Månedens artikler - side 3


Gå til side 1

Gå til side 2

Hovedside
På Harvard fører jødene klar tale: Studentene lærer at de hvite bør utryddes.
Holocasterstatninger
Prøysisk blå- Den beste holocaust fornekting
Sentrale jødiske utsagn de siste år
Petrodollaren som krigsårsak
Oljens forbannelse
USA - en koloss på leirføtter
Den foreslåtte iranske oljebørsen
Jødenes egne ord
Tall fra Auschwitz
Jødetelling er en eksakt vitenskap.
The HOLOCAUST for Dummies
England på vei fra klassesamfunn til kastesamfunn.

På Harvard fører jødene klar tale: Studentene lærer at de hvite bør utryddes.

Dette er ingen overraskelse for oss; gjennom vår studie av den jødiske agenda, er vi godt kjent med at den hvite rase skal utryddes slik at hvit folketilhørighet og rasetilhørighet ikke står i veien for den verdenskontroll Jehova, jødenes gud, har lovet sitt utvalgte folk. Men vi hadde ikke ventet at de utvalgte ville stå fram og si det i klartekst. Det tyder kanskje på at jødene anser slaget som vunnet i USA. Dette minner oss om øverstkommanderende for NATObombingen av Serbia, jøden general Clark, som sa: "Ingen etnisk ren stat må få etablere seg igjen i Europa". At det var jødinnen og utenriksministeren Madeleine Allbright som presset fram bombingen, hører med i bildet
09/04/02 - Harvard Hates The White Race?


Home ] Why VDARE.com / The White Doe? ] FAQ ] Blog ] e-Bulletins ] Contact Us ] VDARE.com People Pages ] Links ] Search ] Archive ] Letters ] Make a Credit Card Contribution ] Center For American Unity ]


Paul Craig Roberts Archive
Email a Friend...
Printer Friendly Version...

September 04, 2002

Harvard Hates The White Race?

By Paul Craig Roberts

Is the multicultural campaign really about diversity? Or is it about stamping out Western civilization and the “white race” itself?

College students will tell you that a university education today is a guilt trip for whites. The purpose is to prevent whites from appreciating and absorbing their own culture and to make it difficult for whites to resist the unreasonable demands (quotas, reparations, etc.) from “people of color.”  

To the questions, “who am I, what am I,” the white university graduate answers: “a racist, sexist, homophobic oppressor.” 

Neither parents, trustees, alumni, nor the public are aware of the anti-white propaganda that masquerades as education. When someone who is aware tells them, they think the person is exaggerating in order to make a point.

Now comes Harvard educated Noel Ignatiev, an academic at Harvard’s W.E.B. DuBois Institute for African-American Research. Dr. Ignatiev is the founder of a journal, Race Traitor, which has as its motto, “treason to whiteness is loyalty to humanity.”

The journal’s purpose is “to abolish the white race.”

At the least, Dr. Ignatiev intends cultural and psychological genocide for whites. It is unclear whether physical extermination is part of the program. A statement by the editors on the web site says that the new abolitionists

“do not limit themselves to socially acceptable means of protest, but reject in advance no means of attaining their goal.”

Dr. Ignatiev does not believe his agenda is controversial. He writes:

“The goal of abolishing the white race is on its face so desirable that some may find it hard to believe that it could incur any opposition other than from committed white supremacists.” Thus does he put whites on notice. If they oppose their abolition, they are “white supremacists.”

According to Dr. Ignatiev,

“The key to solving the social problems of our age is to abolish the white race.”

“Make no mistake about it,” he says,

“we intend to keep bashing the dead white males, and the live ones, and the females too, until the social construct known as ‘the white race’ is destroyed--not ‘deconstructed’ but destroyed.”

What “social construct” will be left? A black one? An Hispanic one? Muslim? Asian? What about Jewish?

The Washington Times reports that Dr. Ignatiev is himself Jewish. If Jewish intellectuals and Israeli political leaders can be believed, Jews have a cultural and racial consciousness. Israel is the Jewish homeland, and Israelis seem determined to keep it that way. Can anyone imagine a gentile at an Israeli university founding a magazine devoted to abolishing the Jewish race?

Yet, Dr. Ignatiev believes that it is self-evident that whites in their homelands should be abolished.

Where did he get this view? His only education was at Harvard where he received two graduate degrees.

Is Harvard embarrassed? No. Dr. Ignatiev [ignatiev@fas.harvard.edu] is showcased in the current issue of Harvard Magazine. Getting rid of whiteness is not controversial at Harvard, because it is the business of American universities.

A white skin, you see, is a mark of privilege. It is not the privilege of being admitted to Harvard even though you don’t meet the entrance requirements. It is not the privilege of being hired independently of ability because of government enforced racial quotas. It is not the privilege of being able to sue whites and “white companies” if blacks are not proportionately represented in the work force. It is not the privilege of being able to call whites every name in the book and sue if a white replies in kind.

The privilege of being white is that whites can secretly believe they are superior and, as long as they don’t mention it, be loyal to the white race.

“The white race is like a private club,” says Dr. Ignatiev.

I am sure Dr. Ignatiev is well-informed, but I see no signs of this white loyalty. Most of the multiculturalists and radical feminists are white. Whites disadvantaged whites by imposing racial quotas. Despite widespread opposition to quotas, neither “white” political party will act to stop unconstitutional quotas, which have made a mockery of equality under law. Whites are inundated by massive non-white immigration, and neither “white” political party will act to restrain immigration. To the contrary, both parties pander to the immigrants.

But Dr. Ignatiev has an idea like Hitler. A race is guilty and must go. The communists said it was a guilty class that had to go.

If you thought genocide was left behind in the 20th century, be apprised that today genocide has a home in the educational system.

Paul Craig Roberts is the co-author with Lawrence M. Stratton of The Tyranny of Good Intentions: How Prosecutors and Bureaucrats Are Trampling the Constitution in the Name of Justice

COPYRIGHT CREATORS SYNDICATE, INC.

The articles on VDARE.com are brought to you by The Center for American Unity. We are supported by generous donations from our readers. Contributions are tax deductible and appreciated. Contribute...

Home ] Up ] Why VDARE.com / The White Doe? ] FAQ ] Blog ] e-Bulletins ] Contact Us ] VDARE.com People Pages ] Links ] Search ] Archive ] Letters ] Make a Credit Card Contribution ] Center For American Unity ]

Copyright © 1999 - 2005 VDARE.com
åHOLOCAUSTERSTATNINGER

åØHOLOCAUSTERSTATNINGER

Denne listen vil bare vokse desto mer vi graver i dette tema. Jødene finner alltid et nytt offer.

Tyskland 1945-2002 550 mrd Kr
Main Kampf i UK 1976-2002 6,3 mill Kr
Frankrike 2002 1 Euro
Oslo kommune 2002 4,5 mill Kr
Østerrike 2001 4,2 mrd Kr
Sveitsiske banker 2000 11 mrd Kr
Nederland 2000 1,2 mrd Kr
Nestle 2000 130 mill Kr
Norge 2000 160 mill Kr
Norge 1999 450 mill Kr
Nederlandsk forsikring 1999 160 mill Kr
Frankrike 1998 720 000 Euro
Sveitsiske banker 1998 9,5 mrd kr
Sveitsisk holocaust fond 1997 85 mill kr
USA og Storbritannia 1997 40 mill Kr

 


Prøysisk blåDette er trolig et rimelig godt bevis for løgnen om gassingen. Hvorfor er ikke "gasskamrene" prøysisk blå?

.:Vigrid:.

.:Nyheter:.
.:Vigrid:.
.:For de små:.
.:For ungdom:.
.:For damer:.
.:For menn:.
.:For de eldre:.
.:Elev/Student:.
.:Sann Historie:.
.:Nettbutikk:.
.:Holocaust:.

.:HoloCash:.
.:Palestina:.

.:Kommunisme:.
.:Waffen-SS:.
.:Tegneserier:.
.:Artikler:.
.:Kontakt:.
.:Hovedsiden:.

Prøyssisk blå

Hvis du ikke har hørt om begrepet eller rettere sagt fargefenomenet "Prøyssisk blå" før, så er det sannelig på tide. Som du kan se på bildet er "prøyssisk blå" en sterk og usedvanlig fargedannelse som oppstår som en forbindelse mellom hydrogencyanid, jern og oksygen. Fargen brukes blant annet til å farge porselen som holder seg vakkert i hundrevis, ja, tusenvis av år. Gå i kjøkkenskapet til din mor eller bestemor så finner du sikkert kopper og tallerkener med denne blåfargen

Tilnavnet har den fått fordi verdens beste porselen ble laget i Prøyssen, spesielt i byen Dresden. Derav navnet Dresden-porselen som er kjent over hele verden. Blant annet på grunn av den flotte blåfargen de brukte.

I alle materialer hvor hydrogencyanid, jern og oksygen møtes vil altså denne praktfulle fargen danne seg og vitne til evig tid om hva som har skjedd.

De bildene du ser her er altså tatt i et rom og en bygning hvor denne blandingen har funnet sted. Bildene viser kjemiingeniør Germar Rudolf i gang med å ta prøver av de innvendige og utvendige veggene i avlusingskammeret i Auschwitz. Som du ser er det mange flotte blå flekker på veggene både inne og ute. Og det er som det skal være for ble det brukt masse hydrogencyanid i kampen for å hindre sykdomsepidemier i å få innpass i leiren.

Hydrogencyanidet lå gjemt i små porøse kuler som ble kalt Zyklon-B. I en prossess som krevde varme og tok noen timer avga Zyklon-B kulene hydrogencyanidgassen (også kalt arsenikk) som var gjemt i dem og drepte lusene og eggene som var gjemt i plaggene eller de andre tingene som skulle avluses.

Fordi du i alle vanlige byggematerialer vil finne spor av jern ujevnt fordelt vil du dermed få en flekkvis blåfarging av rom hvor Zyklon-B har vært brukt. I dette tilfellet hvor bygget er satt opp med porøs teglstein har fargen til og med trengt tvers igjennom veggene og avsatt blåfarge på utsiden også. Og på tross av over 50 år med vind og regn er fargen der ennå. Klar og blå og det beste sannhetsvitne som finnes. Blåfargen vil være der så lenge teglsteinen eksisterer.

Nå kan du spørre deg selv om hvorfor du ikke finner de samme flotte prøyssiske blå flekkene i det som blir fremstilt som "gasskamre" for massedrap på jøder.

Skal jeg gi deg svaret? Fordi det aldri har vært brukt hydrogencyanid (Zyklon-B) i disse rommene. Dette fysiske beviset i form av et ubestikkelig tidsvitne som kalles "Prøyssisk blå" har satt denne saken på plass en gang for alle.

Så la deg ikke lenger bløffe og hjernevaske av de gruppene som tjener milliarder på løgnene sine og deres lakeier. Tenk selv og undersøk selv!

Alle såkalte øyenvitner som har vært krysseksaminert i retten har måttet innrømme at de aldri med egne øyne har sett noen gassinger overhodet. Slå den du.

Alle bildene som er brukt på denne siden er hentet fra boken: "Das Rudolf Gutachten". Germar Rudolf var diplom-kjemiker og doktorand ved Max Planck instituttet da han utført sine vitenskapelige undersøkelse som høstet stor faglig anerkjennelse. De er så vidt meg bekjent ikke trukket i tvil av noen. Kun Sannhet frigjør! Vigrid!
Sentrale jødiske utsagn de siste år.Det er greit å ikke bare ha utsagn fra jødenes gud å holde oss til for å få oversikt over jødenes agenda(GT), eller jødenes tolking av hans ord(Talmud). Det er greit å høre hva jødene selv mener sånn i det daglige. Det nedenforstående er rene ord for pengene og klar tale.

 


Iran Leader Calls for Israel's Destruction

Posted Oct 26, 2005 09:07 AM PST
Category:
IRAN

The Israel Firsters are acting like this is a shocking development, and cause for immediate invasion, but considering how Israel has behaved towards its neighbors I find Iran's statements to be merely letting off steam and certainly no worse than the equivilent statements from Israel we have heard over the years.

1. "There is a huge gap between us (Jews) and our enemies ­not just in ability but in morality, culture, sanctity of life, and conscience. They are our neighbors here, but it seems as if at a distance of a few hundred meters away, there are people who do not belong to our continent, to our world, but actually belong to a different galaxy." Israeli president Moshe Katsav. The Jerusalem Post, May 10, 2001

2. "The Palestinians are like crocodiles, the more you give them meat, they want more".... Ehud Barak, Prime Minister of Israel at the time - August 28, 2000. Reported in the Jerusalem Post August 30, 2000

3. " [The Palestinians are] beasts walking on two legs." Menahim Begin, speech to the Knesset, quoted in Amnon Kapeliouk, "Begin and the Beasts". New Statesman, 25 June 1982.

