Noen interessante videoer

Vth

 

Nettet flommer over av videoer om så mange ting. Det tar tid å snuse på dem alle for å finne ut hva som er verdt å bry seg med. For å gjøre det letter for folk som sogner til det stoff vi er opptatt av på Vegtams Nettsider, hitsetter vi noe av det vi har funnet interessant. Vi nevner: Penger og pengesystemer, økonomi, jøder og jøderi, religion, åsatru og vikingetid, ideologi, historie, konspirasjoner, frimureri … og mulige nyheter av forskjellig slag. God fornøyelse…

 

*

 

Om jøder, kommunister og frimurere. Fra gassekanalen.

Benjamin Freedmann En jøde avslører den jødiske agenda.

Frimureriske blodsritualer.

Er det hvite selvmordet egentlig et planlagt folkemord?

Om Rotschild og andre pengefyrster

Berømte jøder som skifter navn

The Money Masters

The Money Fix. Hvordan pengesyst. virker og en løsning med KV: komplementær valuta.

Bohemian Grove. Frimurerritualer.

Skul and Bones

Jim Garrison om henrettelsen av JFK

Bohemian Grove

Uttalelser av tyske politikere. Dette er hva vi kaller folkesvik.

Sjokkerende statistikk.

Fordeling av rikdom og fattigdom i USA

Dette er nasjonalsosialisme. Taler av A. Hitler

Om Khazarer og ashkenasimjøder

The Secret of Oz. En oppfølging av The Money Masters

The hidden history – The khazar empire

911 missing link. Omhandler også jødenes delaktighet i 911.

David Icke om Rothschild-zionisme

Vil den hvite rase overleve?

David Duke

David Cole; jøden som er holocaustfornekter

Secret History of the American Federal Reserve System

David Cole

Hva er rasisme. Analyse av begrepet og samtale med folk som ser rasisme overalt

David Cole om Holocaust

Rasisme. Definisjon og analyse av tidens mest misbrukte begrep.

Var vikingetiden en kamp mot paven?

Davi Duke. Hemmeligheten bak kommunismen.

Når sentralbanker styrer verdedn 1

Paula Hitler om sin bror Adolf.

Når sentralbanker styrer verden 2

Hvorfor blir jødene forfulgt?

Når sent.   3

David Irving. Hardtalk

Når sentr. 4

David Irving forklarer Holocaustlegenden.

Når sentr. 5

The Clash of the Gods. En tolking av Tolkinen

Når sentr. 6

De kristnes gud driver pengevekslerne ut av tempelet. Men det var den gang…

Når sentr. 7

Keiser Report: Size, Scale & Speed of Debt

Når sentr. 8

Men Bygning nr 7 var ikke kollapset.

Reporteren var for tidlig ute.

Når sentr. 9

Kol Nidre folkets avsvergelse av eder og løfter.

Margrit Kennedy på grunnlag av Silvio Gesell.

Kol Nidre folkets avsvergelse av eder og løfter.

I Russland hjelper borgerne med å oppspore ulovlige innvandrere

The scret of OZ – Om penger og pengesystem

Om slaveri og hvordan vi blir gjort til slaver.

Hitler i Tel Aviv som antirasist.

Hvordan banker skaper penger av intet.

Jødene vedgår at multikulten  dreier seg om utrydding av den hvite rase. 2

Margrit Kennedy. Hvordan vi kan nytte krisene som en mulighet. Pengesystem.

Jødene vedgår at multikulten dreiers eg om utryddin av den hvite rasen. 1

Nazis take a dive –The  Blues brothers (3/9) - antinazipropaganda

Money=Debt=Slavery Part 2

Hvordan nasjoner dør

Money=Debt=Slavery Part 1

Jøder og populærkultur. Jøder og media.

EU and the Vatican - Part 1 of 5.mpg

Goldschmied Fabian - Warum überall Geld fehlt (ganze Länge)

Om Illuminati. På svensk.

The Knights Templars | Freemason | Kabbalah | The Crusader | Secrets Reveal

jüri lina - kraftmätningen - frimurarnas fällor - treiler.avi. Borgerkrigen i Spania

En video om Khazarjødene og Khazaria. Og om vikingetiden og pavemakten

Avsløringer om Rothschildfamilie. Verdens mektigste familie.

Så kom demokratiet og ytringsfriheten til Berlin

Sammenhengen mellom Innvandring og IQ. Helmuth Nyborg.

Motstanden fortsetter.Hedningene gir seg ikke. Musikkvideo.

 

 

Åsatruersken

Kvinnesynet hos Islam, Kristendommen og Åsatrua burde gå noenlunde klart fram av bildet.

Forskjellene på andre områder går kanskje enda klarere fram av ritualene.

*

Og mens vi strever med vår bevissthetsutvidelse og vår styrking av forståelsesevnen, vil vi anbefale at man setter seg grundig inn i Innvandringsregnskapet. Uten en rimelig god innsikt i dette saksforhold, vil man være avskåret fra en dypere forståelse av den økonomiske siden av innvandringsproblematikken. Og for å pløye både i dybden og bredden, bør man kikke på essayet Frihet, Slaveri, Mulighetstap, Folkemord og Innvandring. En skikkelig bevissthetsutvider!

 

Heim