Talmudisme Zionisme Kommunisme

vth

Talmudjøden og husnegeren - Emanuel og Barak

(Emanuel gjorde militærtjenesten sin i Israel)

 

Det er av sine egne man skal ha det. 

Winston Churchill var selv jøde. Han var født av jødisk mor. Men hun var, etter hva vi vet, av sefardijødisk opphav, og det var gjerne en betydelig konflikt mellom de semittiske sefardijødene og talmudjødene fra øst. Disse var khazarer, et tyrkisk/mongolsk folkeslag som hadde konvertert til jødedommen på 700-tallet.

I sitt store historiske verk om 2. verdenskrig fortalte Winston intet om Holocaust. Han hadde ikke ført om det så tidlig som på femtitallet. (Det samme gjaldt jøden Dwight Eisenhower i sitt verk om krigen). Det var enda ikke riktig oppfunnet.

Vi siterer Churchill fra boken Kontroversen om Zion av Douglas Reed:

"Det forekommer næsten som om både det kristne evangelium og evangeliet om antikrist var planlagt til at skulle opstå blandt det samme folk, og som om denne gådefulde og hemmelighedsfulde race var blevet udvalgt til at manifestere det mest ophøjede og det aller laveste, både det guddommelige og det djævelske .......Helt tilbage fra ”SpartacusWeishaupts tid til Karl Marx og frem til Trotsky (Russland), Bela Kun (Ungarn), Rosa Luxembourg (Tyskland) og Emma Goldman (USA) er denne verdensomspændende sammensværgelse til omstyrtelse af civilisationen og til opbygning af samfundet på basis af standset udvikling, misundelig ondskabsfuldhed og umulig lighed, fortsat vokset støt . Den spillede, som en moderne forfatter, Mrs. Nesta Webster så talentfuldt har vist det, en afgjort tydelig rolle i den franske revolutions tragedie. Den har været drivfjederen i samtlige samfundsundergravende bevægelser gennem det nittende århundrede; og nu er det omsider lykkedes denne gruppe af usædvanlige personligheder fra underverdenen i Europas og Amerikas store byer at gribe det russiske folk om struben og praktisk taget blive de ubestridte herskere over dette enorme imperium. Der er intet behov for at overdrive den andel disse internationale og hovedsagelig ateistiske jøder har spillet i skabelsen af bolsjevismen og den russiske revolution. Det er afgjort en meget væsentlig rolle; muligvis overgår den samtlige andre.

*

”Det er den sidste oprigtige udtalelse (som jeg har kunnet finde) om dette spørgsmål, fra en ledende offentlig person. Efter dette tidspunkt sænkedes en bandlysning af offentlig diskussion ned over verden, og Den store Stilhed fulgte - op til dagen i dag. I 1953 nægtede Churchill at give tilladelse (som kræves efter engelsk lov) til, at der måtte laves en fotostat af denne artikel (fra Illustrated Sunday Herald , den 8. februar 1920), uden at han sagde grunden hertil”. (D. Reed)

Og det har i sannhet blitt verre etter den tid…

Om Talmudismens røtter kan man lese her.

Vi vil sterkt anbefale å lese kapitlet om det jødiske statskupp i Russland.

Et kort resymé av Kontroversen om Zion.

Vi klarer ikke dy oss; vi kommer tsar Nikolaj II i hu. - I det kjellerrom hvor tsarfamilien ble slaktet, var veggene overstrødd med obskøne og hånende inskripsjoner på hebraisk, ungarsk og tysk. En av disse lød:

Belsa Zar Ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht.

Dette er en kynisk parodi på verselinjer fra den jødiske dikter Heinrich Heines vers om mordet på Belshassar, en mytologisk hersker. Det beskrives i Daniels Bok som en hevn for fornærmelser mot Judha. I orginalen lød det:

Belsazar ward aber in selbiger Nacht Von selbiger Knechten umgebracht.

I fri oversettelse får vi: Men før morgenen kom igjen, var Belsazar drept av sine menn.

At tsarens drapsmenn var vel bevandret i talmudistisk tenkning, religion og historie, er åpenbart.

Et annet ”fingeravtrykk” som fortalte hvem kuppmakerne i Russland var, kom til synes da Judas ble kåret til helgen i Russland i forlengelsen av statskuppet! Det samme skjedde i Tyskland i 1945! Som hån mot de kristne og kristendommen. I Tyskland kom som et tilleggstegn at de jødiske dommerne i Nürnbergprosessen lot ”krigsforbryterne” bli hengt på en av talmudjødenes viktigste helligdager i 1946: Purim; 13. - 14. mars. På denne dag danser og synger de og feirer sitt folkemord på 75000 persere.  ###. I Russland ble kirkene sprengt eller brukt som staller og lager. Synagogene var fredet og ”antisemittisme” forbydd ved lov.

Hele den vestlige verden står i dag under kontroll av talmudjødene – eller zionistene om man vil. Norge har autorisert holocaustløgnen, gjort sitt seremonielle knefall og betalt tributten.