4. "The Palestinians" would be crushed like grasshoppers ... heads smashed against the boulders and walls." " Isreali Prime Minister (at the time) in a speech to Jewish settlers New York Times April 1, 1988

5. "When we have settled the land, all the Arabs will be able to do about it will be to scurry around like drugged cockroaches in a bottle." Raphael Eitan, Chief of Staff of the Israeli Defence Forces, New York Times, 14 April 1983.

6. "How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to." Golda Maier, March 8, 1969.

7. "There was no such thing as Palestinians, they never existed." Golda Maier Israeli Prime Minister June 15, 1969

8. "The thesis that the danger of genocide was hanging over us in June 1967 and that Israel was fighting for its physical existence is only bluff, which was born and developed after the war." Israeli General Matityahu Peled, Ha'aretz, 19 March 1972.

9. David Ben Gurion (the first Israeli Prime Minister): "If I were an Arab leader, I would never sign an agreement with Israel. It is normal; we have taken their country. It is true God promised it to us, but how could that interest them? Our God is not theirs. There has been Anti - Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault ? They see but one thing: we have come and we have stolen their country. Why would they accept that?" Quoted by Nahum Goldmann in Le Paraddoxe Juif (The Jewish Paradox), pp121.

10. Ben Gurion also warned in 1948 : "We must do everything to insure they ( the Palestinians) never do return." Assuring his fellow Zionists that Palestinians will never come back to their homes. "The old will die and the young will forget."

11. "We have to kill all the Palestinians unless they are resigned to live here as slaves." Chairman Heilbrun of the Committee for the Re-election of General Shlomo Lahat, the mayor of Tel Aviv, October 1983.

12. "Every time we do something you tell me America will do this and will do that . . . I want to tell you something very clear: Don't worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America, and the Americans know it." - Israeli Prime Minister, Ariel Sharon, October 3, 2001, to Shimon Peres, as reported on Kol Yisrael radio.

13. "We declare openly that the Arabs have no right to settle on even one centimeter of Eretz Israel... Force is all they do or ever will understand. We shall use the ultimate force until the Palestinians come crawling to us on all fours." Rafael Eitan, Chief of Staff of the Israeli Defense Forces - Gad Becker, Yediot Ahronot 13 April 1983, New York Times 14 April 1983.

14. "We must do everything to ensure they [the Palestinian refugees] never do return" David Ben-Gurion, in his diary, 18 July 1948, quoted in Michael Bar Zohar's Ben-Gurion: the Armed Prophet, Prentice-Hall, 1967, p. 157.

15. "We should prepare to go over to the offensive. Our aim is to smash Lebanon, Trans-Jordan, and Syria. The weak point is Lebanon, for the Moslem regime is artificial and easy for us to undermine. We shall establish a Christian state there, and then we will smash the Arab Legion, eliminate Trans-Jordan; Syria will fall to us. We then bomb and move on and take Port Said, Alexandria and Sinai." David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff. From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.

16. "We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population." Israel Koenig, "The Koenig Memorandum"

17. "Jewish villages were built in the place of Arab villages. You do not even know the names of these Arab villages, and I do not blame you because geography books no longer exist. Not only do the books not exist, the Arab villages are not there either. Nahlal arose in the place of Mahlul; Kibbutz Gvat in the place of Jibta; Kibbutz Sarid in the place of Huneifis; and Kefar Yehushua in the place of Tal al-Shuman. There is not a single place built in this country that did not have a former Arab population." Moshe Dayan, address to the Technion, Haifa, reported in Haaretz, April 4, 1969.

18. "We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated his question, What is to be done with the Palestinian population?' Ben-Gurion waved his hand in a gesture which said 'Drive them out!'" Yitzhak Rabin, leaked censored version of Rabin memoirs, published in the New York Times, 23 October 1979.

19. Rabin's description of the conquest of Lydda, after the completion of Plan Dalet. "We shall reduce the Arab population to a community of woodcutters and waiters" Uri Lubrani, PM Ben-Gurion's special adviser on Arab Affairs, 1960. From "The Arabs in Israel" by Sabri Jiryas.

20. "There are some who believe that the non-Jewish population, even in a high percentage, within our borders will be more effectively under our surveillance; and there are some who believe the contrary, i.e., that it is easier to carry out surveillance over the activities of a neighbor than over those of a tenant. [I] tend to support the latter view and have an additional argument:...the need to sustain the character of the state which will henceforth be Jewish...with a non-Jewish minority limited to 15 percent. I had already reached this fundamental position as early as 1940 [and] it is entered in my diary." Joseph Weitz, head of the Jewish Agency's Colonization Department. From Israel: an Apartheid State by Uri Davis, p.5.

21. "Everybody has to move, run and grab as many hilltops as they can to enlarge the settlements because everything we take now will stay ours... Everything we don't grab will go to them." Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of militants from the extreme right-wing Tsomet Party, Agence France Presse, November 15, 1998.

22. "It is the duty of Israeli leaders to explain to public opinion, clearly and courageously, a certain number of facts that are forgotten with time. The first of these is that there is no Zionism,colonialization or Jewish State without the eviction of the Arabs and the expropriation of their lands." Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, of 14 July 1972.

23. "Spirit the penniless population across the frontier by denying it employment... Both the process of expropriation and the removal of the poor must be carried out discreetly and circumspectly." Theodore Herzl, founder of the World Zionist Organization, speaking of the Arabs of Palestine,Complete Diaries, June 12, 1895 entry.

24. "One million Arabs are not worth a Jewish fingernail." -- Rabbi Yaacov Perrin, Feb. 27, 1994 [Source: N.Y. Times, Feb. 28, 1994, p. 1]

25. "We Jews, we are the destroyers and will remain the destroyers. Nothing you can do will meet our demands and needs. We will forever destroy because we want a world of our own." (You Gentiles, by Jewish Author Maurice Samuels, p. 155).

26. "We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent." (Jewish Banker Paul Warburg, February 17, 1950, as he testified before the U.S. Senate).

27. "We will establish ourselves in Palestine whether you like it or not...You can hasten our arrival or you can equally retard it. It is however better for you to help us so as to avoid our constructive powers being turned into a destructive power which will overthrow the world." (Chaim Weizmann, Published in "Judische Rundschau," No. 4, 1920)

See also Who Is Sending Your Children Off To Die In Wars.

 


Vi trodde lenge at den egentlige årsaken til USA's angrep på Iraq var behovet for olje. Senere så vi at dette jo også var Jødenes krig - nok en gang. Men nå får vi høre at det egentlig gjeller å forsvare petrodollaren.
Vel - alt dette er vel egentlig samme sak. Uten en sterk dollar og et sterkt USA kan vel ikke jødene beherske verden?Petrodollaren som krigsårsak
Oljens forbannelse
USA - en koloss på leirføtter
Den foreslåtte iranske oljebørsen
Petrodollaren som krigsårsak


By Bulent GokayThroughout history, empires and their civilisations have come and gone. During the first part of the last century, the US quietly built its empire, first in the North and Central Americas and in South America. Soon after the Second World War, the US worked to maximise the advantages it gained, and the power it assumed, between 1943 and 1945, from its victory over Germany and Japan, and as a consequence of massive Soviet casualties, and large British debt and financial burden caused by the war. The USA assumed the leading role in the Western world by, on one hand, containing the Soviet Union and preventing the spread of communist revolution beyond the borders of the Soviet bloc; and on the other hand, ensuring uncontested American supremacy within the Western world.

During the Cold War years, there was little or no challenge to the dominant position of the US in the Western world. However, with the end of the Soviet Union in 1991, the knot tying the basic objectives of the US global strategy together began to come unravelled. Once the communist danger was off the table, American supremacy ceased to be an automatic requirement of the Western system.

Since 20 September 2002, the US government has abandoned its former multilateral approach to global affairs, and adopted an imperial posture known as the so-called Bush doctrine.

This new agenda is based on militarist and imperial values with some theocratic overtones. This current agenda looks much like what some people see in US foreign policy at the end of the 19th century, and the beginning of the 20th, when the US actively sought to dominate the entire Caribbean basin, Central America and even the western Pacific.

Six months after the Bush doctrine was announced, the new American doctrine was applied as a justification for an unprovoked war against Iraq by the neo-conservative administration of the US government. Toppling Saddam Hussein’s regime without the support of the UN, and in the face of strong opposition from traditional US allies, was a clear presentation of a new unilateralist American foreign policy. The “regime change” in Baghdad was not an isolated event, but only an opening salvo in a much broader neo-conservative agenda. The neo-conservatives ‘advocate a paradigm shift in which the United States spreads American values by asserting American power-by force, if necessary’. This agenda seeks to reshape American hegemonic practices according to old imperial doctrines, but with new post-colonial political and military tools.

Since 2005, there is a looming crisis brewing over Iran. In the media the phantom of Iran “threat” is being amplified across the world. In order to justify a military operation against Iran, the neo-conservative rulers of the US have started a demonization campaign against this country, presenting the latest incarnation of America’s enemy, in much the same way Saddam Hussein was in the run-up to the invasion of Iraq. They have put a lot of effort into making people believe that Iran is ruled by dangerously crazy people who are trying to make a nuclear bomb, and that they would not hesitate to bomb one or more US cities. In view of such a danger, the only answer is to wage a preventive war. Speculations about possible U.S.-Israel attacks on Iran have reached a stage of war propaganda by Western media. A recent report by the Oxford Research Group revealed that any bombing of Iran by U.S. forces, or by their Israeli allies, would result in the unnecessary death of many innocent lives.

Many observers view the US neo-conservative clique and its agenda as a conspiracy. This article, however, is based on the premise that they are merely part of a larger equation of global economic and political conditions. This view is rooted in an understanding that vested interests representing the energy, electronics, weapons, and influential segments of the media and communications industries in the US are always entrenched in key sectors of government. These interests are concerned with maintaining their privileged position. And key elements of the US economic and political elite are now responding directly to changes in global conditions that have arisen since the end of the Cold War. This is not a conspiracy. It is only business as usual.

Since the end of the Cold War, the US has waged four wars – two in Iraq, one in the former-Yugoslavia, and one in Afghanistan- and is threatening more. All this aggression is not the result of a paranoid theory, but simply a convergence of political and economic interests, travelling under the rubric of “war on terror”. This argument is not based on the image of a few evil people, conspiring in secret, against the people for their evil aims. However, diverging from conspiracy theory does not ignore the fact that indeed there are real conspiracies, criminal or otherwise. In particular, the US political landscape is littered with examples of illegal political, corporate and government conspiracies, such as Watergate, and the Iran-Contra scandal.

Having said that I generally consider the belief in conspiracy theories a pointless diversion of focus, and waste of energy. While real conspiracies have existed throughout history, history itself is not a conspiracy.

Since the end of the Cold War, the power of the United States is in decline. Particularly its share of world trade and manufacturing is substantially less than it was just prior to the end of the Cold War, and its relative economic strength measured against the EU and the East Asian economic group of Japan, China and Southeast Asia is similarly in retreat. The persistent use of US military power can be viewed as a reaction to its declining economic power and not merely as a response to the post-Cold War geopolitical picture. The American neo-conservative leaders see the military power of the US ‘as a trump card that can be employed to prevail over all its rivals’, and thus stop this decline. This is what the Bush administration is trying to achieve: to create a militarised world in which the strength of the US military forces can change and re-define the rules of the game. This is a clear goal, a specific agenda, which does not constitute a conspiracy. It is merely the way in which the system currently works, and the US is taking advantage of existing structural opportunities. This article is an attempt to provide primarily a macroeconomic explanation to the origins of and motivations behind the recent US policies shaped by the neo-conservative Bush administration.

American “Dollar” Imperialism

Since the US emerged as the dominant global superpower at the end of the Second World War, US hegemony rested on three unchallengeable pillars: 1) overwhelming US military superiority over all its rivals; 2) the superiority of American production methods and the relative strength of the US economy; 3) control over global economic markets, with the US dollar acting as the global reserve currency.

Of these three, the role of the dollar may be the greatest among equals. As a result of this situation, today America borrows from practically the entire world without keeping the reserves of any other currency. Because the dollar is the de facto global reserve currency, US currency accounts for approximately two-thirds of all official exchange reserves. America does not have to compete with other currencies in interest rates, and even at low interest rates capital flies to the dollar. The more dollars are circulated outside the US, the more the rest of the world has had to provide the US with goods and services in exchange for these dollars. The US even has the luxury of having its debts denominated in its own currency.

How does this work?
· The United States runs a balance of payments deficit by spending more money in other countries (buying their products, investing in them, or giving them dollars) than they spend in the United States.
· The extra dollars are held by the countries’ central banks. The banks do not ask the United States to redeem them for gold or another currency. As long as foreign banks accept and hold dollars as if they were gold, the dollars act as reserves.

