Bankenes Hemmelighet

Vegtams sider


Bankenes Hemmelighet

 

 

 

 

Nedenforstående innlegg er klippet fra en debattstreng i Dagens næringsliv. Noe vi bør merke oss er at ingen av avisens journalister finner å ville delta i debatten og dermed hjelpe sine lesere ut av sin uvitenhet. Emnet er tabu. Dette er noe folk helst ikke bør ha kunnskap om eller innsikt i.

*

 

Bankenes hemmelighet

Hvor kommer pengene fra? Dette spørsmålet har jeg stilt til folk i Norges Bank, Kredittilsynet, redaktører i økonomiske tidsskrift, etc. uten å få et tilfredsstillende svar. Pr. 31.12.07 var pengemengden:
M0 (sedler og mynter) = 109 mrd. N.O.K.
M1 (M0 + bankinnskudd på transaksjonskonto) = 763 mrd.
M2 (M1 + andre innskudd, banksertifikater og pengemarkedsfond) = 1442 mrd.
Samtidig var innenlandsgjeld (K2)= 2953 mrd. Hvordan?
Kanskje finner vi svaret her?

http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279&q=genre%3Aeducational+duration%3Along&hl=en

 

 

-----------------------------------------

Re: Re: Bankenes hemmelighet

Veldig spennende tema! Anbefaler en gammel dokumenter ved navn The Money Masters. http://www.themoneymasters.com/

 

---------------------------------------------------

Re: Re: Bankenes hemmelighet

Hvis jeg forstår riktig så er det ikke de pengene Norges Bank trykker som er problemet men de som skapes når vanlige banker gir lån. Med bare noen tastetrykk på datamaskinen kan de skape millioner av nye kroner som begynner å sirkulere i markedet. På grunn av regelen om bankene bare trenger å ha en beskjeden prosent av lånebeløpet i kapitalreserve kan de låne ut penger som de egentlig ikke har. Hvis bankene hadde lånt disse pengene fra innskuddskunder eller i pengemarkedet måtte de ha betalt renter men når pengene skapes rett ut av luften er hver renteprosent låntaker betaler ren nettoinntekt for banken. Retten til å utstede penger tilhører staten og ikke bankene.

-----------------------------------------

Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Nei.

Når du låner penger i banken må pengene selvfølgelig komme et sted fra.

- pengemarkedet
- obligasjonsmarkedet
- Norges Bank
- Innskudd fra andre bankkunder

Et sted må pengene taes fra. Dnb kan ikke trykke penger.

 

-------------------------------------------------------------------

Re: Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Skrevet av Ivan (Gjest) 15.05.2008 12:34

Encyklopedia Britannica: «Banks lend by creating credit. They create the means of payment out of nothing». (Bankene låner ut
penger ved å gi kreditt. De fabrikerer betalingsmidlet av intet.)

Svar på innlegg Varsle

 

--------------------------------------------------------------------

Re: Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Har du sett filmen Money as Debt?

http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279&q=genre%3Aeducational duration%3Along&hl=en

Mener du fremdeles at pengene kommer fra pengemarkedet, obligasjonsmarkedet, Norges Bank og innskudd fra kunder?
Jeg stilte spørsmålet "hvor kommer pengene fra?" til redaktøren i et av Norges ledende økonomiske tidsskrifter og fikk følgende svar: "Et utrolig godt spørsmål. Jeg ble nysjerrig selv.

Dette skal vi finne ut av, mailen er videresendt til (bladets) ansvarlige for banksektoren.

 

-----------------------------------------------------------

Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Skrevet av Gjest (Gjest) 20.05.2008 17:38

Er det noen som har regnet ut hvor mye penger staten hadde tjent i renter på å utstede alle de nye pengene i stedet for at bankene gjør det? Dette må dreie seg om milliarder av kroner hvert år, som egentlig tilhører staten og kunne vært gitt i skattelette, så nå blir til bankenes profitt.