Tilfreds med verket – Barak har vært flink gutt.

"…Gå ind og sæt jer i besiddelse af nationer, som er større og mægtigere end I selv…. Herren jeres Gud går foran jer; som brændende ild vil han udslette dem, han vil bringe dem til fald for jeres ansigt; således skal I drive dem ud og udslette dem hurtigt, som Herren har befalet jer det… For hvis I med flid overholder de bud, jeg har givet jer … så vil Herren uddrive disse nationer foran jer og I skal besidde nationer, som er større og mægtigere end I selv er … jeres kystlinie skal nå til de fjerneste have. Ingen mennesker vil kunne stå sig imod jer: for Herren jeres Gud vil kaste rædsel for jer over landet, som I betræder…."

"Dette er de bud, som I skal følge… I skal fuldstændig ødelægge de steder, hvor de nationer, som I besidder, tilbad deres guder … Når Herren jeres Gud skal afskære nationerne foran jer, hvor I går hen for at besidde dem og I følger dem og lever i deres land: Pas på, at I ikke bliver narret til at følge dem … og ikke følger deres guder."

"hvis der iblandt jer opstår en profet eller drømmer … skal han dræbes".

"Men i de folks byer, som Herren jeres Gud giver jer i arv, skal i ikke spare noget, der ånder; men i skal ødelægge dem fuldstændigt som Herren jeres Gud har befalet jer".

"I skal ikke tage åger af jeres broder … af den fremmede må I gerne tage åger"

"Herren jeres Gud vil sætte jer over alle nationer på jorden… Herren vil gøre jer til et helligt folk for sig selv… Og alle jordens folkeslag skal se, at I er kaldede i Herrens navn; og de skal frygte jer …. I skal låne ud til mange folkeslag og I skal ikke låne af dem. Og Herren vil gøre jer til hoved og ikke til hale; og I skal kun være foroven og ikke forneden…"

"Hvis I ikke vil lytte til Herrens røst og adlyde alle hans bud og love… skal alle disse forbandelser overgå jer…"

Leviterne føjede også lidt lokkemad til den rædsel, som var skabt af "alle disse forbandelser". Hvis "folket" ville "vende tilbage og lyde Herrens røst og adlyde alle hans bud…", så ville "alle disse forbandelser" blive overført til deres "fjender" (ikke fordi disse havde syndet, men simpelthen for at forøge mængden af velsignelser, som skulle udøses over de rehabiliterede jøder!)

Det var i hvert fald ikke en lykkelig mand (skønt det var en jødisk skribent, i vore dage, 2.500 år senere, hr. Maurice Samuel), som skrev: "…. Vi jøder, ødelæggerne, vil altid forblive ødelæggere … intet, som ikke-jøder gør, vil være nok for vore behov og krav".

”Og Herren talte til Moses og sagde, Se, jeg har taget leviterne blandt Israels børn i stedet for alle de førstefødte, der åbner moderskødet blandt Israels børn: derfor skal leviterne være mine; fordi alle førstefødte er mine…”(Da de førstefødte, der således skulle indløses udgjorde 273 gange så mange som de leviter, der løskøbte dem, måtte der betales 5 shekels for hver af disse 273, pengene skulle gives ”til Aaron og hans sønner”).

Så, i 444 f.Kr. fik Nehemias Ezra til at udforme forbudet mod blandede ægteskaber i Toraen, så det endelig blev en del af den meget ændrede "Lov" (og David og Salomon blev formodentlig posthumt forkastede). Lederne af klaner og familier blev kaldt sammen og skulle skrive under på, at de og deres folk ville overholde alle regler og bud i Torahen, med særlig henblik på denne nye regel.

"Alle menneskene græd, da de hørte Lovens ord".

Det var et kætteri: Den dag kong Artaxerxes' soldater tvang Jerusalems beboere til at underskrive Ezekiels Nye Pagt, blev perversionen af den tidligere israelitiske tradition fuldbragt og bekræftelsen af Gud blev erstattet med benægtelsen af Gud.

*

Det gamle testamente er i sitt vesen et politisk program. Det klargjør de forbud og påbud Juda stamme må følge - Loven (som levittene tilla Jehova) - for at jødenes gud skal holde sin del av pakten: At det gudlovete Stor-Israel fra Nilen til Eufrat skal bli en realitet, at alle rikdommer på jorden skal komme i jødenes eie, og at alle jordens folk skal bli deres tjenere. Det går i sannhet en blodvei fra Hyksosfolket (De som hersker over fremmede land) som ble drevet ut av Egypt og til dagens Midtøsten og verdens finanskriser.

Hvordan talmudisme, zionisme og De internasjonale pengefyrster best kan bekjempes, har vi gjort rede for annet steds. ##. Som en ekstra hjelp til menneskehetens jordiske frelse, vil vi anbefale å ta talmudjødene på ordet og hjelpe jødene hjem. Dess flere dess bedre – sammen med alle de andre folke- og kulturfremmede hvis viktigste hensikt og funksjon i landene er nedbryting og utrydding av vertsfolket.

Heim