The US economy began to dominate the world economy in the early 20th century. The US dollar was then tied to gold, so that the value of the dollar neither increased nor decreased, but remained the same amount of gold. Most money was paper, as it is now, but governments were required, if requested, to redeem that paper for gold. This "convertibility" put an upper limit on the amount of paper currency governments could print in order to prevent inflation. This link between paper money and gold was a product of law as well as custom. The Federal Reserve had to ensure that every dollar of paper money was backed by at least forty cents of gold. There was no tradition (as there is today) of continuous inflation. The large levels of inflation and astronomic levels of government deficits during the Great Depression, 1929-1931, rendered the support of US dollars by gold impossible. This led the US President Roosevelt to decouple the dollar from gold in 1932. Until this point, the US may well have been a dominant power in the world economy, but from an economics point of view, it was not an empire. The fixed value of the dollar did not allow the US government to extract economic benefits from other countries by supplying them with dollars convertible to gold.

The American Empire was born, in a real economics sense of the term, with Bretton Woods in 1945. After 1945, the dollar was not fully convertible to gold, but was made convertible to gold only to foreign governments. As a result of this, the dollar established itself as the global reserve currency. No one planned this development. It came directly from the fact that the US was the dominant world power: well over half of all international money transactions were financed in terms of dollar; the US produced more than half the world output; the US also owned a large section of the gold reserves in the world. This became possible because during the Second World War, the US had supplied its allies with provisions, demanding gold as payment, thus accumulating significant portions of the world’s gold reserves. By 1945, the US had accumulated 80 percent of the world’s gold, and 40 percent of the world’s production.

The aggressive policies of the 1960s, however, put an increasing pressure on the US dollar. The US economy experienced a cumulative reserve deficit. In particular, the dollar supply was relentlessly increased to finance America’s war in Vietnam. The US printed and spent more money than their gold reserves allowed. By 1963, the US gold reserve at Manhattan barely covered liabilities to foreign central banks, and by 1970 the gold coverage had fallen to 55%, by 1971 22%. Before the Vietnam War, the US had $30 billion in gold reserves, but it spent more than $500 billion on the war alone. By this time, the post-war reconstruction period had come to an end, and the European and Japanese economies had improved their economic position relative to the US, which had increased pressure on the US dollar. The situation reached a crisis point in 1970-71 when foreign central banks tried to convert their dollar reserves into gold. In response to a massive flight from the dollar, the US government defaulted on its payment on 15 August 1971 by cutting the link between the dollar and gold. Because it was clear that the US government would not be able to buy back its dollars in gold. If governments and foreign central banks tried to convert even a quarter of their holdings at one time, the United States would not be able to honour its obligations.

This was a serious crisis inspired by a significant loss of confidence in dollar. As a result, the dollar was left ‘floated’ in the international monetary market, which weakened the position of the dollar as the hegemonic currency. From that point on, the US had to find a way convincing the rest of the world to continue to accept every devalued dollars in exchange for economic goods the US needed to get from others. It had to find an economic reason for the rest of the world to hold US dollars: oil provided that reason, and the term petrodollar became the crucial link in this.

A petrodollar is a dollar earned by a country through the sale of oil. In 1972-74 the US government concluded a series of agreements with Saudi Arabia to support the power of the House of Saud in exchange for accepting only US dollars for its oil. Saudi Arabia has been the largest oil producer and the leader of OPEC. It is also the only member of the cartel that does not have an allotted production quota. It is the ‘swing producer’, meaning that it can increase or decrease oil production to bring oil draught or glut in the world market. As a result of this situation, Saudi Arabia practically determines oil prices. Soon after the agreement with Saudi government, an OPEC agreement accepted this, and since then all oil has been traded in US dollars. Why is this important? Oil is not just the most important commodity traded internationally. It is the lifeblood of all modern economies. If you don’t have oil, you have to buy it, and if you want to buy it on the world markets, you commonly have to purchase it with dollars. Other countries buy and hold dollars like they buy and hold gold because they cannot purchase oil without dollars. This system of the US dollar acting as global reserve currency in oil trade keeps the demand for the dollar ‘artificial’ high. This enables the US to carry out printing dollars at the price of nothing to fund increased military spending and consumer spending on imports. As long as the US has no serious challengers and the other states have confidence in the US dollar the system functions.

This has been the situation and the essential basis for the US economic hegemony since the 1970s. Needless to say, this system enables the US administration to effectively control the world oil market.

So long as OPEC oil was priced in U.S. dollars, and so long as OPEC invested the dollars in U.S. government instruments, the U.S. government enjoyed a double loan. The first part of the loan was for oil. The government could print dollars to pay for oil, and the American economy did not have to produce goods and services in exchange for the oil until OPEC used the dollars for goods and services. Obviously, the strategy could not work if dollars were not a means of exchange for oil. The second part of the loan was from all other economies that had to pay dollars for oil but could not print currency. Those economies had to trade their goods and services for dollars in order to pay OPEC.

While this has produced undeniable benefits for the US political and economic elites, it has left the US economy intimately tied to the dollar’s role as global reserve currency.

With the creation of the euro in late 1999, an entirely new element was added to the global financial system. In just a few years after this, the euro has emerged as a real alternative, establishing itself as the second most important currency in the world’s financial markets. If a significant part of petroleum trade were to use euros instead of dollars, many more countries would have to keep a greater part of their currency reserves in euros. According to a June 2003 HSBC report, even a modest shift away from dollars, or a change in the flow, would create significant changes. The dollar would then have to directly compete with the euro for global capital. Not only would Europe not need dollars anymore, but also Japan, which imports more than 80 percent of its oil from the Middle East, would have to convert most of its dollar assets to euros. The US, too, being the world’s largest oil importer, would have to hold a significant amount of euro reserves. This would be disastrous for American attempts at monetary management.

Today Americans spend 700 billion dollar a year more than they produce, so they have to borrow that 700 billion. This means that in average each US citizen enjoys $3,000 more imported products than he/ she earns. They get this large amount of money from the Central Banks of China, Japan and European countries, because they keep dollar reserves. So the rest of the world are sellers, the Japanese, the Chinese, the EU. The rest of the world invests, produces, exports to the US, and they lend more and more to the US. The increasing fragility of the US economy is underlined by the 2005 report from the IMF. This report pointed out that the US economy is increasingly being supported by what the IMF report called “unprecedented borrowing” from foreigners. The report went on to saying that the US deficit is unsustainable in long-term.

What does all of this have to do with Iraq and Iran?

The 2003 Invasion of Iraq

The interplay between the reserve currency role of the dollar and link with the oil producing countries can be observed in the recent conflict in Iraq. On 6 November 2000, while Americans were distracted by the controversial Florida presidential vote count, the Iraqi government announced that it would revalue its considerable petroleum reserves from dollars to euros – hence launching the so-called ‘secret weapon’ of Iraq. This was the first time an OPEC country dared violate the dollar-price rule. And since then, the value of the euro has increased and the value of the dollar has steadily declined. Libya has been urging for some time that oil be priced in euros rather than dollars, and Iran, Venezuela, and other countries have indicated that they would like to denominate their petroleum in euros. Since the oil trade is a central factor underpinning the dollar’s hegemony, all these are potentially very significant threats to the strength of the US economy, and US global hegemony.

The US, in alliance with Britain, intervened in Iraq militarily in March 2003, and installed its own authority to run the country. The invasion and subsequent occupation of Iraq may well be remembered as the first oil currency war. There is now a wealth of evidence to suggest that the invasion of Iraq had less to do with any threat from Saddam’s WMD programme and certainly less to do with fighting international terrorism than it has to do with gaining control over Iraq’s oil reserves and in doing so maintaining the US dollar as the dominant currency for the international oil market. To preserve the U.S. dollar as the leading oil trading currency was a leading motive of the U.S. in the Iraq war -- perhaps the fundamental underlying motive, even more than the control of the oil itself.

Two months after the invasion, the Iraqi euro accounts were switched back to dollars, and it was announced that payments for Iraqi oil would be once again in US dollars only. Global dollar supremacy was once again restored. But the story does not end there. Paradoxically, despite all these military and political advances and the rapidly increasing grip of US military power in Eurasia, for a variety of economic and political reasons, a growing number of oil producers in the Middle East, South America, and Russia are talking about openly trading oil for euros instead of dollars, or trading oil in a “basket of currencies”. To do so would accelerate the US dollar’s fall, and boost the euro’s claim to become the world’s second reserve currency. If a nation’s economy is only as good as its currency, and the dollar continues to lose value, the US economy would be headed for a steep fall under these conditions. Superior military forces of the US and other Western states may take but cannot hold Iraq’s (and Iran’s) oil. Far from staving off the downfall of the US dollar, their aggression and arrogance may instead compel OPEC to “go euro” en masse. In the meantime, many people will be hurt and killed. In Iraq, for instance, ‘the civilian death toll has risen inexorably for the entire duration of the US-led military presence … following the initial invasion’. Those who have hoped that a U.S. military victory in Iraq would somehow bring about a more peaceful world must be in for a rude awakening. Figures released by the Iraq Body Count project (IBC) on 9 March 2006 show that the total number of civilians reported killed has risen year-on-year since May 1st 2003 (the date that President Bush announced ‘major combat operations have ended’).

Déjà vu – the search for Weapons of Mass Destruction (this time in Iran)

As I write these sentences, there is a growing sense of déjà vu: in the past few months media reports have speculated that Washington is thinking an aggressive, pre-emptive nuclear bombardment of Iran to destroy the deep underground Iranian nuclear facilities. Iran may be attempting to acquire nuclear weapons, and it is undeniably clear that Iran’s newly-elected President Ahmadinejad, with his extreme nationalist demagogy, has a more confrontational policy than his predecessors, but the Iranian regime is not suicidal, considering the riches Iran sits on. And so far there is no evidence that they have come close to building nuclear weapons. Tehran has declared that it is interested solely in a nuclear power industry and insisted on its right as a Nuclear Non-Proliferation Treaty signatory to develop all aspects of the nuclear fuel cycle. On 3 October 2004, Mohammed el-Baradei, the head of the International Atomic Energy Agency (IAEA) declared that ‘Iran has no nuclear weapons programme … So far I see nothing that could be called an imminent danger. I have seen no nuclear weapons programme in Iran. What I have seen is that Iran is trying to gain access to nuclear enrichment technology, and so far there is no danger in Iran’. American officials later accused the IAEA of irresponsibility and having a lenient approach and Iran of deceit. In a provocative speech to an influential pro-Israeli lobby group -- the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) -- on 5 March 2006, US ambassador to the United Nations, John Bolton, bluntly threatened Iran with “painful consequences” if it failed to accede completely to Washington’s demands.

Similar to the war against Iraq, possible military operations against Iran have nothing to do with the Tehran regime’s imaginary Weapons of Mass Destruction, but relate to the macroeconomics of petrodollar and the unpublicised but real challenge to US dollar supremacy from the euro as an alternative oil transaction currency. Iran is about to commit a far greater offence than Saddam Hussein’s conversion to the euro for Iraq’s oil exports in 2000. The plan is not just to sell oil for euros, but also to create an exchange market for all interested parties, oil producers as well as those customers, to trade oil for euros. Iranian authorities announced, in June 2004, that they were planning to begin, in March 2006, competing with the two existing exchanges -- New York’s NYMEX and London’s IPE -- with respect to international oil trades, where an euro-based international oil trading mechanism will be used. The NYMEX and IPE (both owned by American companies) are the places where world oil prices are fixed (in US dollars). The macroeconomic implications of an Iranian oil bourse are significant. If Iranian initiative becomes a successful alternative for global oil trade, the first international exchange since 1945 where buyers and sellers of oil can conduct their oil transactions using a currency other than the US dollar, it would seriously challenge the monopoly currently enjoyed by the financial centres in both London (IPE) and New York (NYMEX). This alternative oil bourse will consolidate the euro (petroeuro) as an alternative oil transaction currency, which will end the petrodollar’s hegemonic status as the only global oil currency.

Iran is the second largest OPEC oil producer next to Saudi Arabia. It is fourth largest in the world, after Russia, Saudi Arabia and the US. Geographically, Iran is well located for this initiative: close proximity to major oil resources of the Middle East and the Caspian Sea regions and being not far from the major oil importers such as China, India and European Union countries. Economically, Iran’s move to a euro-based system of oil transactions makes perfect sense: Iran sells 30 percent of its oil production to Europe and the rest mainly to India and China. The bourse may also lead to greater levels of foreign direct investment in Iran’s oil sector. As a result, if the decline in the dollar against euro continues, more states will increase the percentage of euros vis-à-vis the dollar they hold in reserve, which would further benefit Iran as according to a member of Iran's Parliament Development Commission, Mohammad Abasspour, more than half of the country's assets in the Forex Reserve Fund are now euros.

What is important for this initiative is that much demand for oil now comes from the East, most significantly from China. The real impact for global currency reserves will be felt when the immense foreign currency reserves of the People’s Bank of China will one day be switched away from the dollars. Once the PBOC makes a decisive move, other central banks worldwide would follow the suit, magnifying the effects on the currency markets.

Looking ahead there are a lot of reasons why countries within the eurozone and Russia would prefer to trade oil in euros over dollars. The volatility in the US dollar and the cost of converting currencies could make petroeuros particularly attractive. Of course there are many political barriers that need to be overcome, but oil priced in both dollars and euros appears likely over time.