Svar på innlegg Varsle

Sarkozy – president i Frankrike

----------------------------------------------

Re: Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Skrevet av Thor (Gjest) 21.05.2008 07:35

Hviv vi antar at gjennomsnittlig styringsrente i 2005 var 2 %, i 2006 ca. 3 % og i 2007 ca. 4 % så vil det bety at renteinntekten for den som utstedte de nye pengene i 2006 var på ca 9 mrd. og i 2007 på ca. 14 mrd. (I 2007 ville man jo også ha renter fra penger utstedt i 2006). Bankenes renteinntekter har fra 2005 til 2007 økt med over 87 mrd. og deres rentenetto har økt med 8-9 mrd. og utgjorde i 2007 nesten 43 mrd. Samtidig har bankenes utlån økt med 663 mrd. i nevnte periode.

Svar på innlegg Varsle

 

---------------------------------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Her er et sitat fra Sir Josiah Stamp, som var direktør for den engelske sentralbanken fra 1928 - 1941 og den nest rikeste mannen i England på den tiden. han burde vite hva han snakket om:
"The modern banking system manufactures money out of nothing.
The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of a pen they will create enough money to buy it back again.. Take this great power away from them and all great fortunes like mine will disappear, and they ought to disappear, for then this would be a better and happier world to live in. But if you want to continue to be slaves of the banks and pay the cost of your own slavery, then let the bankers continue to create money and control credit."

Jeg undres om finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Stoltenberg forsstår dette?

 

--------------------------------------------------------------------

Re: Re: Bankenes hemmelighet

Antakelig forstår ikke våre politikere bankenes hemmelighet. Dette er et tema om velgerne må ta fatt i og det begynner å haste. Rentebelastingen stiger kraftig og det merkes i folks lommebok.
Det er underlig at dette temaet ikke har stått på den politiske dagsorden før fordi det er et gammelt problem.
En av grunnleggerne av Amerika uttrykte det slik: If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks...will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered.... The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs. -Thomas Jefferson

----------------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Kanskje staten bør utstede alle pengene? Da må bankene låne alle "nye" penger av staten (Norges Bank) før de kan låne de videre. På den måten har staten kontroll med pengemengden og økning i pengemengden er som kjent årsaken til inflasjon. President i Amerika Abraham Lincoln skal ha sagt følgende: "The Government should create, issue, and circulate all the currency and credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government?s greatest creative opportunity.?

 

 

 

Re: Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Fra 1997 til 2007 øke BNP i Norge 106 % mens pengemengden (M2) øke 144 % og utlån økte 168 %.

Bare i perioden fra 31.12.05 - 31.12.07 har pengemengden økt ca. 436 mrd. mens BNP har økt 343 mrd. Dette må det bli inflasjon av og renteøkning gir ikke tilfredsstillende effekt. Renteøkningen fra 2005 til 2008 koster nå låntakerne ca. 100 mrd. i økte renteutgifter pr. år. Denne måte å styre økonomien på er moden for en reform. Vi trenger en pengereform for informasjonens tidsalder, som skaper mer stabilitet og balanse i økonomien.

 

----------------------------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Ifølge DAS, Europas største forsikringsselskap, var den totale gjelden til alle verdens land US $485 000 mrd. i september 2007. Med en rentesats på 5% vil rentene på US $485 000 mrd. utgjøre US $24250 mrd. Ifølge DAS er verdens totale bruttonasjonalprodukt på US $60 000 mrd.
Dette er hva vi (verdens befolkning) har å leve av. Og etter at vi har betalt mat og klær og hus og andre livsnødvendigheter, skal renter og avdrag betales. Det er usannsynlig at gjelden på US $485 000 mrd. kan nedbetales eller reduseres.
Systemet fungerer på den måten at bankene stadig skaper nye penger (som gjeld) ut av luften. Privatpersoner og bedrifter tar opp ny gjeld fra bankene og får utbetalt nye ?luft-penger?. Disse brukes til å betale renter på gjelden og gjelden bare vokser. Konsekvensen er at de fattige synker lenger og lenger ned i gjeld, middelklassen utarmes og noen få superrike blir enda rikere. Og den dagen du ikke lenger klarer å betale renter og avdrag på gjelden tar banken huset og bilen og alt du eier. Konsekvensen er at alle, bortsett fra noen få rike, blir slaver av bankene. Dette økonomiske systemet er beskrevet i Bibelen, første mosebok, kapitel 47, vers 13 til 22. Hvordan kan vi tillate dette å fortsette?

