Jens, Josef og frelsen ved kornet

vth

*

 

Jens er statsminister i Norge, og på mange måter en likendes kar. Han smiler stort sett og er nesten alltid blid og glad; ut på tur, aldri sur… Men på 1. nyttårsdag må han holde nyttårstale for folket.

 

I år, 2010, måtte han selvsagt innom ”finanskrisen” og annen økonomisk elendighet som Norge og verden har vært plaget av i året som gikk, og i den forbindelse fant Jens det nyttig - til folkeopplysningens beste - å komme inn på historien om Josef og kornet. Han fortalte oss om hvordan Josef hadde frelst egypterne ved å spare korn i de fete år slik at man hadde å ta av i de magre år. Det var da underforstått at slik måtte også vi gjøre, og selv hadde han og Arbeiderpartiet gått foran ved å spare i Oljefondet. Vi hadde mye å lære av Josef. Så langt Jens…

 

Men la oss nå friske opp hele historie om Josef og kornet:

 

Etter et lite mellomværende med Pottifars hustru, var Josef hamnet i fengsel. Her fikk han anledning til å prøve seg som drømmetyder. Han tydet to av faraos drømmer slik at det først skulle komme syv feite år, og dernest syv magre, og at Farao derfor burde sette en forstandig mann til å samle inn korn i de gode år for å ha i de magre. (Josef hadde sikkert hørt om el Niño, et sikkert tilbakevendende klimafenomen også på den tid.)

Da Farao fikk høre dette, ble han så glad at han satte Josef som stattholder og gav ham i oppdrag å stå for kornhandelen.

 

Historien videre er omtrent slik:

 


   
46 Josef var tretti år gammel da han trådte fram for farao, kongen i Egypt. Og da nå Josef gikk bort fra farao, reiste han igjennom hele Egypt. 47 Jorden bar så det bugnet de sju årene det var overflod. 48 Og han samlet allslags grøde i de sju gode årene i Egypt og lagret den i byene. I hver by lagret han grøden fra markene der omkring. 49 Slik samlet Josef korn i haugevis, i mengder som havets sand, helt til han gav opp å holde tall på det; for det var ikke til å telle.

----------

53 Så var de til ende, de sju gode årene i Egypt, 54 og de sju uårene tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land; bare i Egypt var det mat. 55 Snart begynte alt folket i Egypt å sulte og rope til farao om brød. Og farao sa til dem: « til Josef! Det han sier dere, skal dere gjøre.» 56 Hungersnøden bredte seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne; for hungersnøden var hard i Egypt. 57 Og fra alle land kom det folk til Egypt og ville kjøpe korn hos Josef; for nøden ble hard over hele jorden.
   -----------------

39 Det var fremdeles uår i landet.

--------------

13 Det fantes ikke brød i hele landet; for uåret var svært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. 14 Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan; han fikk dem for kornet som folk kjøpte. Og Josef brakte pengene til faraos hus. 15 Men da det var slutt med pengene både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa: «Gi oss brød! Skal vi dø for øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» 16 Josef svarte: «Kom hit med buskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger!» 17 Da kom de til Josef med buskapen sin, og han gav dem brød for hestene, småfeet, storfeet og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året, og for det fikk han hele deres buskap.
   
18 Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa: «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det er slutt med pengene. Og buskapen vår har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, herre, enn oss selv og vår jord. 19 Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao! Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legges øde!»
   
20 Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som én, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom. 21 Og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. 22 Bare prestenes jord kjøpte han ikke; for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han gav dem. Derfor solgte de ikke sin jord.
   
23 Josef sa til folket: «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn; så åkrene til! 24 Av avlingen skal dere la farao få en femtedel. Fire femtedeler skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres.» 25 Da svarte de: «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise godvilje mot oss, skal vi være faraos treller.» 26 Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Bare prestenes jord kom ikke under farao.

 

Dette var sånn høvelig hele historien om Josef, kornet og frelsen ved kornet. (Vi har hoppet over at familien til Josef fikk rikelig med korn for intet, gull og sølv i tillegg samt varig opphold i Gosen)

 

Nå er det jo slik at en tekst kan leses på mange måter. Presten leser den nok med religiøse ”briller” på nesen. Det samme har trolig også Jens gjort. Men Jens er jo ikke prest; han er statsminister og økonom, så vi kunne vel strengt tatt forvente av ham at han la teologien til side og heller valgte å opptre som økonom? Særlig nå under ”finanskrisen”?

