En oppsummering av Vegtams nettsiderDa det etter hånden er blitt en del stoff på Vegtams Nettsider, og muligens en smule uoversiktlig, har det kommet oss for øre at folk lurer på hva som er vår egentlige agenda. La oss derfor dra en kort belæring om dette.

*

Alt vårt strev i forbindelse med Vegtams Nettsider skjer i erkjennelsen av virksomheten til Den Nye Verdensorden (NWO)

Målet til NWO er verdensherredømme for en liten klikk med kjeltringer og storforbrytere: Vi kaller dem gjerne De Internasjonale Pengefyrster, da denne gjengen er ledet av internasjonale bankierer; stort sett av felles etnisitet.

*

A. Hovedmål eller formål med Vegtams nettsider.

Vi vil det norske og det samiske folks overlevelse som folk i maksimal velstand og velferd i et bærekraftig samfunn i økologisk likevekt og med Norge som aktivt vernet nasjonalstat. Dette innbefatter bekjempelse av de fiender og utsugere som arbeider for å utrydde det norske folk, tilintetgjøre norsk kultur, bryte ned Norge som nasjonalstat og slavebinde hele menneskeheten. ## ## ## ##

Alt annet, som sagtens kan være aktverdige mål å arbeide mot, blir for oss som delmål å regne i forhold til dette hovedmål. Dette bør etter vår mening være hensikten, formålet, med all politikk i Norge. Ethvert annet hovedmål kan fort bli hva vi kaller folkesvik, eller i verste fall folkemord.

B. Midler (delmål) i arbeidet med å nå vårt hovedmål:

1. Stans i all folkefremmed og fremmedkulturell innvandring.

Nordmenn og samer har nå et fødselstall på ca. 1.7, og med den enorme innvandringen av folkefremmede og fremmedkulturelle vi nå har, vil disse to folkene være utryddet i løpet av få generasjoner. Hvert folk sitt land – hvert land sitt folk. Monokultur nasjonalt for å oppnå bærekraftig multikultur og og genetisk mangfold globalt. ## ##.

2. Opprydding og repatriering av de fremmede.

Det kaos multikulten har skapt, må det ryddes opp i. De fremmede må repatrieres for å unngå at innvandringens onde hensikt blir virkeliggjort. Et nytt rettsoppgjør må settes i verk. ##. ##

3. Religion og livssyn.

En folkebevarende religion og et ditto livssyn er nødvendig som verneforanstaltning for det norske folk. Vi satser på åsatrua . ## ##.

4. En folkebevegelse

Vårt strev i Norge vil vanskelig kunne lykkes uten i samarbeide med verdens andre folk. Det vil derfor gjøre seg med støtte til den verdensomspennende bevegelse for folkebevaring som ligger i menneskenes gener (BFF) ##.

5. Et nytt økonomisk system

Kapitalismen er et rent plyndringssystem rettet mot alle verdens folkeslag med unntak av den etniske gruppen til De Internasjonale Pengefyrstene og deres hjelpere. Vi går for Den Folkeøkonomiske Ordning som erstatning for kapitalismen ## ## ## ## ### .

6. Et nytt pengeteknisk system

Det kapitalistiske gjeldspengesystemet må avskaffes og et fripengesystem innføres ## ##.

7. Et politisk parti.

For å drive fram folkefrelsen trenges det et politisk parti. Vi går for NPE – enn så lenge - med det program som der er skissert. Alt politisk arbeid må primært være rettet inn mot folkets vell og overlevelse ## ##. ##

8. Finansiering av arbeidet.

Vi satser på grasrotandelen – kan det være nok til å gjøre susen? ##.De er alle utrydningstruet som folk av antirasister og De Internasjonale Pengefyrster

Heim