One hundred years ago, the British pound was the world’s number-one currency. The pound achieved its ascendancy because Great Britain was the first modern industrialised country. The greater productivity of its industries enabled its products to displace those of the rest of the world in terms of price and quantity, and because elsewhere industrialised production was only beginning to take hold. The whole world was selling raw materials to Britain, and Britain - as the famous expression had it - was "the workshop of the world". Britain's military, particularly naval, strength, and its accumulation of colonial possessions reinforced the supremacy of the pound and the position of London as the world's financial centre. However this did not last forever: the development of industrial production in other countries began to undermine the supremacy of British economy, and its competitors began to overtake it in terms of productivity, and the new conditions of world economy revealed by the First World War signalled the death knell for the British pound. As a result of Britain’s soaring indebtedness during and after the First World War, the US dollar emerged first as an alternative currency and then the dominant currency. Once the dollar usurped the pound the turnaround was rapid. It seems the fundamental forces, that will drive the downfall of the dollar hegemony, have been building for decades, but only now may the circumstances be right for their stark manifestation.

The power shift to the East

A very different world is emerging. It is perhaps too soon to tell whether the US and the EU will head down toward geopolitical rivalry, but the warning signs are certainly present. The rise of euro and the resulting competition with the American dollar will have geopolitical consequences. In the near future, the US and Europe are likely to engage in more intense competition over trade and finance. A more assertive Europe and a less competitive American economy do make it likely that trade disputes will become more politicised.

None of these political-economic trends could plausibly lead to armed conflict between the US and Europe, of course. But any one of them could result in a dramatically different world than the one we live in today.

In 20 years time, however, by 2025, America and Europe may both be spending much more time worrying about the rise of Asia than about each other. Even without a collapse of the dollar hegemony, there seems to be satisfactory evidence for a great and rapid shift of wealth and power to China and India. The transfer of power from the West to the East is gathering pace since the late 1990s, and Washington think-tanks have been publishing thick white papers charting Asia’s, and China’s in particular, rapid progress in microelectronics, nanotech, and aerospace, and printing dark scenarios about what it means for America’s global leadership. The American administration considers China as a potential “strategic competitor” and has exerted enormous pressure on it since the early 1990s. One flash point with the US is China’s fast growing demands for oil. China was the world's second largest consumer of petroleum products in 2004, having surpassed Japan for the first time in 2003, with total demand of 6.5 million barrels per day (bbl/d). China's oil demand is projected by EIA to reach 14.2 million bbl/d by 2025, with net imports of 10.9 million bbl/d.

The opening up of China’s economy to global forces was part of US Cold War policy, with the intention of reaching a rapprochement with Mao Zedong in the 1970s against the Soviet bloc. How ironic that now, three decades later, the US increasingly regards a fast expanding market economy in China as a serious threat to US global hegemony. The uncertainty of the US economy and the decline of US technological leadership indicate that the time has come for the US to rethink its strategic economic options. All this may soon dramatically change the context for dealing with global economic challenges.

Today, China is the most obvious power on the rise. But it is not alone. India and other Asian states now boast growth rates that could outstrip those of major Western countries for decades to come. China is currently the world’s sixth largest economy with an annual economic growth of more than nine percent. India’s annual growth rate is eight percent. China’s economy is expected to overtake France and Britain this year, be double the size of Germany’s by 2010, and to overtake Japan’s, currently the world’s second largest, by 2020. Due to its one-child policy, China’s working-age population will peak at 1 billion in 2015 and then shrink steadily. India has nearly 500 million people under age 19 and higher fertility rates. By mid-century, India is expected to have 1.6 billion people – and 220 million more workers than China. Of course, this could be a source for instability. But a great advantage for growth if the government can provide education and opportunity for India’s masses. The experience of the last 10 years provides more optimism than problems for India in near future.

China has become the engine driving the recovery of other Asian economies from the setbacks of the 1990s. Japan, for example, has become the largest beneficiary of China’s economic growth, and its leading economic indicators have improved as a result. Thanks to increased exports to China, Japan is finally emerging from a decade of economic crisis.

After China, India is emerging as an economic superpower. From outside and with just a touristic observation it is hard to tell that India is emerging as an economic giant. Jolting signs of extreme poverty abound even in the business capitals. A lack of subways, and badly designed road system, and terrible traffic. But visit the office towers and research and development centres emerging everywhere in India, and you’ll see the miracle. Indians are today playing invaluable roles in the global innovation chain. Motorola, Hewlett-Packard, Cisco Systems, and many other high-tech giants now rely on their teams in India to devise software platforms and dazzling multimedia features for next-generation devices. Intel has 2000 electrical engineers with PhDs in Bangalore designing absolutely the latest ships. Indian engineering houses use 3-D computer simulations to produce sophisticated designs of everything from car engines and forklifts to aircraft wings for clients like General Motors and Boeing Corp.

The post-war era witnessed economic miracles in Japan and South Korea. But neither was populous enough to power worldwide growth, or change the global game in a complete spectrum of industries. China and India, by contrast, possess the weight and dynamism to transform the 21st century global economy. The closest parallel to their emergence is the saga of the 19th century America: a huge continental economy with a young driven force that grabbed the lead in agriculture, apparel, and the high technologies of the era, such as steam engines, the telegraph, and electric lights. But in a way, even America’s rise falls short in comparison to what’s happening today. Never has the world seen the simultaneous, sustained takeoffs of two countries that together account for one-third of the world’s population.

What makes the two Asian giants especially powerful is that they complement each other’s strengths. China will stay dominant in mass manufacturing, and is one of the few countries building multibillion-dollar electronics and heavy industrial plants. The Chinese not only make textiles and cheap toys. They also make semiconductors and very advanced technology. India is a rising power in software, design, services, and precision industry. If Chinese and Indian industries truly collaborate, they would take over the world high-tech industry. These immense workforces are already converging. Thanks to the Internet and the collapse in the telecommunication costs, multinationals are having their goods built in China with software and circuitry designed in India.

One obvious reason to this shift in the balance of power in many technologies is that China and India graduate a combined more than half a million engineers and scientists a year. The total number of graduates in America is only 60.000. In three years’ time, the total number of young researchers will rise to 1.6 million in India and China together. Because these two countries can throw more brains at technical problems, their contribution to innovation is increasing fast.

Western business isn’t just shifting research work to Asia, because Indian and Chinese brains are young, cheap and plentiful. In many cases, the Asian engineers are better educated and they combine complex skills: mastery of latest software tools, a knack for complex mathematical algorithms, and fluency in new multimedia technologies. That’s true that many Western companies came to India and China for the low cost. But they are staying for the quality, and they are investing for the innovation.

What is driving innovation in Asia, however, is not the Western demand, but fast rising homegrown consumer class. China is currently the world’s third largest travel market, with 120 million air passengers in 2004. China’s passenger car market also is already third largest in the world. For instance, Volkswagen is producing more cars in China than in Germany. China has the world’s biggest base of mobile-phone subscribers – 350 million -- and that is expected to rise 600 million by 2009. With over 100 million Internet users this year, China is a dominant presence in the Internet world. In two years, China should overtake the US in homes connected to broadband. The rapid growth of Chinese Internet market has turned the country into a promised land for many Internet giants, like Yahoo, Google, MSN and eBay. Recent studies show that the attitudes and aspirations of today’s Chinese and Indians resemble those of Americans a few decades ago. Surveys of thousands of young adults in both countries found that they are overwhelmingly optimistic about the future and believe success is in their hands.

The last 10 to 12 years have witnessed 3 billion people entering into what we call the global economy. From the past examples, we’re accustomed to thinking of newcomers as countries that concentrate on doing unskilled, labour-intensive tasks. What is interesting about these 3 billion people is that, while, on average, they are poor and while most of them are unskilled, there are such a large number of them, and a small percentage of 3 billion is still a lot of people. A small percentage of these 3 billion, 300 million of them are highly skilled and very well educated and ready to produce everything with the latest scientific methods. These 300 million, still a large number, as large as the US, larger than Japan, and any European country, makes a big impact on the global economy. All these have already dramatically changed the pattern of world economy.

Asia’s rise is just beginning, and if the big regional powers can remain stable while improving their policies, rapid growth could continue for decades. In the coming decades, how these Asian giants integrate with the rest of the world will largely shape the 21st century global order. All these powerful trends may soon be followed by increasing geopolitical strength in Asia as well.

All this should not be really surprising. Asia, and especially East Asia, was already dominant for most of human history and remained so until very recently, that is less than two centuries ago. Only then, for a number of reasons, Asian economies lost their position to the West, but it seems only temporarily. Leadership of the world system has been temporarily centred in the West, Europe and America. That shift happened in the 19th century, and another shift appears to be happening again at the beginning of the 21st, as the centre of the world economy seems to be shifting back to the East.

***

The world today is too complicated for any single power to dominate it, and the US is trying to maintain its hegemony by relying on diminishing assets. As I mentioned at the start, hegemonic powers come and then eventually go, but the whole process of growth and decline is lengthy. History demonstrates that all global powers experience a long period of growth, followed by an equally long period of contraction. At this latter stage, they tend to become progressively more aggressive and unstable.

British imperial hegemony was over by the end of the 19th century, but it still remained an important military and economic power to be reckoned with. US power has been in decline since the 1970s, essentially because it lost some economic power in relation to others who have gained some significant influence particularly over the last 15 years. The fact, however, remains that the US is still by far the most powerful country on military political fronts and will continue to be so for some years yet. Equipped with advanced precision-guided munitions, high-performance aircraft, and intercontinental-range missiles, the American armed forces can unquestionably deliver death and destruction to any target on earth and expect little in the way of retaliation. But US reliance on this, the only remaining asset, strategy of military political blackmail can also lead to US to bankruptcy as the failing dollar pillar fails to support it as well. The 'American Century' is ending, if it ever existed, and clinging to it as an icon is both unnecessary and dangerous: confrontation in the name of Empire only encourages conflict.


14 febr. 2006
Folkets Nyheter
Mikael Granath


USA – en koloss på lerfötter?

”Papperspengar återvänder förr eller senare till sitt inneboende värde – noll.” – Voltaire.


”Är det riktigt ställt med världsekonomin” frågar sig allt fler ekonomer. På internetportaler som financialsense.com uttrycks farhågor om USA:s allt större statsskuld och växande handelsunderskott, och man menar att detta kan bli startskottet för en dollarkrasch, en global lågkonjunktur och till och med storkrig. Vad framhåller man då för argument för dessa teser?

I en artikel på financialsense.com beskriver dr Krassimir Petrov USA som ett ekonomiskt imperium. Ett ekonomiskt imperium som till skillnad från forntidens imperier, vilka levde på ett fåtal underställda folks tributer, istället beskattar hela världen med hjälp av sin valuta.

Ända sedan 1945 då det så kallade Bretton Woods-systemet infördes har dollarn gynnats i förhållande till andra valutor. Tack vare USA:s ställning som världens ekonomiska dominant blev dollarn den valuta man mest litade på, och som till och med många andra valutor kom att värderas i.

Först värderades dollarn i förhållande till guldpriset, men under 1970-talet, då alltför många länders centralbanker begärde tillbaka det guld man köpt dollar för, vägrade USA att byta tillbaka guld mot dollar, och Bretton Woods-avtalet var dött.

Efter att ett hemligt avtal slutits mellan USA och OPEC:s ledande medlemsland Saudiarabien under 1970-talet kom olja att säljas endast i dollar, och dollarn kom då att backas upp av värdet i olja istället för guld. Eftersom varje stat i världen behöver olja, så behöver varje stats centralbank en dollarreserv för att kunna köpa olja. Succéen var ett faktum: ”oljedollarna” hade befäst dollarn som världens regerande reservvaluta.

För USA:s del har dollarn möjliggjort för landet att leva ”på kredit”; USA har dränkt världen i alltid lika populära dollar, och fått mängder av importvaror i utbyte till den reella kostnaden av vad papperet och trycksvärtan i sedlarna kostat.

Med moderniseringen av bankvärlden slipper man ens dessa obetydliga kostader – fysiska importvaror med ett verkligt inneboende värde byts mot digitala dollar med ett fiktivt och i långa loppet instabilt värde. Och så länge dollarsedlarna i världen ligger kvar i bankvalven och på konton, och inte återvänder till USA och överflödar marknaden där, så märks inte inflationen av i USA.

Världen bär alltså risken för förändringar i USA:s valuta, och ”beskattas” alltså när dollarn minskar i värde. Systemet med dollarn som världens reservvaluta har kraftigt gynnat USA:s ekonomi eftersom dess pengamängd inom landet har kunnat utökas utan att inflation drabbat dess medborgare. Detta system har fortsatt ända till idag men, som det spekuleras, kanske inte mycket längre till.

Inflation skapas då pengamängden ökar och är ett tveeggat svärd inom ekonomin. Visserligen skapar en ökad pengamängd förutsättning för fortsatt god tillväxt – det är lätt att bli rik i ett samhälle där pengar finns i överflöd och där det därmed är lätt att få banklån. På sikt undergräver dock den ökande pengamängden värdet på valutan, och till sist kan det bli så allvarligt att folk tappar allt förtroende för den.

