Den Nye Verdensorden

Den Nye Verdensorden

vth

Vegtams sider


 

 

 

Vi har til stadighet vist til Den Nye Verdensorden (DNV). Vi vet ikke om det alltid har vært like klart hva vi mente med begrepet, derfor vil vi hitsette et forsøk på klargjøring og definering.

 

Vi vil dog presisere at i vår virkelighetsoppfatning er det utelukkende elitejødene som står bak denne tusenårgamle sammensvergelsen. Den menige jøde er bare arbeidsmaur, og derfor også et offer for sammensvergelsen på lik linje med resten av menneskeheten – men de vet hva de gjør. Om det skulle se ut som om også enkelte goyim er delaktige i sammensvergelsen, vil vi mene at de på langt nær er del av den innerste sirkelen. De er bare medløpere som ser seg tjent med å virke som shabesgoyim. I alle folk finnes det forrædere og folkesvikere, eller utfjotninger som setter en eller annen ide, eller et ideal, over sitt eget folks velferd eller overlevelse. Enda i dag finnes det jevne, arbeidende nordmenn som tror seg tjent med å komme inn i EU.

 

Elitejødene består trolig av ikke flere enn ca 300 familier. Med 100 virksomme og oppegående medlemmer i hver familie, har vi en elite på ca 30 000 mennesker. Av disse er trolig ikke flere enn 10 i hver familie i den aller innerste krets. Vi snakker altså om en kommanderende maktelite på ca 3000 mennesker. Det er disse som driver fram Den Jødiske Agenda eller DNV. Det er disse menneskene som kontrollerer de ca 300 største banker i verden, samt de 300 største multinasjonale selskap og de 300 største formuer og fondsopplegg. De kontrollerer i praksis også de fleste sentralbanker, og kan dermed lage seg ubegrenset med penger av intet når de finner det nødvendig eller nyttig.

 

Og det er disse som tar sikte på verdensherredømme for sitt ”utvalgte folk” - sitt ”Herrefolk”.

 

***

 

 


"In the land of the blind, the one eye is king"

 

 

Termen New World Order (NWO) er brukt av mange politikere og kjente personer opp gjennom tidene, og er en generisk term brukt om en verdensomspennende sammensvergelse orkestrert av en ekstremt mektig og innflytelsesrik gruppe av genetisk relaterte individer som inkluderer mange av verdens velstående og viktige mennesker, som de øverste politiske lederene, forretningsverdenens elite, i tillegg til medlemmer av adel og kongefamilier. Deres mål er å skape et globalt samfunn uten nasjonale grenser. En fascistisk verdensomspennede regjering som overgår Hitlers ”tredje rike”.

Sitat av internasjonal finansmann/bankmann, zionisten Paul Warburg:
"We will have a world government whether you like it or not.
The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent." - February 17, 1950, as he testified before the US Senate
Vil vil en verdens-regjering, enten du liker det eller ikke.
Spørsmålet er bare om den regjeringen kommer frivillig eller med makt.” - 17 februar, 1950, da han vitnet for det Amerikanske Senatet

Deres hensikt innefatter komplett og total styring over hvert eneste menneske på planeten, og å dramatisk redusere verdenens befolkning med to tredjedeler, kanskje så mye som 70-95%. Samfunns-strukturen vil bli totalt forandret, fjerning av middelklassen, slik at de sitter igjen med eliten/overklassen, og underklassen som vil fungere som slaver.
En global maktkonsentrasjon og et globalt valuta system, under permanente ikke-valgte diktatorer som kun kommer fra deres egne rekker.. De vil oppnå reduksjonen i befolkningen ved restriksjoner på hvor mange barn en familie kan få (Kina), sykdom (AIDS, kreft etc), kriger, naturkatastrofer (vær-manipulasjon) og sult, inntil ca 1 milliard mennesker som vil være nyttige for hersker-klassen gjenstår i geografiske områder som er strengt oppmålt og bevoktet.
Alle lover vil være globale, og man vil få ett globalt rettsystem med en global rett (finnes idag) hvor man ikke har noen reelle rettigheter, ingen rett til forsvarer, ingen rettferdig rettsak med andre ord. Ens sjebne vil være helt og holdent overlatt til makteliten. Man vil få et verdensomspennende militær-politi, ikke delt politi-styrke og militærstyrke som vi har i dag. Systemet vil bli basert på en velfedsstat; de some er lovlydige og underkaster seg den nye globale regjeringen vil bli belønnet medretten til å leve, de som ikke underkaster seg og lager opprør vil ganske enkelt bli sultet i hjel, tatt av dage på annen måte eller klassifisert som ”lovløse”, hvilket gjør dem til et lovlig mål for hvem som helst som ønsker å drepe dem. Det vil også bli strengt forbudt å inneha våpen av noe slag, ikke bare skytevåpen.


