TroenTroen og Guden

vth


 

*

Johannes 3.16 kalles ”Den lille bibel”. Dette fordi skriftstedet i en eneste kort setning samler essensen i den kristne lære. Vi har i det nedenforstående utviklet noen tanker om skriftstedet og dets innhold.

 

*

 

Troen

Virkeligheten

Bak virkeligheten

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv

(Johs.3.16)

For så utforsonlig og utilgivende var Gud at han krevde stedfortredende blodoffer gjennom korsdøden av sin sønn den enbårne for å kunne tilgi menneskene Adam og Evas ulydighet.

Først ved troen på Jesu stedfortredende blodoffer får menneskene tilgang til det evige liv Gud har å by på.

Målt med menneskelig og psykiatriske mål er Gud Herren

en psykopat av kosmiske dimensjoner. I mennesket er han et selvkopierende sinnbilde, et replikerende mnemkompleks, som vil dra i retning av å utvikle et sterkt dømmende, fordømmende og moralistisk overjeg i mennesket.

 

 

*

Hender det vi en sjelden gang henfaller til religiøse overlegninger fra godstolen, har det likevel aldri hendt at vi har fått øye på noen kjærlighet eller tilgivelse i frelsesverket slik det blir fremstilt i Johs.3.16. og ellers i Det nye testamentet.

Frelsesverket må knyttes til arvesynden, dette at Adam og Eva var ulydige og brøt Herrens forbud mot å ete av Kunnskapens tre til godt og ondt. ”Frelsesverket” forteller oss jo nettopp at Herren Jehova ikke var kjærlig, tilgivende og full av miskunnhet(å ikke føre på regning), men tvert om uforsonlig og ikke tilgivende, ute av stand til å tilgi Adam og Eva deres forgåelse, og derfor ikke villig til å gi dem et evig liv før synden var utsonet. Synden ble tvert om overført til alle menneskene, og siden mennesket ikke var i stand til å levere det blodoffer som krevdes, måtte Den enbårne – innen Kristendommen - ta på seg oppgaven gjennom korsdøden – med Herren som planlegger, regimester og pådriver. I Judaismen og Islam skjer blodofret i moderat form gjennom omskjæringen (2. Mos. Kap. 4, v. 24-26), (1. Mos. kap.17, v. 1-14), og syndeskylden blir dermed slettet på enkelt vis.

Syndefallsmyten har vi tydet annet steds.

Det er denne uforsonlige, hevngjerrige og miskunnsløse gammeltestamentlige krigsgud som i Det nye testamente og Kristendommen blir maskert (i vesentlig grad av Paulus) i forførende humanistiske og allkjærlige gevanter som Faderen. Dette kan nok langt på vei forklare aggresjonen, volden, retthaveriet og den blodige misjonsiver som er knyttet til Kristendommen, Islam og Holokaustlæren. Og når så Judaismen varter opp med en pakt mellom jødene og Jehova som går ut på at jødene skal bli verdens herrer (1. Kongebok 10,14; Ordspråkene 11,15 og 22,7; Nehemia 5,4; 5. Mosebok 7,16, 23,19 og 28,12; Esajas 49,23; Haggai 2,7; Jeremia 30,11; Esajas kap. 60 og 61, samt Talmud.) i bytte mot å dyrke Jehova og holde hans bud, så er det ikke rart vi lever i en urolig og voldelig verden.

Medisinen mot alt dette er folkeavfjotting, et folkeøkonomisk system (#) og hvert folk i flittig og ivrig velferdsbygging i eget land.

 

*

Western Safeguards Initiative
Eustace Mullins: Den biologiske jøde

Bibelen

Tyding av de norrøne myter

Talmud

Judicial.Inc

Western Safeguards Initiative
Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres

Heim