England p� vei fra klassesamfunn til kastesamfunn.
05.08.13 Kol Nidre-folkers revolusjoner og pengemaskiner.
12.08.13 Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati
15.08.13 The Secret of Oz: Dokumentar om det gjeldsbaserte pengesystemet
20.08.13 Den f�rste sivilisasjon var europeisk
27.08.13 Hvor j�disk er EU?
01.09.13 Ogs� Tysklands krig mot Sovjetunionen var en forsvarskrig
02.09.13 Lovbasert pengesystem og Hitlers �konomiske mirakel
Fortolkningseliten og Innvandringen. Gunnar Skirbekk.
09.10.13 Whistleblower afsl�rer: USA forsyner al-Qaeda med v�ben
18.11.13 J�der og muslimer forbereder �f�lles kamp� - Vi tipper at de kristne vil delta i kampen ... de er jo av samme ulla ...
29.11.13 Holocaust or Holohoax? 20 Amazing Facts
Samleside om Mandela fra Vigrid. Han er den nye Jesus som skal f� oss til � tro p� det multikulturelle samfunns fortreffelighet. Derfor all propagandaen.
17.02.14 Hvordan Rasebedraget til J�dene ble Avsl�rt.>
27.02.14 Ny forskning: Nordiska rasen den mest rasrena i hela v�rlden
22.04.14 J�diske oligarker deler Ukraina mellom seg. En reprise av det j�diske statskuppet i Russland i 1917!
17.06. 14 J�dene vil holde rasen ren - hva tyskerne ikke fikk lov til. Vertsfolkene skal bastardiseres.
Hva er en shiksa?
Key Quotations from �You Gentiles� by Maurice Samuel
14.07.14 Den virkelige anklage mot j�dene av Marcus Eli Ravage(j�de)
20.07.14 Capitalism Is Jewish Usury
06.08.14 The Walls Are Crumbling Down Around the �Official 9/11 Story� � Why?
Jew WATCH
05.10.15 Judisk ledare: �Vi m�ste d�da folk som inte f�ljer de judiska lagarna�
05.10.15 Andeby - uskyldig moro eller destruktive baktanker?
04.11.15 Hvorfor Moderat Indvandringsmodstand ALTID Taber
09.11.15 Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies
10.09.15 Jostemikk - Til alle oss som ikke er noe ...
29.11.15 Vi m� feie for egen d�r f�rst � sionistene er mektige i v�rt land
13.12.15 Makt: Between a BlackRock and a hard place
15.12.15 De skal ikke integreres, de skal hjem ...
15.12.15 Syriakrigen og redselen for det tomme rom
21.12.15 Club of Rome � Uppfinnare av id�n att anv�nda global uppv�rmning som ett hot f�r inf�ra en ny v�rldsordning
23.05.16 EUROPE IN ITS DEATH THROES: WHO�S TO BLAME? (4 short videos, 14 mins)
30.05.16 Benjamin Freedmans brev til David Goldstein ... om khazarer og Khazaria
22.08.16 Det skjulte tyrani - Intervju med j�den Rosenthal
18.09.16 On the Three Types of Marxism
Gentile Resistance 101
the-jewish-web-of-control-goes-back-a-long-time
Protokollene
Hvor j�dene har blitt utvist
31.10.16 Gentile Resistance 101
Israelsk universitet i 2011: Rabbi hevder J�DENE er ALIEN COMMANDOES, kommet hit fra en annen galaxe for � �CONQUER THE EARTH and THE EARTHLINGS�
Are Jews a Nation, Race or Religion?