Fallande valutor överges ofta till fördel för andra valutor, eller så återgår man till stadiet som föregick valutaekonomin – handel med varor och tjänster. En uppsjö bevis för detta finns främst i tredje världens ekonomier, men även postsovjetiska stater drabbades hårt av inflation under 1990-talet.

Exempelvis i Ryssland där folk överlevde på småskaligt jordbruk parallellt med sina allt mindre värda löneinkomster. En valuta med allt mindre värde fick alltså stå tillbaka för något med stabilt inneboende värde, i Rysslands fall ersatte rovor och potatis en alltmer värdelös rubel.

Den styggelse som orsakar denna värdeminskning är ett oansvarigt utökande av pengamängden och det faktum att dagens pengar inte baseras på ett fast värde, till exempel guld som tidigare, utan på ett rent förtroende för valutan. Vi ”vet” att en hundralapp är värd precis ett hundra kronor trots att papperet den är tryckt på inte motsvarar bråkdelen av detta belopp.

En mer inflationssäker valuta baseras på ”specie”, det vill säga något med fast värde, en ädelmetall eller liknande, medan dagens spekulationsvalutor kallas ”fiat”-valutor. Detta är inte uppkallat efter en italiensk bil men däremot det latinska ordet för ”låt det vara”.

Det revolutionära Frankrike, som lämnade efter sig en mängd misslyckade experiment, såsom den republikanska kalendern med 10-timmarsdagar och ”Culte de l'Être suprême”, Robespierres idé till ny statsreligion med Gud som skyddshelgon för revolutionens Frankrike, testade också fördelarna med fiat-valuta. Denna valuta, vid namn Assignat, backades delvis upp av värdet i konfiskerade kyrkoegendomar.

Men revolutionär glöd till trots så tog regeringens girighet överhanden. Man tryckte upp alltför mycket sedlar, med hyperinflation till följd, trots några goda inledande år orsakade av den stora mängden pengar i omlopp. Även denna reform slutade i fiasko och används idag som skolexempel på nackdelen med fiatvalutor. Likväl är specievalutor obefintliga idag.    

Ett upptornande orosmoln på himlen är USA:s växande, för att inte säga exploderande, handels- och budgetunderskott. Enligt The Grandfather Economic Report har man totalt en skuld på den ofantliga summan 40 000 miljarder dollar, varav hela 66 procent skapats sedan 1990.

Och hela tiden fortsätter underskotten att öka samtidigt som USA:s valutareserv är närmast ett skämt. Statistik från Internationella valutafonden visar att Sveriges reserv är 24 miljarder dollar, i jämförelse med USA:s på endast 64 miljarder dollar, trots deras mångdubbelt större ekonomi.

Från att ha varit det land som lånat ut mest pengar till omvärlden tar nu USA förstaplatsen bland skuldsatta nationer. Detta är till stor del orsakat av att den privata konsumtion som utgör huvuddelen (68 procent) av den amerikanska ekonomin finansieras av lånade pengar.

Genomsnittsamerikanen sparar idag under ynka en procent av sin inkomst samtidigt som snittfamiljen har kreditkortsskulder på över 7000 dollar. Ekonomer menar också att den lätthet med vilken man kan belåna sitt hus har skapat en mentalitet där ett hus är som en privat bankomat vilket underlättar än mer skuldskapande konsumtion.

En ekonomi som inte längre upprätthålls av produktion, utan av konsumtion i sin tur underlättad av lätta lån och en ökande mängd fiat-valuta, är ansvarslös och kan komma att utdelas en sträng dom av en omvärld som inte längre litar på dollarn.  

Ett bevis för att något inte står rätt till i USA:s ekonomi finns i Federal Reserves (USA:s centralbank) nya policy om den så kallade M3-statistiken. M3 är ett mått på den totala dollarmängden i omlopp och har regelbundet tagits fram varje vecka sedan 1959.

Beskedet som togs i november 2005 blev en smärre chock för ekonomerna: med början av mars 2006 kommer man att helt upphöra att publicera M3. Vissa ekonomer har uttryckt en frustration över Federal Reserves vaga formuleringar om varför man planerar att ta bort denna mycket viktiga statistik.

Man menar att den enda förklaringen är att det är en del i strategin för Federal Reserves nye ordförande Ben Bernanke, som halvt på skämt och halvt på allvar sagt att han tänker ”släppa dollarsedlar över Amerika från helikoptrar” om tillväxttalen blir för låga.

Med andra ord; fler dollar och därmed en större inflation ska få fart på ekonomin, och M3-statistiken plockas bekvämt bort eftersom denna tydligt skulle visa på hur farligt mycket pengar som egentligen finns i omlopp.

Men att gömma sig bakom en sådan statistisk lögn kommer att bli svårt. Toni Straka, en Wien-baserad placerare, kommenterar upprört saken: ”Att investera i USA kommer att vara som att famla i mörker”. Att falla för frestelsen att med hjälp av inflation skapa tillväxt kan dock få katastrofala följder, speciellt om (eller kanske när) omvärlden, som äger hela 75 procent av världens dollarreserver, bestämmer sig för att de inte har förtroende för valutan längre.

Minns att fiat-valutors värde ligger i vad folk anser att de är värda och att de inte backas upp av fysiskt värde. Om det vill sig illa för USA kan det bli en massavsäljning av dollarn på världsmarknaden och en hyperinflation i Amerika som inte skådats sedan Weimarrepublikens Tyskland.  

En mer konspiratorisk teori om M3-statistiken, som inte motsäger ovanstående tolkning, pekar på sambandet mellan förändringen i M3-policyn och öppnandet av den nya så kallade Internationella oljebörsen (IOB) i Iran.

Endast en vecka ligger mellan M3s upphörande och IOBs startdatum i mars, och eftersom IOB tillåter ett flertal valutor som gångbara för oljehandel så bryts då äntligen dollarns mångåriga oljemonopol. Om IOB blir framgångsrikt kan efterfrågan och priset på dollar sjunka och världen i allt större utsträckning överge dollarn som reservvaluta, till eurons fördel exempelvis.

I en sådan situation kan det vara gynnsamt för Federal Reserve att dölja statistiken över hur mycket dollar som finns i omlopp, speciellt om man samtidigt planerar att öka inflationen. Denna teoris pusselbitar verkar passa skrämmande bra ihop. Toni Straka kommenterar ödesdigert att endast ekonomier på fallrepet, till exempel Sovjetunionen, har ansett det nödvändigt att dölja ekonomiska data.

En detalj som förtjänar att nämnas, med bakgrund av Irans påstådda kärnvapenprogram, är att Israel har hotat att bomba Iran. Kan en möjlig bombattack sammanfalla med IOB:s öppning i slutet av mars?

Även om ett allvarligt hot om storkrig föreligger i regionen, speciellt då Iran har lovat att svara med alla till buds stående medel på amerikanska och israeliska attacker, så är kanske USA:s farligaste fiende i långa loppet dess egen krassa materialism och dekadenta och ansvarslösa leva-för-dagen livsstil.

Lägg till det ett massivt finansiellt underskott, en flodvåg av mexikansk invandring och den mest krigiske ledare som landet någonsin haft. Det inte svårt att tänka sig att USA kan vara en fallen stormakt tidigare än någon kunnat tro.


Oljens forbannelse

Erik S. Reinert
Norsk Institutt for Strategiske Studier (NORISS).

PETROLEUMSFOND: Gjennom vår forvaltning av oljefondet bidrar vi til industrivekst i utlandet, mens norsk industri forfaller.
.
Bekymringene omkring oljeformuen er tre. For det første kan Norge uansvarlig sløse bort formuen på ting som ikke skaper verdier på sikt. For det andre kan bruken skape press i økonomien som fører til inflasjon og/eller høyere renter (dette er i bunn og grunn samme argument). For det tredje kan særinteresser «få et sugerør inn» i vår felles formue og berike seg på fellesskapets bekostning. Alle disse bekymringene er legitime. Da gullet og sølvet fra Amerika flommet inn til Spania på 1500-tallet skjedde det alt sammen: Staten brukte så meget penger, spesielt på dyre kriger, at allerede da gullstrømmet toppet seg var landet i dyp gjeld til utenlandske banker. Det er også fascinerende å følge hvorledes en flodbølge av inflasjon spredte seg i Europa over mange år, som en tsunami i sakte film med episentrum i Spania. De næringene som satt med den politiske makten, jordeierne, tjente grovt ved å sørge for at Spania hadde monopol på å levere høyt etterspurte varer som olivenolje og vin til de spanske koloniene.

FOR AT DETTE ikke skal skje også i Norge er medisinen at oljeformuen i hovedsak må investeres i finanssparing i utlandet. Til tross for enigheten om faremomentene, er det mitt syn at den medisinen vi foreskrives på sikt vil ødelegge norsk økonomi på samme måte som Spanias økonomi ble ødelagt: gjennom avindustrialisering, en prosess som i dag også innebærer tap av den kunnskapsintensive tjenestesektoren som oppstår i symbiose med industrien.

I århundrene som fulgte etter gullflommen beskriver datidens økonomer hvorledes den Spanske industrien - som på mange områder, fra Toledos jern og stål til Barcelonas silke, hadde vært verdensledende - døde ut. Nøkkelen til å forstå dette ligger ikke i pengebruken og privilegiene i seg selv, men i å forstå hvem som fikk privilegiene og hva pengene ble investert i . Etterspørsel etter olje og vin økte eksplosivt, mens på tilbudssiden tok det lang tid å øke produksjonen. I tillegg fikk man landbrukets avtagende avkastning, de beste områdene var dyrket først og produktiviteten sank. Pengebruken og prisøkningen på «dagligvarene» olje og vin drev det generelle prisnivået opp drastisk, og spansk industri mistet evnen til å konkurrere.

GULLET FLOMMET ut til de delene av Europa som tok over industriproduksjonen, og på mange måter finansierte gullflommen fra Spania Europas industrialisering. Finansflommen ble kun til nyttige realinvesteringer med rask teknologisk utvikling etter at den hadde forlatt Spania. «Fyrsten i Milano har langt mer nytte av sin industri enn spanskekongen har av alle sine gullgruver» sa den italienske økonomen Giovanni Botero alt i 1588. De samtidige, også i Spania, skjønte mekanismene. Knapt noen gang har så meget god analyse og så mange gode råd gått upåaktet hen som i Spania på denne tiden.

Min påstand er at dagens norske økonomiske miljø ikke godt nok forstår disse mekanismene. Dette miljøet beherskes av de samme økonomiske teoriene som, i hendene på Verdensbanken og IMF, har ført til en katastrofal avindustrialisering av Russland og mange utviklingsland, og gjort dem fattigere enn de var for 25 år siden. Dette er teorier som ikke ser forskjell på ulike økonomiske aktiviteter, ikke ser synergiene mellom næringer, har mistet de vesentlige dimensjonene tid (historie) og rom (geografi), og har en meget begrenset forståelse av teknologi og økonomisk vekst. Mens Sverige, Danmark og Finland alle har evolusjonære/Schumpeterianske økonomiske miljøer som skaper en motvekt til slik teori, finnes ikke slike miljøer i Norge. Derfor blir også vi avindustrialisert: akkurat som Spania makter vi ikke å omgjøre finansinntektene til investeringer i vårt eget produksjonsapparat. Samme økonomiske teori som avindustrialiserte perifere u-land avindustrialiserer nå Norge.

SENTRALE I den verbale graffiti som preger debatten er to fy-ord som det er viktig å forstå. Å «plukke vinnere» tilsvarer det som i daglig tale heter å ta avgjørelser og å prioritere. Dette er noe en nasjonalstat ikke må gjøre, i teorien finnes det nemlig et anonymt «marked» som ordner slikt på en perfekt måte. At petroleumsforvaltningen foregår ved at noen på vegne av nasjonen daglig «plukker vinnere» på et svært spekulativt finansmarked, bekymrer derimot ingen. For nasjonen blir det å tjene penger ved å velge vinnere på børsen noe nobelt, mens det å tjene penger gjennom å velge teknologi for deretter å produsere noe blir forkastelig. Dersom finansformuen skal investeres i det norske produksjonsapparatet, vil nemlig en vellykket næringspolitikk ha den meget uheldige bivirkningen at også noen bedriftseiere vil kunne tjene penger på det. Slike heter «rent seekers». En «rent seeker» er en person som tjener penger på en avgjørelse samfunnet har tatt. At en masse utenlandske firmaer er «rent seekers» basert på den måten den norske stat har valgt å forvalte oljeformuen på er helt OK, disse er nemlig anonymisert som «markedet». Skulle vi investere i det norske produksjonsapparatet vil vinnerne kunne individualiseres. Verdensbanken bruker i dag det samme argu-mentet mot å drive industripolitikk i fattige land: noen kunne bli rike av det.