--------------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Bankene er jo private selskaper som handler i egeninteresse. Det som er spesielt oppsiktsvekkende er at sentralbanken i flere land kontrolleres av de private bankene. For eks. eies den italienske sentralbanken 93 % av private, selv om paragraf 3 i dens statutter sier at majoriteten må eies av staten eller statseide selskaper.

 

-----------------------------------------------------

Re: Re: Re: Bankenes hemmelighet

Slik gjør de det i USA.
Den amerikanske staten går med underskudd på 400 mrd pr. år. Hvis man låner pengene i markedet, gjennom å selge statsobligasjoner, o.l., vil det sluke opp all tilgjengelig kreditt, rentene vil gå i taket og økonomien vil kollapse. For å unngå at kreditten skal bli for presset gir sentralbankens "Open Market Committe" i Washington ordre til sentralbanken i New York om å kjøpe ca. 10 % av det totale (40 mrd) i eksisterende obligasjoner o.l. fra de som eier slike. For å betale for dette skaper de 40 mrd. ved bare noen tastetrykk på en datamaskin. Ved hjelp av flere tastetrykk blir disse nye 40 mrd skutt inn i bankene til de forskjellige selgerne av obligasjoner o.l som dermed øker kapitalreservene til disse bankene med 40 mrd. Bankene tenger bare å beholde 10 % av disse nye innskuddene som kapitalreserve (4 mrd) mens 90 % (36 mrd) kan lånes ut. Disse lånene (og nedbetalingen) blir igjen satt inn i banker.

Av de 36 mrd som ble lånt ut, og satt inn igjen, kan bankene som mottar de nye innskuddene låne ut 90 %, (32,4 mrd) og beholde 3,6 mrd som kapitalreserve. Bankene gjentar denne prosessen inntil de 10 % kapitalreservene og de pengene som er tilgjengelig for utlån, er blitt redusert til null. Denne prosessen tillater bankene å skape nye innskudd på inntil ni ganger (360 mrd) det opprinnelige beløp på 40 mrd som de mottok fra sentralbanken (Federal Reserve). Disse 360 mrd er skjult fra offentligheten gjennom gradvis økning i det totale utlån på hvert gjentagende trinn i prosessen.

Bankene, som mottar innskuddene og gjeninnskuddene, har til sammen lånt ut 360 mrd som de skapte ut av luft, og har beholdt 40 mrd i reserver. På denne måten stabiliseres kreditt markedene selv om den amerikanske stat har lånt 400 mrd.

Sentralbanken skapte de opprinnelige 10 % (40 mrd). Private banker skapte 90 % (360 mrd) ut av luft og lånte dem ut med renter. Med en rente på f. eks. 5 % gir det 18 mrd i renter pr. år. Noe av dette går til bankens aksjonærer. Men bankene skjuler mye av denne store profitten fra offentligheten som udisponert overskudd. Fem banker har 50 % av alle innskudd i USA. Det betyr at i et år med 400 mrd i underskudd (som f. eks. 2007-2008). vil disse bankene motta halvparten av rentene på de nylig skapte 360 mrd. Det tilsvarer 9 mrd pr. år fra nå av for å skape penger ut av luften.

Legg merke til at sentralbanken, og ikke statskassen, skapte de opprinnelige 40 mrd i dette eksemplet. De 12 sentralbankene er private selskaper og aksjene eies av private banker i deres distrikter - ikke av den amerikanske staten. Statskassen betaler sentralbanken renter på de obligasjonene o.l. som sentralbanken kjøper med pengene den skaper ut av luften. Sentralbanken holder omkring 10 % av statens gjeld (statsobligasjoner, o.l.), som staten har samlet for å danne grunnlaget for resten slik det er blitt forklart ovenfor.