 

Nå vel; la oss ta på oss de økonomiske briller og se hva historien om Josef og kornet kan fortelle oss:

 

  1. I de gode tider var det overskudd på korn. Det var derfor kjøpers marked.
  2. Josef kjøpte alt korn han fikk hand på til en billig pris
  3. Da de syv magre år kom, solgte Josef korn til høy pris. Det var selgers marked.
  4. Gjennom salget fikk han hand om alle penger i Egypt og Kanaan.
  5. Og Josef brakte pengene til faraos hus. Pengene ble dermed dratt ut av sirkulasjon. Vi fikk en pengekontraksjon. Teknikken syntes alt på dette tidspunkt å være finslipt. Den hadde nok vært prøvd ut før. Kanskje i Ur i Kaldea – dit Abraham aldri turte å vende tilbake?
  6. Da folk ikke lenger hadde penger å kjøpe korn for, krevde Josef at de skulle betale med buskapen sin. Den kom dermed også i Faraos eie.
  7. Da så hungersnøden fortsatte, bød folket frivillig seg selv og sin jord som bytte for korn, slik at de og deres kvinner og barn kunne leve.
  8. Slik kom all penger og all eiendom i Faraos eie. Han var nå også blitt en pengefyrste. Protojøden Josef gjorde på dette vis alle egyptere til slaver gjennom en pengekontraksjon.
  9. Så gav Josef dem korn til mat og såkorn, og krevde av dem i all ettertid at de skulle betale 20 % skatt til Farao.
  10. Bare prestene slapp å bli treller, for de var Faraos tjenere og fikk sin lønn fra ham.

 

Odin – nåbevisstheten med sine visdomsfugler

Hugin og Munin: tanke og minne.

 

Så kan man da lure på hvorfor ikke økonomen Jens forteller oss hele historien om Josef og hans ”frelse” ved kornet av det egyptiske folk. Hvorfor forteller han ikke det norske folk i sin nyttårstale at en pengekontraksjon vil føre folket under slaveri av verdens pengefyrster? Og det midt under en ”finanskrise”! En ”finanskrise” er intet annet enn en pengekontraksjon – pengene blir holdt tilbake så folket skal gå konkurs og all eiendom skal komme i pengefyrstenes eie. Det var noe slikt som også skjedde i 1929.

Svaret er nok at verken politikeren og økonomen Jens Stoltenberg, eller prestene, vill at folket skal forstå dette med pengekontraksjoner, pengesystem eller pengepolitikk. De skal alle gjøres til uvitende og eiendomsløse lønnsslaver under Den nye verdensorden (DNV). Det beste eksempel på dette har vi nå om dagen fått fra Island, hvor de private bankenes private spekulasjonsgjeld er blitt konvertert til en statsgjeld som skal betales av folket. (Pengefyrstene har sikret seg). Dette skjer i ly av et EU-direktiv som Norge og Island har godtatt som del av EØS-avtalen. Uten at folket fikk vite det eller forsto det. Det er derfor Jens ikke vil hjelpe Island på anstendig vis ved å støtte deres nei til å betale pengefyrstenes private gjeld. Neste gang kan det være Norges tur, og slik skal det være, mener Jens…

 

I USA er det ikke riktig så ille enda. Da Lehman Brothers gikk konkurs, gikk den amerikanske stat ikke inn og tok over gjelden. De norske Terra-kommunene måtte bære tapet selv. I Norge tok bankenes sikringsfond og staten støyten da de islandske bankenes filialer gikk konkurs her til lands. Det islandske folk ble selvsagt ikke dratt til ansvar. Han turte ikke ta belastningen for noe slikt, Jensemannen.

Men i Islands tilfelle støtter både Jens og de EU-venlige media de internasjonale pengefyrster. Folkene skal plyndres. Og Jens og AP vil inn i EU.

(Vi minner om vår boikott og evige vendetta mot Dagbladet. Måtte de som de første av en rekke aviser gå konkurs på grunn av sitt journalistiske folkesvik!)

 

Da finanskrisen meldte seg i Norge, fant Jens på noe lurt; han hadde lært det i Amerika hvor han hadde studert økonomi. Han lot alle banker som var i pengenød få alle de kreditter og lån de måtte ønske, slik at de klarte seg. På skattebetalernes regning. Bankenes skyldnere fikk ingen hjelp. Mange av dem gikk derfor konkurs under kreditt-tørken, og panteobjektene kom dermed i bankenes eie. Antallet konkurser i 2008 og 2009 ble derfor det mangedobbelte av det som er vanlig i Norge.

 

Og slik har det vært og blitt gjort over hele verden. Finanskrisen har vært glandsdager for de store pengefyrstene.

 

Vi glemte å fortelle at både Farao og Josef nok tilhørte det semittiske Hyksosfolket som besatte nedre Egypt i et godt hundreår.

Etterkommerne av dette folket er nå herrer både på Wall Street og i City of London hvor de, lik sin gud #, kan skape (penger) av intet til å kjøpe og låne ut i de fete år, og holde igjen på i de magre… Folkets og pengefyrstenes interesser faller aldri sammen. Folkene og Utsugerne er i evig konflikt.

 

De folkeegne faraoene satte aldri i gang en pengekontraksjon…

Tor – jotunbankeren.

 

Det hadde nok gjort seg med litt jotunbanking i kretsen rundt Jens… blant prester, politikere og sosialøkonomer.

 

Hva solskinn er for den sorte muld,

Er sann opplysning for muldets frende

 

 

Heim