08.02.17 Stein Bergsmark: - Fra det �yeblikket jeg bestemte meg, visste jeg det kom til � bli br�k ...Om klimakrisa
10.02.17 The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia (Updated)
23.02.17 Why Do Jewish Organizations Want Anti-Israel Refugees?
23.02. 17 Hemmelighetene bak elitens hierarkiske onde globale NWO-agenda ... tas med klype salt
02.02.17 Dagen f�r Daraa � Korleis krigen braut laus i Syria
15. 03 17Malm� er flerkulturens fasit
15.03.17 The Jewish Religion: Its Influence Today by Elizabeth Dilling
Terroren i Stockholm: ansvar, glemsel, kj�rlighet
14.05.17 Senator on intelligence committee lets slip that diaspora Jews are spies for�Israel
14.05.17 The Myth of Christianity as a Wall against Islam
14.06.17 J�deutdrivelser gjennom historien
18.06.17 Deuteronomy is Blueprint of the New World Order
20.06.17 No time for silence
http://www.nyhetsspeilet.no/2017/06/flyktningskrisen-sionistenes-onde-skaperverk/
26.06.17 Dozens & Dozens of the Most Outrageous Tales of the�Holocaust
29.06.17 The Invention of the Jewish People
03.06.17 Holocaust Deniers Should Be Put To Death
18.07.17 Henry Makow: Protocols "Forgery" Argument is Flawed
08.08. 17 Hvordan verden virker
19.08.17Stalin�s Willing Executioners: Jews as a Hostile Elite in the USSR � by Kevin MacDonald
http://www.nyhetsspeilet.no/2017/09/hvem-er-egentlig-miljopartiet-de-gronne/
Om j�der og j�deri i vid forstand
26.09 17 feil-grunnlag-for-pastanden-om-menneskeskapte-klimaendringer
Illuminati for folk flest
Myanmar � nytt krigsteater iscenesatt ved hjelp av islamister
15.10.17 TTIP, TPP og TISA � en global plan for � avskaffe demokratiet
09.11.17 The Unknown History of the 1939 German-Polish Conflict
29.11.17 Norges dramatiske skjebnetid. Folkemordet
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5125545/Russia-investigates-tsar-killed-Jewish-ritual.html
09.12.17 Pengeskabelse
05.01.18 Dominique Venner � Till en positiv kritik
05.01.18 CIAs legale vindu for � korrumpere demokratiet og for regimeendring (1)
06.01.18 Den 12. mann og den 5. kolonne
27.01.18 �Holocaust� er en bl�ff
07.03.18 FORNUFTIG innvandringspolitikk takk! �Streng� skremmer bort f�leri-vehttps://www.darkmoon.me/2018/the-architects-of-evil/lgerne og er uansett l�gn.
12.03.18 The Architects of Evil ... Frankfurterskolen
19.03.18 MUST READ � How Zionist is the New World Order or How Biblical Is Zionism?
26.03.18 Nasjonalsosialismen � det nordiske folkets naturlige verdensanskuelse
03.04.18 The Jew vs. The Zionist
El-mafiaen har kontrollert og �eid� norsk kraftpolitikk siden slutten av 80 tallet. En underskrivelse av ACER setter en forel�pig krone p� verket.
10.04.18 Who the hell is the prince of this world?
Douglas Christie � advokaten som avsl�rte �holocaust-ekspertene�
29.04.18 ..Anti-Semitism: The �Oldest Hatred�
21.05.18 HOW 10 U.S. PRESIDENTS REALLY FELT ABOUT ZIONISTJEWS
01.06.18Tal till nationen: Nordiska motst�ndsr�relsens Sverige 2028
06.06.18 Jon Kaminsky: Zionist vs. Jew
08.06.18 Russia Has Awoken and the New Russian Revolution Has Deposed Yahweh � om Yeltsin - Jelzsman
the-saker-interviews-michael-a-hoffman-ii/
27.06.18 Litt om j�denes innflytelse i England. Truthseeker.
07.07.18 THE SUICIDE OF EUROPE
IPCCs hockeyk�lle � en skam for vitenskapen
15.07.18 Hvor mye Tyskere har betalt i j�deerstatning ++ krigsskadeerstatning fra 1.vk
27.07.18 Psychopaths, Basketball Players & Politicians By Mike King
10.08.18 Hvem styrer USA?
13.08.18 Hvorfor har USA v�rt i sammenhengende krig de siste 16 �rene?
15.08.18 Finnmark er n� uten forsvar.
09.11.18 Hvem eier norske medier?
15.09.18 9-11-historien-nar-kommer-rettssaken-til-massakren-hvor-en-kan-fa-en-domfellelse/
20. 09.18 David Livingstone - Illuminati Conspiracy Stems from Expulsion of Marranos
Christ vs. Antichrist: A Debate
28.10.18 DOCUMENTED PROOF: JEWS BEHIND RACE MIXING By: Dr. Edward R. Fields
The-Hidden-Origins-Of-the-Bank-of-England
11.12.18 Israeli Scammers Swindle 3000 French of $20 Million, Many Other Countries - No Wonder Macron Is Hated
Odinism- Michael Berg Explains Nazi Religion
Hvem er Amalek?