SKULLE NOEN tro dette er et næringslivsfiendtlig komplott fra «Sosialistøkonomisk institutt» som instituttets studenttidsskrift engang kalte det, tar de grundig feil. Den siste boken fra næringslivets egen tankesmie Civita, «Muligheter for alle», følger opp med nøyaktig den samme retorikken. I denne boken er de to mest avskyelige tingene som finnes nasjonalstater som er i stand til å prioritere og å ta avgjørelser, de plukker nemlig vinnere, og «rent seekers», personer som tjener penger på at en nasjonalstat har tatt en slik avgjørelse. Også her dyrkes den imaginære perfekte konkurransen.

Velstand skapes ikke av nyklassisk perfekt konkurranse, men av dynamisk imperfekt konkurranse. Bent frem av «rent seeking». Av innovasjoner og produktivitetsøkning som skaper «rent» fra midlertidige monopoler som deles mellom kapitalister (fortjeneste), arbeidere (høyere lønninger) og staten (høyere skattegrunnlag). Slikt bidrar til deflasjon, ikke inflasjon. Det var slike mekanismer det spanske gullet satte i gang i resten av Europa, men ikke i Spania. Det er ved å skape slike prosesser i det norske innenlandske produksjonssystemet at vi unngår å gå i samme fellen som Spania gjorde med sitt gull. Ikke ved kun å finansiere slike prosesser i utlandet.


14 febr. 2006
Folkets Nyheter
Mikael Granath


USA – en koloss på lerfötter?

”Papperspengar återvänder förr eller senare till sitt inneboende värde – noll.” – Voltaire.


”Är det riktigt ställt med världsekonomin” frågar sig allt fler ekonomer. På internetportaler som financialsense.com uttrycks farhågor om USA:s allt större statsskuld och växande handelsunderskott, och man menar att detta kan bli startskottet för en dollarkrasch, en global lågkonjunktur och till och med storkrig. Vad framhåller man då för argument för dessa teser?

I en artikel på financialsense.com beskriver dr Krassimir Petrov USA som ett ekonomiskt imperium. Ett ekonomiskt imperium som till skillnad från forntidens imperier, vilka levde på ett fåtal underställda folks tributer, istället beskattar hela världen med hjälp av sin valuta.

Ända sedan 1945 då det så kallade Bretton Woods-systemet infördes har dollarn gynnats i förhållande till andra valutor. Tack vare USA:s ställning som världens ekonomiska dominant blev dollarn den valuta man mest litade på, och som till och med många andra valutor kom att värderas i.

Först värderades dollarn i förhållande till guldpriset, men under 1970-talet, då alltför många länders centralbanker begärde tillbaka det guld man köpt dollar för, vägrade USA att byta tillbaka guld mot dollar, och Bretton Woods-avtalet var dött.

Efter att ett hemligt avtal slutits mellan USA och OPEC:s ledande medlemsland Saudiarabien under 1970-talet kom olja att säljas endast i dollar, och dollarn kom då att backas upp av värdet i olja istället för guld. Eftersom varje stat i världen behöver olja, så behöver varje stats centralbank en dollarreserv för att kunna köpa olja. Succéen var ett faktum: ”oljedollarna” hade befäst dollarn som världens regerande reservvaluta.

För USA:s del har dollarn möjliggjort för landet att leva ”på kredit”; USA har dränkt världen i alltid lika populära dollar, och fått mängder av importvaror i utbyte till den reella kostnaden av vad papperet och trycksvärtan i sedlarna kostat.

Med moderniseringen av bankvärlden slipper man ens dessa obetydliga kostader – fysiska importvaror med ett verkligt inneboende värde byts mot digitala dollar med ett fiktivt och i långa loppet instabilt värde. Och så länge dollarsedlarna i världen ligger kvar i bankvalven och på konton, och inte återvänder till USA och överflödar marknaden där, så märks inte inflationen av i USA.

Världen bär alltså risken för förändringar i USA:s valuta, och ”beskattas” alltså när dollarn minskar i värde. Systemet med dollarn som världens reservvaluta har kraftigt gynnat USA:s ekonomi eftersom dess pengamängd inom landet har kunnat utökas utan att inflation drabbat dess medborgare. Detta system har fortsatt ända till idag men, som det spekuleras, kanske inte mycket längre till.

Inflation skapas då pengamängden ökar och är ett tveeggat svärd inom ekonomin. Visserligen skapar en ökad pengamängd förutsättning för fortsatt god tillväxt – det är lätt att bli rik i ett samhälle där pengar finns i överflöd och där det därmed är lätt att få banklån. På sikt undergräver dock den ökande pengamängden värdet på valutan, och till sist kan det bli så allvarligt att folk tappar allt förtroende för den.

Fallande valutor överges ofta till fördel för andra valutor, eller så återgår man till stadiet som föregick valutaekonomin – handel med varor och tjänster. En uppsjö bevis för detta finns främst i tredje världens ekonomier, men även postsovjetiska stater drabbades hårt av inflation under 1990-talet.

Exempelvis i Ryssland där folk överlevde på småskaligt jordbruk parallellt med sina allt mindre värda löneinkomster. En valuta med allt mindre värde fick alltså stå tillbaka för något med stabilt inneboende värde, i Rysslands fall ersatte rovor och potatis en alltmer värdelös rubel.

Den styggelse som orsakar denna värdeminskning är ett oansvarigt utökande av pengamängden och det faktum att dagens pengar inte baseras på ett fast värde, till exempel guld som tidigare, utan på ett rent förtroende för valutan. Vi ”vet” att en hundralapp är värd precis ett hundra kronor trots att papperet den är tryckt på inte motsvarar bråkdelen av detta belopp.

En mer inflationssäker valuta baseras på ”specie”, det vill säga något med fast värde, en ädelmetall eller liknande, medan dagens spekulationsvalutor kallas ”fiat”-valutor. Detta är inte uppkallat efter en italiensk bil men däremot det latinska ordet för ”låt det vara”.

Det revolutionära Frankrike, som lämnade efter sig en mängd misslyckade experiment, såsom den republikanska kalendern med 10-timmarsdagar och ”Culte de l'Être suprême”, Robespierres idé till ny statsreligion med Gud som skyddshelgon för revolutionens Frankrike, testade också fördelarna med fiat-valuta. Denna valuta, vid namn Assignat, backades delvis upp av värdet i konfiskerade kyrkoegendomar.

Men revolutionär glöd till trots så tog regeringens girighet överhanden. Man tryckte upp alltför mycket sedlar, med hyperinflation till följd, trots några goda inledande år orsakade av den stora mängden pengar i omlopp. Även denna reform slutade i fiasko och används idag som skolexempel på nackdelen med fiatvalutor. Likväl är specievalutor obefintliga idag.    

Ett upptornande orosmoln på himlen är USA:s växande, för att inte säga exploderande, handels- och budgetunderskott. Enligt The Grandfather Economic Report har man totalt en skuld på den ofantliga summan 40 000 miljarder dollar, varav hela 66 procent skapats sedan 1990.

Och hela tiden fortsätter underskotten att öka samtidigt som USA:s valutareserv är närmast ett skämt. Statistik från Internationella valutafonden visar att Sveriges reserv är 24 miljarder dollar, i jämförelse med USA:s på endast 64 miljarder dollar, trots deras mångdubbelt större ekonomi.

Från att ha varit det land som lånat ut mest pengar till omvärlden tar nu USA förstaplatsen bland skuldsatta nationer. Detta är till stor del orsakat av att den privata konsumtion som utgör huvuddelen (68 procent) av den amerikanska ekonomin finansieras av lånade pengar.

Genomsnittsamerikanen sparar idag under ynka en procent av sin inkomst samtidigt som snittfamiljen har kreditkortsskulder på över 7000 dollar. Ekonomer menar också att den lätthet med vilken man kan belåna sitt hus har skapat en mentalitet där ett hus är som en privat bankomat vilket underlättar än mer skuldskapande konsumtion.

En ekonomi som inte längre upprätthålls av produktion, utan av konsumtion i sin tur underlättad av lätta lån och en ökande mängd fiat-valuta, är ansvarslös och kan komma att utdelas en sträng dom av en omvärld som inte längre litar på dollarn.  

Ett bevis för att något inte står rätt till i USA:s ekonomi finns i Federal Reserves (USA:s centralbank) nya policy om den så kallade M3-statistiken. M3 är ett mått på den totala dollarmängden i omlopp och har regelbundet tagits fram varje vecka sedan 1959.

Beskedet som togs i november 2005 blev en smärre chock för ekonomerna: med början av mars 2006 kommer man att helt upphöra att publicera M3. Vissa ekonomer har uttryckt en frustration över Federal Reserves vaga formuleringar om varför man planerar att ta bort denna mycket viktiga statistik.

Man menar att den enda förklaringen är att det är en del i strategin för Federal Reserves nye ordförande Ben Bernanke, som halvt på skämt och halvt på allvar sagt att han tänker ”släppa dollarsedlar över Amerika från helikoptrar” om tillväxttalen blir för låga.

Med andra ord; fler dollar och därmed en större inflation ska få fart på ekonomin, och M3-statistiken plockas bekvämt bort eftersom denna tydligt skulle visa på hur farligt mycket pengar som egentligen finns i omlopp.

Men att gömma sig bakom en sådan statistisk lögn kommer att bli svårt. Toni Straka, en Wien-baserad placerare, kommenterar upprört saken: ”Att investera i USA kommer att vara som att famla i mörker”. Att falla för frestelsen att med hjälp av inflation skapa tillväxt kan dock få katastrofala följder, speciellt om (eller kanske när) omvärlden, som äger hela 75 procent av världens dollarreserver, bestämmer sig för att de inte har förtroende för valutan längre.

Minns att fiat-valutors värde ligger i vad folk anser att de är värda och att de inte backas upp av fysiskt värde. Om det vill sig illa för USA kan det bli en massavsäljning av dollarn på världsmarknaden och en hyperinflation i Amerika som inte skådats sedan Weimarrepublikens Tyskland.  

En mer konspiratorisk teori om M3-statistiken, som inte motsäger ovanstående tolkning, pekar på sambandet mellan förändringen i M3-policyn och öppnandet av den nya så kallade Internationella oljebörsen (IOB) i Iran.

Endast en vecka ligger mellan M3s upphörande och IOBs startdatum i mars, och eftersom IOB tillåter ett flertal valutor som gångbara för oljehandel så bryts då äntligen dollarns mångåriga oljemonopol. Om IOB blir framgångsrikt kan efterfrågan och priset på dollar sjunka och världen i allt större utsträckning överge dollarn som reservvaluta, till eurons fördel exempelvis.

I en sådan situation kan det vara gynnsamt för Federal Reserve att dölja statistiken över hur mycket dollar som finns i omlopp, speciellt om man samtidigt planerar att öka inflationen. Denna teoris pusselbitar verkar passa skrämmande bra ihop. Toni Straka kommenterar ödesdigert att endast ekonomier på fallrepet, till exempel Sovjetunionen, har ansett det nödvändigt att dölja ekonomiska data.

En detalj som förtjänar att nämnas, med bakgrund av Irans påstådda kärnvapenprogram, är att Israel har hotat att bomba Iran. Kan en möjlig bombattack sammanfalla med IOB:s öppning i slutet av mars?

Även om ett allvarligt hot om storkrig föreligger i regionen, speciellt då Iran har lovat att svara med alla till buds stående medel på amerikanska och israeliska attacker, så är kanske USA:s farligaste fiende i långa loppet dess egen krassa materialism och dekadenta och ansvarslösa leva-för-dagen livsstil.

Lägg till det ett massivt finansiellt underskott, en flodvåg av mexikansk invandring och den mest krigiske ledare som landet någonsin haft. Det inte svårt att tänka sig att USA kan vara en fallen stormakt tidigare än någon kunnat tro.The Proposed Iranian Oil Bourse

The Proposed Iranian Oil Bourse

 

Krassimir Petrov, Ph.D.
January 15, 2006

Abstract: the proposed Iranian Oil Bourse will accelerate the fall of the American Empire.

I. Economics of Empires

A nation-state taxes its own citizens, while an empire taxes other nation-states. The history of empires, from Greek and Roman, to Ottoman and British, teaches that the economic foundation of every single empire is the taxation of other nations. The imperial ability to tax has always rested on a better and stronger economy, and as a consequence, a better and stronger military. One part of the subject taxes went to improve the living standards of the empire; the other part went to strengthen the military dominance necessary to enforce the collection of those taxes.

Historically, taxing the subject state has been in various forms-usually gold and silver, where those were considered money, but also slaves, soldiers, crops, cattle, or other agricultural and natural resources, whatever economic goods the empire demanded and the subject-state could deliver. Historically, imperial taxation has always been direct: the subject state handed over the economic goods directly to the empire.

For the first time in history, in the twentieth century, America was able to tax the world indirectly, through inflation. It did not enforce the direct payment of taxes like all of its predecessor empires did, but distributed instead its own fiat currency, the U.S. Dollar, to other nations in exchange for goods with the intended consequence of inflating and devaluing those dollars and paying back later each dollar with less economic goods-the difference capturing the U.S. imperial tax. Here is how this happened.

