Den Holokaustiske Trosbekjennelse

 

Den Holocaustiske Trosbekjennelse

vth

 

*

 

Som vi vet blir holocaustreligionen nå tvangsinnført i mange land over hele verden, og stadig nye holocausttempler blir oppført på skattebetalernes regning. De som nekter å tro blir dømt for forbrytelsen og kastet i fengsel. Snart vil det kanskje gå som da de andre semittiske verdensreligionene – Kristendommen og Islam – ble tvangsinnført: De som nekter å tro blir torturert og drept. Da ikke alle er klar over hva den nye troen går ut på, har vi - etter vår beste innsikt og for å avhjelpe nøden – samlet hovedelementene i læren i de fire nedenforstående trosartikler.

 

*

 

I

1. Jeg tror at jødene, Jehovas – jødegudens - utvalgte folk, uforskyldt har vært utsatt for pogromer, forfølgelser og spesielle lidelser langt mer enn alle de andre folkene.

II

1. Jeg tror at jøder i et antall av seks millioner – det hellige lidelsestallet –

2. hvorav fire millioner i Auschwitz alene,

3. ble utryddet i de nazistiske utryddelsesleirene,

4. og at alt deres gull og alle deres verdier ble ranet fra dem, og deres kontoer i Sveits underslått.

5. Noen ble jaget ut i brennende, kullfyrte grøfter og brent levende - ved kullmangel på grunn av krigsgangen ble det tidvis fyrt med ved - fettet ble samlet i bunnen av grøftene og brukt til å fyre krematoriene med,

6. andre ble skutt, to og to i slengen for å spare ammunisjon,

7. og begravet i svære massegraver så jorden løftet seg med drønn fra avgassene av forråtnelsesprosessen, og geysirer av blod sto opp fra jorden.

8. Andre ble gasset med Zyklon B i de nazistiske gasskamrene - diseldrevne mobile gasskammer ble også brukt -

9. for så å bli kremert så røyken formørket daghimmelen og ilden fra krematorieovnene lyste opp nattehimmelen,

10. og noen få ble skutt eller slått i hjel under transportene, eller døde av sykdom og mishandling.

11. Der det var mulig, ble kroppene utnyttet økonomisk:

12. Håret ble nyttet i industrien, de ble flådd og skinnet ble brukt til å sy lampeskjermer,

13. gullplommene ble revet ut av tennene deres,

14. det ble så kokt såpe på kroppene deres,

15. restene og ramset ble kremert

16. og alle spor etter disse ugjerninger, heri slagget og asken etter kremeringene, ble så fjernet.

17. I avstengte kuvogner med gulvet bestrødd med ulesket kalk ble fangene på avsides jernbanespor i øde skoger plassert til en pinefull død; sakte oppbrent og tilintetgjort av kalken. .

18. Men Herren gjorde også mange undre til vitne om sin allmakt: Han lot Anne Frank skrive med kulepenn før den var oppfunnet,
19. og han gjorde at veggene i gasskamrene ikke ble farget prøyssisk blå slik avlusningskamrene ble det.

III

1. Jeg tror at hele menneskeheten har pådratt seg en syndeskyld overfor Jehovas utvalgte folk på grunn av de spesielle lidelsene de er blitt påført

2.- men i særlig grad det tyske folk –

3. og at denne skyld aldri kan utsones eller gjøres opp,

4 men at bare stadige og evige pengeoverføringer, erstatninger, tilkjennelser og andre særskilte rettigheter til de utvalgte i alle land kan hindre gjelden fra å forrente seg og vokse lik den ubetalelige gjeld fra gjeldspengesystemet.
"Og dine porte skal holdes åpne til stadighed; de skal ikke lukkes hverken ved dag eller ved natt, for at man kan bringe deg nationernes forråd, og deres konger fører an. For den nation og det rige der ikke vil tjene deg, går til grunde; og nationerne vil bli helt avsvedet".(Esajas 60 11-12)

IV

1. Jeg tror at alle som kritiserer Jehovas utvalgte folk,

2. eller avviser Den Holocaustiske Tro,

3. er rasister, nazister og antisemitter,

4. og at de bør gjøres til gjenstand for forfølgelse og straff.

 

*

Vi oppfordrer på det sterkeste folk til å ta lærdom av Galileo Galilei da han ble avkrevd å avsverge sin lære om at jorden beveget seg rundt solen, og i stedet bekjenne seg til den kristne lære om at solen beveger seg rundt jorden. Han tok til vettet og ”omvendte” seg i tide før han ble utsatt for tortur, fengsling og brenning på bål.

De to beryktete holocaustfornekterne Winston Churchill og Dwight Eisenhower var heldige. De rakk å dø før rettferdigheten innhentet dem. De fortidde alt om gasskamrene i sine verker om krigen; og enda var de begge jøder!De varierende tall på minneplatene fra Auschwiz skyldes trolig holocaustfornekterne? Hvor skal det ende...?

Jødesåpen. Nå en relikvie i holocausttemplene.

Prøisisk blå er ved et herrens under borte fra "gasskamrene".

 

*

 

Western Safeguards Initiative
Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Tall fra Auschwitz

Jødetelling er en eksakt vitenskap

Jødenes egne ord

Judicial.Inc

Jew watch

Preusisk blå

Radio Islam

HoloCa$h

Western Safeguards Initiative
GNOSTIC LIBERATION FRONT
Nuremberg Prosecutor Bernie Meltzer Dies
The 'God' That Serves Elite Jews
Jødene erklærte krig mot Tyskland 24. mars 1933 - derfor måtte de interneres.
Tale av Robert Faurisson om holocaustsvindelen.

Heim