13.03.19 Kevin Macdonald: spoersmaal i Finland.
Oversikt over utvisning av jøder
Rosemary’s Baby: A Valuable Rosetta Stone
Paul Craig Roberts: Sannheten fordamper rett foran øynene på oss.
11.08.2019 The Arabian Cradle of Zion
Jødisk ritualmord
Epstein-fallet og jødiske Sex-predatorer pedofilvælde, barneskjænding, sexslaveri, tortur og drap
04.12. 2019 Paraden av judar som vill ställa Trump inför riksrätt
13.12.19 ...Om gassing i Syria og andre løgner ...
15.12.19 Milliardærenes masterplan – The Green New Deal Av Pål Steigan - 14. desember 2019
30.12.19 Litt om kulturmarxisme
13.01.20 Democracy Is Fraud! – We Need Monarchy! – Popular Russian Priest on Top TV Show
25.01.20 Norway' Royal Family; Israelites or Jews?
31.01.20 Eksperimentene som aldri lot seg bevise … Om Martin Bormann
17.02.20 Statistisk Raseteori og Klassifikasjon av Menneskeheten i Raser
06.03.20 De 88 forskrifter
30.05.20 Koronavirus-konspirasjonar eller var Isaac Newton konspirasjons-teretikar?
30.05.20 ..Fargerevolusjoner
12.06.20 Palmedrapet
13.07.20 Sigmund Freud: Scientific Trailblazer or Huckster?
17.08.20 The Harold Wallace Rosenthal Interview 1976
21.08.20 Christ Come Back And Save Us
03.09.20 La dem rive hverandre i biter
11.09.20 COVID – why terminology really, really matters
07.11.20 Om Odin og Odinisme
10.11.20 Om kulturmarxisme og Frankfurterskolen.
15.11.20 Den nye verdensorden ...
27.01.21 Saving the White Race: The Problem and Solutions, Part 2 of 3
28.0121 Saving the White Race: The Problem and Solutions, Part 3 of 3
Review of David Skrbina’s The Jesus Hoax: How St. Paul’s Cabal Fooled the World for Two Thousand Years
Two Cheers for Charles Murray ... om raseforskjeller
Pndemien var planlagt n
The Covidian Cult
9/11 Everything points to Thierry Meyssan being right today
“The New Ovens” – Dr. Jane Ruby Describes Hospitals, Ventilators KILLING Americans
18.09.21 Nasjonalstaten - av folket, for folket
21.09.21 Koronavaksinen er farlig... The Conspiracy Theorists Were Right: the Covid vaccine IS a “Poison-Death Shot”
England er jødestyrt.
08.10.21... England er jødestyrt
12.10.21 Vaksinene virker ikke
12.10.21 Pandemien var godt planlagt. I
20.10.21 Pandemien var godt planlagt II
01.11.21 Koronaterroren i praksis.
17.11.21 Jurist: Koronapasset grunnlovsstridig, covid-vaksineringen av barn uten hjemmel og må stoppes umiddelbart
22.11.21 Lethal Injection; Frontline E.R. Doctor Gives Chilling Account of Unusual Vaccine-Induced Illness
Jødisk makt og konflikten Rusland-Ukraina
17.032.2 Hvor kommer styggedommen fra? Schwabs tanker
19.03.22 Hva foregår i Ukraina egentlig?
Homseplagen granskning av homoseksualitet og perversjon
10.07.22 From Junk Economics to a False View of History
02.09.22 Den «store nullkarbon»-konspirasjonen og WEFs «Great Reset»
04.09.22 Jewish Power Strategy Contra Chinese Power Strategy — the Jewish Advantage of Using Both the STRONG HORSE and the SACRED COW — US Dollar Supremacy in Money and Jewgromo Shekel Supremacy in Morality