Early in the 20th century, the U.S. economy began to dominate the world economy. The U.S. dollar was tied to gold, so that the value of the dollar neither increased, nor decreased, but remained the same amount of gold. The Great Depression, with its preceding inflation from 1921 to 1929 and its subsequent ballooning government deficits, had substantially increased the amount of currency in circulation, and thus rendered the backing of U.S. dollars by gold impossible. This led Roosevelt to decouple the dollar from gold in 1932. Up to this point, the U.S. may have well dominated the world economy, but from an economic point of view, it was not an empire. The fixed value of the dollar did not allow the Americans to extract economic benefits from other countries by supplying them with dollars convertible to gold.

Economically, the American Empire was born with Bretton Woods in 1945. The U.S. dollar was not fully convertible to gold, but was made convertible to gold only to foreign governments. This established the dollar as the reserve currency of the world. It was possible, because during WWII, the United States had supplied its allies with provisions, demanding gold as payment, thus accumulating significant portion of the world's gold. An Empire would not have been possible if, following the Bretton Woods arrangement, the dollar supply was kept limited and within the availability of gold, so as to fully exchange back dollars for gold. However, the guns-and-butter policy of the 1960's was an imperial one: the dollar supply was relentlessly increased to finance Vietnam and LBJ's Great Society. Most of those dollars were handed over to foreigners in exchange for economic goods, without the prospect of buying them back at the same value. The increase in dollar holdings of foreigners via persistent U.S. trade deficits was tantamount to a tax-the classical inflation tax that a country imposes on its own citizens, this time around an inflation tax that U.S. imposed on rest of the world.

When in 1970-1971 foreigners demanded payment for their dollars in gold, The U.S. Government defaulted on its payment on August 15, 1971. While the popular spin told the story of "severing the link between the dollar and gold", in reality the denial to pay back in gold was an act of bankruptcy by the U.S. Government. Essentially, the U.S. declared itself an Empire. It had extracted an enormous amount of economic goods from the rest of the world, with no intention or ability to return those goods, and the world was powerless to respond- the world was taxed and it could not do anything about it.

From that point on, to sustain the American Empire and to continue to tax the rest of the world, the United States had to force the world to continue to accept ever-depreciating dollars in exchange for economic goods and to have the world hold more and more of those depreciating dollars. It had to give the world an economic reason to hold them, and that reason was oil.

In 1971, as it became clearer and clearer that the U.S Government would not be able to buy back its dollars in gold, it made in 1972-73 an iron-clad arrangement with Saudi Arabia to support the power of the House of Saud in exchange for accepting only U.S. dollars for its oil. The rest of OPEC was to follow suit and also accept only dollars. Because the world had to buy oil from the Arab oil countries, it had the reason to hold dollars as payment for oil. Because the world needed ever increasing quantities of oil at ever increasing oil prices, the world's demand for dollars could only increase. Even though dollars could no longer be exchanged for gold, they were now exchangeable for oil.

The economic essence of this arrangement was that the dollar was now backed by oil. As long as that was the case, the world had to accumulate increasing amounts of dollars, because they needed those dollars to buy oil. As long as the dollar was the only acceptable payment for oil, its dominance in the world was assured, and the American Empire could continue to tax the rest of the world. If, for any reason, the dollar lost its oil backing, the American Empire would cease to exist. Thus, Imperial survival dictated that oil be sold only for dollars. It also dictated that oil reserves were spread around various sovereign states that weren't strong enough, politically or militarily, to demand payment for oil in something else. If someone demanded a different payment, he had to be convinced, either by political pressure or military means, to change his mind.

The man that actually did demand Euro for his oil was Saddam Hussein in 2000. At first, his demand was met with ridicule, later with neglect, but as it became clearer that he meant business, political pressure was exerted to change his mind. When other countries, like Iran, wanted payment in other currencies, most notably Euro and Yen, the danger to the dollar was clear and present, and a punitive action was in order. Bush's Shock-and-Awe in Iraq was not about Saddam's nuclear capabilities, about defending human rights, about spreading democracy, or even about seizing oil fields; it was about defending the dollar, ergo the American Empire. It was about setting an example that anyone who demanded payment in currencies other than U.S. Dollars would be likewise punished.

Many have criticized Bush for staging the war in Iraq in order to seize Iraqi oil fields. However, those critics can't explain why Bush would want to seize those fields-he could simply print dollars for nothing and use them to get all the oil in the world that he needs. He must have had some other reason to invade Iraq.

History teaches that an empire should go to war for one of two reasons: (1) to defend itself or (2) benefit from war; if not, as Paul Kennedy illustrates in his magisterial The Rise and Fall of the Great Powers, a military overstretch will drain its economic resources and precipitate its collapse. Economically speaking, in order for an empire to initiate and conduct a war, its benefits must outweigh its military and social costs. Benefits from Iraqi oil fields are hardly worth the long-term, multi-year military cost. Instead, Bush must have gone into Iraq to defend his Empire. Indeed, this is the case: two months after the United States invaded Iraq, the Oil for Food Program was terminated, the Iraqi Euro accounts were switched back to dollars, and oil was sold once again only for U.S. dollars. No longer could the world buy oil from Iraq with Euro. Global dollar supremacy was once again restored. Bush descended victoriously from a fighter jet and declared the mission accomplished-he had successfully defended the U.S. dollar, and thus the American Empire.

II. Iranian Oil Bourse

The Iranian government has finally developed the ultimate "nuclear" weapon that can swiftly destroy the financial system underpinning the American Empire. That weapon is the Iranian Oil Bourse slated to open in March 2006. It will be based on a euro-oil-trading mechanism that naturally implies payment for oil in Euro. In economic terms, this represents a much greater threat to the hegemony of the dollar than Saddam's, because it will allow anyone willing either to buy or to sell oil for Euro to transact on the exchange, thus circumventing the U.S. dollar altogether. If so, then it is likely that almost everyone will eagerly adopt this euro oil system:

The Europeans will not have to buy and hold dollars in order to secure their payment for oil, but would instead pay with their own currencies. The adoption of the euro for oil transactions will provide the European currency with a reserve status that will benefit the European at the expense of the Americans.

The Chinese and the Japanese will be especially eager to adopt the new exchange, because it will allow them to drastically lower their enormous dollar reserves and diversify with Euros, thus protecting themselves against the depreciation of the dollar. One portion of their dollars they will still want to hold onto; a second portion of their dollar holdings they may decide to dump outright; a third portion of their dollars they will decide to use up for future payments without replenishing those dollar holdings, but building up instead their euro reserves.

The Russians have inherent economic interest in adopting the Euro - the bulk of their trade is with European countries, with oil-exporting countries, with China, and with Japan. Adoption of the Euro will immediately take care of the first two blocs, and will over time facilitate trade with China and Japan. Also, the Russians seemingly detest holding depreciating dollars, for they have recently found a new religion with gold. Russians have also revived their nationalism, and if embracing the Euro will stab the Americans, they will gladly do it and smugly watch the Americans bleed.

The Arab oil-exporting countries will eagerly adopt the Euro as a means of diversifying against rising mountains of depreciating dollars. Just like the Russians, their trade is mostly with European countries, and therefore will prefer the European currency both for its stability and for avoiding currency risk, not to mention their jihad against the Infidel Enemy.

Only the British will find themselves between a rock and a hard place. They have had a strategic partnership with the U.S. forever, but have also had their natural pull from Europe. So far, they have had many reasons to stick with the winner. However, when they see their century-old partner falling, will they firmly stand behind him or will they deliver the coup de grace? Still, we should not forget that currently the two leading oil exchanges are the New York's NYMEX and the London's International Petroleum Exchange (IPE), even though both of them are effectively owned by the Americans. It seems more likely that the British will have to go down with the sinking ship, for otherwise they will be shooting themselves in the foot by hurting their own London IPE interests. It is here noteworthy that for all the rhetoric about the reasons for the surviving British Pound, the British most likely did not adopt the Euro namely because the Americans must have pressured them not to: otherwise the London IPE would have had to switch to Euros, thus mortally wounding the dollar and their strategic partner.

At any rate, no matter what the British decide, should the Iranian Oil Bourse accelerate, the interests that matter-those of Europeans, Chinese, Japanese, Russians, and Arabs-will eagerly adopt the Euro, thus sealing the fate of the dollar. Americans cannot allow this to happen, and if necessary, will use a vast array of strategies to halt or hobble the operation's exchange:

Sabotaging the Exchange-this could be a computer virus, network, communications, or server attack, various server security breaches, or a 9-11-type attack on main and backup facilities.

Coup d'état-this is by far the best long-term strategy available to the Americans.

Negotiating Acceptable Terms & Limitations-this is another excellent solution to the Americans. Of course, a government coup is clearly the preferred strategy, for it will ensure that the exchange does not operate at all and does not threaten American interests. However, if an attempted sabotage or coup d'etat fails, then negotiation is clearly the second-best available option.

Joint U.N. War Resolution-this will be, no doubt, hard to secure given the interests of all other member-states of the Security Council. Feverish rhetoric about Iranians developing nuclear weapons undoubtedly serves to prepare this course of action.

Unilateral Nuclear Strike-this is a terrible strategic choice for all the reasons associated with the next strategy, the Unilateral Total War. The Americans will likely use Israel to do their dirty nuclear job.

Unilateral Total War-this is obviously the worst strategic choice. First, the U.S. military resources have been already depleted with two wars. Secondly, the Americans will further alienate other powerful nations. Third, major dollar-holding countries may decide to quietly retaliate by dumping their own mountains of dollars, thus preventing the U.S. from further financing its militant ambitions. Finally, Iran has strategic alliances with other powerful nations that may trigger their involvement in war; Iran reputedly has such alliance with China, India, and Russia, known as the Shanghai Cooperative Group, a.k.a. Shanghai Coop and a separate pact with Syria.

Whatever the strategic choice, from a purely economic point of view, should the Iranian Oil Bourse gain momentum, it will be eagerly embraced by major economic powers and will precipitate the demise of the dollar. The collapsing dollar will dramatically accelerate U.S. inflation and will pressure upward U.S. long-term interest rates. At this point, the Fed will find itself between Scylla and Charybdis-between deflation and hyperinflation-it will be forced fast either to take its "classical medicine" by deflating, whereby it raises interest rates, thus inducing a major economic depression, a collapse in real estate, and an implosion in bond, stock, and derivative markets, with a total financial collapse, or alternatively, to take the Weimar way out by inflating, whereby it pegs the long-bond yield, raises the Helicopters and drowns the financial system in liquidity, bailing out numerous LTCMs and hyperinflating the economy.

The Austrian theory of money, credit, and business cycles teaches us that there is no in-between Scylla and Charybdis. Sooner or later, the monetary system must swing one way or the other, forcing the Fed to make its choice. No doubt, Commander-in-Chief Ben Bernanke, a renowned scholar of the Great Depression and an adept Black Hawk pilot, will choose inflation. Helicopter Ben, oblivious to Rothbard's America's Great Depression, has nonetheless mastered the lessons of the Great Depression and the annihilating power of deflations. The Maestro has taught him the panacea of every single financial problem-to inflate, come hell or high water. He has even taught the Japanese his own ingenious unconventional ways to battle the deflationary liquidity trap. Like his mentor, he has dreamed of battling a Kondratieff Winter. To avoid deflation, he will resort to the printing presses; he will recall all helicopters from the 800 overseas U.S. military bases; and, if necessary, he will monetize everything in sight. His ultimate accomplishment will be the hyperinflationary destruction of the American currency and from its ashes will rise the next reserve currency of the world-that barbarous relic called gold.

--------------------------------------------------------------------------------

Recommended Reading
William Clark "The Real Reasons for the Upcoming War in Iraq"
William Clark "The Real Reasons Why Iran is the Next Target"

About the Author
Krassimir Petrov (Krassimir_Petrov@hotmail.com) has received his Ph. D. in economics from the Ohio State University and currently teaches Macroeconomics, International Finance, and Econometrics at the American University in Bulgaria. He is looking for a career in Dubai or the U. A. E.

Also by this author
"China's Great Depression"
"Masters of Austrian Investment Analysis"
"Austrian Analysis of U.S. Inflation"
"Oil Performance in a Worldwide Depression"

EMAIL THIS PAGE TO A FRIEND

 

 

 

----------------------------------------
åJØDENES EGNE ORD:

ØJØDENES EGNE ORD

Er man i tvil om hvor man har folk hen, skal man høre på hva de sier når man tror de snakker sant og fra levra, og er man fremdeles i tvil, skal man se på hva de gjør.

Nedenfor følger noen ord av og om jøder.

Vil man vite hva jødene gjør, bør man studere historie og finne ut hvem som står bak de viktigste begivenhetene i samtiden. Selv er vi av den oppfatning at det står jøder og jødiske pengefyrster bak de viktigste begivenheter i moderne tid.