Hvorfor konspirasjonen stort sett er ukjent

Den store og kompliserte veven av løgner og bedrag som omgir individene og organisasjonene involvert i denne sammensvergelsen er ganske utrolig. Flest folk reagerer med tvil og skeptisisme mot emnet, uvitende om at de er blitt forberedt (programmert) til å reagere med skeptisisme ved bruk av institutsjoner og medieinnflytelse.
Forfatter og researcher Fritz Springmeier sier de fleste mennesker har innebygde ”sperrer” som kortslutter sinnets kritiskeundersøkelsesprosess når det kommer til visse sensitive emner. Disse ”sperrene i sinnet” er en CIA uttrykk for en betinget type respons som stopper og avslutter debatt eller undersøkelse av emnet. For eksempel, omtalen av ordet ”konspirasjon" (conspiracy) er et ord som for de fleste ofte trigger en slik sperre i hjernen. Dette fordi CIA en gang på 30-tallet konsekvent begynte å bruke ordet ”konspirasjon” og ordet ”teori” som ett ord (konspirasjons-teori), et uttrykk som går igjen og igjen i filmer og bøker. Derfor tenker mann lett på ordet TEORI når man hører ordet sammensvergelse eller konspirasjon. Slik avskriver man lett en KONSPIRASJON for å kun være en teori.

Tenk etter, hva tenker du selv når du hører noen snakke om en konspirasjon?Hvordan eliten opererer

New World Order eliten (illuminati) tilrettelegger agendaen deres ved bruk av nøye gjennomtenkt manipulasjon av mennesklige følelser, og da spesielt frykt. I flere århundrer har de brukt en teknikk som kalles for “problem, reaksjon, løsning”. Dvs de skaper et problem (skaper frykt), slik at de får en ønsket reaksjon fra befolkningen (de søker beskyttelse fra lederene, 'noe må gjøres'). Som igjen gjør dem i stand til å iverksette en løsning (hvilket var poenget deres hele tiden).

Et eksempel på hvordan dette fungerer er tragedien i New York 11 september 2001. De skremmer befolkningen ved å iscenesette et terror-angrep (husk at bin Laden er en CIA agent). Befolkningen blir skremt og søker eskyttelse av regjeringen. Regjeringen kommer med løsningen om å ”ta terroristene”. Befolkningen godtar dette pga frykt for "terrorister", og slik kan regjeringen få støtte i befolkningen til å gjøre forandringer i grunnloven som tar bort store friheter fra det Amerikanske folk (og oss!), i tillegg får de støtte til å innvadere Afghanistan/Irak.
Vips, eliten har fått det slik de ville.

Krigen i midtøsten handler om mye mer enn penger og olje, den gjør dem i stand til å opprette store militærbaser som vil være viktige for dem i fremtiden. Når USA oppretter militærbaser i andre land, blir de der permanent. USA har for øyeblikket store, faste militærbaser i over 140 land rundt i verden. Metoden med ”problem, reaksjon, løsning” har man uttallige eksempler på opp igjennom historien. Ved alle store konflikter i verden har denne makteliten stått bak, om ikke direkte så indirekte ved å forsørge begge parter med våpen og penger.
Napoleon Bonaparte, den franske revolusjon, russiske revolusjon, første og andre verdenskrig. verdens rikeste kontinent Afrika's triste historie frem til den dag i dag. Korea krigen, Vietnam krigen, sør og mellom Amerika,grisebukt invasjonen, og første og nå andre golf-krigen i midtøsten. De ga Saddam Hussein penger og våpen inkludert kjemiske våpen slik at han kunne gå til krig mot Iran på 80 tallet. De står bak Israel/Palestina konflikten (CIA skapte opprinnelig Hamas), og nå det ”krigen mot terror” som brukes i deres agenda. Alt er nøye planlagt. Det er denne eliten, med CFR, Bilderberger-group (Siv Jensen, Frp), Trilateral Comission, CIA, NSA, MI5, MI6, Mossad, ISI, Norske PST etc osv i spissen som står bak terror aksjonene i verden. Ikke muslimer som de vil ha oss til å tro.

Terror aksjonen i Oklahoma-City i 95 var CIA. Samme med undergrunnsbombene i Madrid og London. Første bombingen av World Trade Center var også CIA. 11 september 2001, dagen da hele verden ble rystet av bilder som viste fly krasje inn i bygninger. CIA var SENTRAL i den handlingen. Osama bin Laden og hans al-Qaeda ble kun brukt som front, og bin Laden er mest sannsynlig død i dag (ifølge troverdige kilder), men CIA slipper fortsatt lydopptak som de hevder er denne mannen som ytrer trusler mot vesten.
Hitler og nazistene i Tyskland var direkte forbundet med denne eliten. Både den allierte siden (England, USA, senere Russland med flere) og Hitler ble sponset av den samme eliten. Av de samme folkene.

 Det finnes overveldende bevis for alt som står skrevet her, og det finnes mange mange andre eksempler på hvordan denne eliten opererer, og hva som er agendaen deres.

Alt du trenger å gjøre er åpne sinnet og øynene dine, og se på verden du lever i! 

Det ovenstående er hentet fra northernresistance.info/nwo

 

 

A Grateful Slave

Støttelitteratur til hjelp ved avfjotningen

Western Safeguards Initiative

Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Bibelen og Talmud

Den store svindelen

Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #

The how and Why of economy

En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.

Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.

Jew watch

Zions vises protokoller

GNOSTIC LIBERATION FRONT

The 'God' That Serves Elite Jews

Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres

Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System

 

To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

The Moneymasters - video1

The Moneymasters - video2

Video om mennene bak den amerikanske sentralbanken.

 

Kan dette være din savnede mulighet?

 

Hvilke krefter står bak EU-systemet?