-----------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Det haster virkelig med å få gjennomført en pengereform. "Once a nation parts with the control of its currency and credit, it matters not who makes the nations laws. Usury, once in control, will wreck any nation. Until the control of the issue of currency and credit is restored to government and recognised as its most sacred responsibility, all talk of the sovereignty of parliament and of democracy is idle and futile." - William Lyon Mackenzie King

 

---------------------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Økonomen James Robertson har følgende forslag til pengereform:
Central banks should create the amount of new non-cash money (as well as cash) they decide is needed to increase the money supply, by crediting it to their governments as public revenue. Governments should then put it into circulation by spending it.
It should become infeasible and be made illegal for anyone else to create new money denominated in an official currency. Commercial banks will thus be excluded from creating new credit as they do now, and be limited to credit-broking as financial intermediaries.
It will be for central banks to decide at regular intervals how much new money to issue. They will make their decisions in accordance with monetary policy objectives that have previously been laid down and published, and they will be accountable for their performance.
But they will have a high degree of independence from government, giving governments no power to intervene in decisions about how much new money to create.
Scaremongers will raise the spectre of inflation.
But we show that, among other benefits, seigniorage reform can be expected to provide more effective safeguards against the risk of inflation than exist today, when commercial banks print almost all the new money.

So let central banks directly control the quantity of the entire stock of money, let the public purse enjoy full seigniorage, and let the banks continue to develop profit-efficient businesses providing loans on the basis of saved income. The monetary system will be transparent and easy to understand. Money supply will be under effective control. Money will be safe. The purchasing power and foreign exchange value of money will be more stable than today. Last but not least, money will be cheaper to obtain for private households, businesses and governments alike.

 

-------------------------------------------------------

Re: Re: Bankenes hemmelighet

Hvis sentralbankene, under direkte kontroll av staten, hadde utstedt alle de nye pengene og satt dem i omløp hadde situasjonen vært bedre enn idag fordi nå er det de privateide bankene som utsteder de nye pengene gjennom å gi lån. Derfor har staten og sentralbanken ingen direkte kontroll over pengemengden, som i Norge har økt mye raskere enn BNP. Som nevnt ovenfor økte pengemengden 436 mrd fra 31.12.05 - 31.12.07 mens BNP økte 343 mrd. I en slik situasjon gir ikke renteøkning tilfredsstillende effekt og derfor trenger vi en pengereform som skaper mer stabilitet og balanse i økonomien.

----------------------------------------------

Re: Bankenes hemmelighet

Denne debatten er uhyre interessant. Men jeg trenger å få bekreftet en del oppfatninger.
Jeg tror jeg har skjønt at i andre land kan bankene låne ut mer penger enn de råder over, men er det virkelig slik i Norge også?
Altså:

Sp.1.: Kan norske banker(Har de lov til å) låne ut mer penger enn de rår over, og altså skape penger av intet?

Eller er det slik at de ikke kan låne ut mer enn de har som innskudd, som aksjekapital, som egenkapital eller som lån fra sentralbanken, andre banker eller annet hold?

Sp.2.: Hvis svaret er ja på sp.1, hvor mye kan de skape av intet i forhold til den pengemengde de rår over?

Jeg håper noen tar seg tid til å svare på disse spørsmål da svaret er avgjørende for min virkelighetsoppfatning rundt alt som har med pengeteknikk og pengesystem å gjøre.

Forslag til nytt pengesystem er intet nytt i Norge?
http://vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

 

----------------------------------------------

Re: Re: Bankenes hemmelighet

Avhengig av hva bankene låner pengene sine ut til, må de ha en viss andel i egenkapital (kapitaldekningskrav). Resten må bankene lån, enten av innskyterne eller pengemarkedet eller andre finanseringskilder i inn- og utland. Så dermed kan bankene "skape" penger (utlån)i det uendelige så lenge de selv er i stand til låne penger inn som er billigere enn pengene de låner ut til deg og meg!!

 

 

Pengepalass

 

Vegtams økonomiside