filosofi og vitenskap Biologi og Biopsykologi Anbefalt Litteratur Historie Nyheter.

Vegtam
vegtam84@yahoo.no


Maanedens artikkel
Maanedens folkesviker

Gamle artikler

Leuchter rapporten - ingen gass i gasskammeret ##
Zundelsite
David Eriving. Enda en samvittighetsfange.
Germar Rudolf: enda en samvittighetsfange dømt for tankeforbrytelse og vantro
Mahler Gets 6 Years Over Holocaust Statement Zionism Is Destroying Civilization
Robert Faurisson om holocaustsvindelen
Mer om og av R. Faurisson
Impact and Future of Holocaust Revisionism
The Controversy of Zion
Kontroversen om sion . ###
mosaisk.com
Dronten
Tall fra Auschwitz ## ##
patriot.dk
Doera til gasskammeret gikk innover!
Jeg var i Auschwitz
Noen spoersmaal om Holocaust
Oversikt over kjente historierevisjonister
Alfabetisk om fortidd, forvridd og forbudt.
Ingen luftsirkulasjon i gasskammerene?
Luftfoto viser at "oeyenvitner" lyver.
Litt om joeder og tallet 6 000 000
## ...### ...### ... ### ...###
Jostemikk Jew Watch
Paul Rassinier ... revisjonismens far

*

Metapedia ... Store Norske Leksikon

Dokument.no (Zionister)

 

xxx

 xxx

 

Utenlandske jotunbankere

Gates of Vienna

The Fjordman files

Golden Dawn

Cheekyvideos

Snapphanen

Morgoth's Review

voltairenet.org

The Soul of the east.

Adelaide Institute

Thegrayzone.com/

History Reviewed.

Beyondisme

Katehon

The Anti-New-York-Times

LaRouchepub.com

Thulean Perspective

http://www.deesillustration.com/

Every Kinda People

AVpixlat

informationclearinghouse

Remnantnewspaper

.counterpunch.org/

Hanne nabintu Herland

Giza deathstar.com/

Zions vises protokoller. W/span>.

David Duke

Rense.com

lipstick-and-war-crimes.org/

Vlad Tepes

Opplysning til dt danske folk

Palanthir ~ I ljuset av verkligheten for medvetandets utveckling.

Order15

National Vanguard

thegreaterpicture

thorstenjpattberg.substack.com/

The Occidental Obsrver

Moon of Alabama

the cradle./a>

paulcraigroberts.org/

thegrayzone.com

Futurist Trendcast

NEO _ New Eastern Outlook

yournewswire.com/

Invandring och moerkleggning II

russian-faith.com

Klyvnadens tid

The Truthseeker

The Saker

John Kaminsky

michael-hudson.com/

Russia Insider

Russia to day

Renegade Tribune

wsws.org/en

Globalresearch

The Unz Review: An Alternative Media Selection

Vido rebels blogg

Barnes Review

Aanirfan.blogspot/

Age of Treason

englishnews.org/english-news.html

Breibart

jewishracism.

My registered site

The Appolonian transmission

Ancient Origins

Islandsk.no

Veterans to day

Svegot

I Klyvnadens tid

State of the Nation

Southfront

http://mileswmathis.com

State of Globe.no

Bakom kulisserna

https://deagel.com/

http://www.jar2.com/

wsws.org/en

bluemoonofshanghai.com/

xxx

xxx/

xxx