*

Se også her
Etterretningsrapport som viser at jødiske partisaner spredte tyfus i Polen og Tyskland

"We have ruined the blood of all the races of Europe, defiled them, broken their strength, made everything tired, lazy and rotten with our corrupt culture." (Kurt Münzer, The Way to Zion, a novel of 1910).

*


Jøden Karl Marx:
( Marxismens Far )
"Under reorganiseringen av menneskeheten skal Israels barn spre seg utover hele jordens overflate, de skal være overalt og uten opposisjon vil de ta ledelsen, spesielt hvis de vinner arbeiderklassen og påvirker den.
Regjeringen i alle nasjoner vil overta all makt, uten motstand, til jødene og alle disse land skal utgjøre den Universale republikk, under dekke av proletariat og den private eiendomsrett skal forsvinne. De jødiske herskere skal kontrollere hele verdens økonomi. Dette skal realiseres slik Talmud sier det, og når Messias tid kommer vil jødene inneha all rikdom som før tilhørte verdens folk."
( Karl Marx sitt brev til jøden Baruch Levy. Dette brev ble gjengitt i "La Revue de Paris", 1.juni, 1928, side 574 )

Jøden Baruch Levy:
"Det jødiske folk vil som helhet være sin egen Messias. De vil oppnå sitt herredømme over verden ved raseblanding mellom andre folk, ved opphevelse av landegrensene, ved ødeleggelse av monarkiet, som er individualismens støtte, og ved opprettelse av en verdensrepublikk i hvilken jødene vil inneha de borgelige rettigheter. I denne nye verdensordning vil Israels sønner, som er spredt over hele verden, bringe arbeidermassene under sin ledelse.
Styret over de forskjellige folk som skal danne verdensrepublikken, vil ved proletariatets seier uten særlig vanskelighet falle i hendene på jødene. Privateiendommen vil da gjennom de jødiske makthavere bli avskaffet og all eiendom tilfalle staten og forvaltes av de jødiske herskere.
Således vil forjettelsen i Talmud skje fyldes, og jødene, når Messias tid er inne, komme i besittelse av makten over all jordens eiendom."
( Brev, skrevet til jøden Karl Marx, gjengitt i "Revue de Paris", 35, II, side 574 )

Jødenes hellige levebok Talmud:
Soferim 15, regel 10) "Tob shebe goyyim harog" (Selv de beste ikke-jøder burde drepes)

Verdens folk, våkn opp! Vi har et jødeproblem!

Jødenes historie:
http://vanguardnewsnetwork.com/temp/HistoryofOurWorld.html

En nærmere titt på jødene:
http://www.jewwatch.com/


Benjamin D'Israeli var født som jøde og ble seksuelt lemlestet den 8. dag som jødegutter skal. Som gutt ble han døpt for å kunne gjøre karriere. Senere giftet han seg med en rik engelsk enke for pengenes skyld. Etter eget utsagn, men det ble faktisk vellykket.

Det ble også karrieren hans. På tross av dåpen forble han jøde i hjertet og jobbet for den jødiske sak som best han kunne. Selvsagt. På slutten av 1870-tallet da han var verdens mektigste mann som statsminister over det britiske Imperiet ga han oss disse visdomsordene:

"Det finnes en makt som sjelden blir nevnt her i parlamentet. .. Jeg mener de hemmelige selskapene .. en stor del av Europa er dekket av et nettverk av slike… De ønsker ikke et konstitusjonelt styre; de vil forandre våre institusjoner, de ønsker å endre råderetten til jord, drive bort de nåværende eierne og få en slutt på den organiserte religiøsiteten".

Knus maktelitens skjulte nettverk - La demokratiet leve!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

k0nsl holocaust detox centre

 

Various Quotes of Interest

“You cannot kill babies & have a wonderful life & a pleasant society. You cannot implement the schizophrenic allied doctrine of bombing civilians whether in Dresden, Hiroshima or Belgrade on the pretext of preventing genocide and war crimes, without some of the people becoming cognizant of the insane contradiction implicit in the equation.” -- Michael Hoffman, political writer, expert on the Talmud & thinker.

Israel as a Jewish state constitutes a danger not only to itself and its inhabitants, but to all Jews & to all other peoples & states in the Middle East & beyond.” -- Israel Shahak, Jewish professor at Hebrew University Tel Aviv.

“Achieving our quest of a 'new world order' depends on our learning the Holocaust's lessons.” -- Ian J. Kagedan of B'nai B'rith Canada

“Evidence for gas chambers are rare and unreliable.” -- Yehuda Bauer, Jewish Professor for Holocaust Research, Vad Yashem, Israel

“To the present day a written order by Hitler regarding the destruction of the European Jewish community has not been found, and, in all probability, this order was never given.” -- Walter Laqueur, Was niemand wissen wollte: Die Unterdruckung der Nachrichten uber Hitlers Endlösung (What Nobody Wanted to Know: The Suppression of News About Hitler's "Final Solution"), (Berlin-Vienna, 1981), p.190.

“Really, the Jews should be grateful to me for wanting nothing more than a bit of hard work from them.” -- Adolf Hitler, regarding an Allied radio broadcast announcement that the Jews were being exterminated. Quoted in: David Irving, Hitler's War (London: Focal Point, 1991), p.427.

“In order to put a stop to the epidemics, we were forced to burn the bodies of incalculable numbers of people who been destroyed by disease. We were therefore forced to build crematoria, and on this account they are knotting a noose for us.” -- Reichsführer-SS Heinrich Himmler quoted in: Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century (California: Institute for Historical Review, 1985), p.240. See also: Gerald Reitlinger, The Final Solution (London: Jason Aronson, 1987), p.480.

“Well, I knew they were being transported to the East, and understood that they were being set up in camps with their own administration, and eventually would settle somewhere in the East. -- I don't know. -- I had no idea that it would lead to extermination in any literal sense. We just wanted to take them out of German political life.” -- Alfred Rosenberg, leading Nazi theoretician. Quoted in: G.M. Gilbert, Nuremberg Diary (New York: Signet, 1961), p.71.

“I was never so close to Hitler as to have him express himself to me on [Nazi extermination camps] . I always thought that [concentration camps] were places where people were put to useful work. Those pictures that you showed me yesterday [of
Dachau] must depict things that happend in the final few days.” -- Reichsmarschall Hermann Göring quoted in: David Irving, Göring : A Biography (New York: William Morrow and Co., 1989), p.469.

“From 1942 to 1945, at least in
Auschwitz, but probably everywhere, more Jews died of 'natural' causes, rather than of 'unnatural' ones.” -- Arno Meyer, Jewish Professor for European History at Princeton University, U.S.A.

I don't believe it!” -- Deputy of the Führer Rudolf Hess, after being shown films of
Buchenwald. Quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.47.

“They refuse to believe me when I tell them that I have never even seen a concentration camp. I add that if excesses have been committed they are regrettable and reprehensible, and the real culprits should be punished. I point out that such cruelties have been perpetrated not only by our people, but by all peoples in every age. I remind them of the
Boer War. Therefore these excesses must be judged by the same criterion. I cannot imagine that the mounds of corpses depicted in the photographs were taken in concentration camps. I tell them that we have seen such sights, not on film, but in fact, after the air attacks on Dresden and Hamburg and other cities when Allied four-engined bombers deluged them indiscriminately with phosphorus and high explosive bombs and countless women and children were massacred.” -- Hans Ulrich Rudel, Stuka Pilot (California: Noontide Press, 1990) p.226.

“How can they accuse me of knowing of such things? They ask why I didn't go to Himmler to check on the concentration camps. Why that's preposterous! He would have kicked me out just as I would have kicked him out if he came to investigate the navy! What in God's name did I have to do with these things?” -- Grand Admiral Karl Doenitz quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.49.

“If I had known it I would have told my son, I'd rather shoot you than let you join the SS. But I didn't know.” -- Field-Marshal Wilhelm Keitel quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.49.

“Hitler couldn't even have looked at such a film [documentary film on Nazi concentration camps as they were found by American troops] himself. I don't understand. I don't even think that Himmler could have ordered such things.” -- Joachim von Ribbentrop, Foreign Minister quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, pp. 49-50.

“Do you think I had the slightest notion about gas wagons and such horrors?” -- Wilhelm Funk, Finance Minister quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.73.

“The indictment knocked me on the head. First of all, I had no idea at all about 90 per cent of the accusations in it. The crimes are horrible beyond belief, if they are true ... The guilt for atrocities in the East is suddenly reversed. How can the Russians sit in judgment on us for barbaric measures against Eastern populations?” -- General Alfred Jodl quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.31-32.

“I never found out anything about any of this ... [It] is because of newspaper propaganda. I told you when I saw the newspaper headline 'Gas Chamber Expert Captured' and an American lieutenant explained it to me, I was pale with amazement. How can they say such things about me? I told you I was only in charge of the Intelligence Service from 1943 on. The British even admitted that they tried to assassinate me because of that- not because of having anything to do with atrocities, you can be sure of that.” -- Ernst Kaltenbrunner, Chief of Police quoted in: Gilbert, Nuremberg Diary, p.234-235.

“But for millions of non-Germans, the Germans are brutes, capable of anything. That summary judgment, born of invented horrors laid to the Germans in 1914, has remained in the subconscious of the public. Let the occasion arise again, and that mentality is reborn at once, as we saw in 1940-1945. Anything at all will be believed if it is charged to the Germans. Whether it's a question of gas chambers in which, to believe the figures of the accusers, the victims would have to have been crowded together thirty-two persons per square meter twenty-four hours a day; or whether a description is being given to you of the crematory furnaces which, if they had to burn up all the bodies assigned to them by the Jewish propaganda, would still be working at full capacity in the year 2050, or even 2080. When it's a matter of denigrating Germans, nothing need be verified.” -- General Leon Degrelle, Hitler: Born at
Versailles (California: Institute for Historical Review, 1987), p. 141.

“It is the right and the duty of everyone who seeks the truth to doubt, investigate and consider all available evidence. Wherever this doubting and investigating is forbidden; wherever authorities demand unquestioning belief -- there is evidence of a profane arrogance, which arouses our suspicions. If those whose contentions are questioned had truth on their side, they would patiently answer all questions. Certainly they would not continue to conceal evidence and documents which pertain to the controversy. If those who demand belief are lying, however, they will call for a judge. By this ye shall know them. He who tells the truth is calm and composed, but he who lies demands worldly justice.” -- The Catholic pastor Viktor R. Knirsch of Kahlenbergerdorf in Austria

“Poland wants war with Germany and Germany will not be able to avoid it even if she wants to.” -- Polish Marshal Rydz Smigly as reported in the Daily Mail, August 6th, 1939

"We have ruined the blood of all the races of Europe, defiled them, broken their strength, made everything tired, lazy and rotten with our corrupt culture." (Kurt Münzer, The Way to Zion, a novel of 1910).

"The Jew may misuse non-Jewish women." (Maimonides: Jab chasaka 2,2.)

"All non-Jewish women are whores." (Eben haezar 6,8.)

"A non-Jewish girl who is three years and a day old may be defiled." (Abodah sarah 37a.)

"A man (Jew) may do everything with a woman that he is able to do. He may treat her like a piece of meat that comes from the butcher. He may eat it raw, grilled, cooked or smoked." (Talmud: Nedarine 20b.)

“Jews must always try to deceive Christians.” -- Zohar I 160a

“A Jew may lie and perjure to condemn a Christian. The name of God is not profaned when lying to Christians.” -- Baba
Kama, 113a, 113b

"It is forbidden for Jews to commit adultery with the wife of a Jew. Adultery with the wife of a non-Jew is permitted." (Talmud Sanhedrin 52b.)

Chaim Herz Bückeberg, better known as "Heinrich Heine," joked: "Are these long noses a kind of uniform that allows the God King Jehovah to recognize his old body guard, even if they have deserted?"

"You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters.

We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long, we shall go on doing it.

Look back a little and see what has happened. Nineteen hundred years ago you were an innocent, care-free, pagan race. You took unblushing pride in the glory of your naked bodies. Disporting yourselves on the hillsides and in the valleys of the great outdoors, you took to speculating on the wonder and mystery of life and laid the foundations of natural science and philosophy. Yours was a noble, sensual culture, unirked by the pricklings of a social conscience or by any sentimental questionings about human equality. Who knows what great and glorious destiny might have been yours if we had left you alone.

We made you the willing and unconscious bearers of our mission to the whole world, to the barbarous races of the earth, to the countless unborn generations. Without fully understanding what we were doing to you, you became the agents at large of our racial tradition, carrying our gospel to t h e unexplored ends of the earth.

Our tribal customs have become the core of your moral code. Our tribal laws have furnished the basic groundwork of all your august constitutions and legal systems. And the law which went forth from
Zion became the official religion of Rome.

But what are the 'Protocols of the Elders of Zion' besides the unquestionable historical conspiracy which we have carried out, which we have never denied because you never had the courage to charge us with it, and of which the full record is extant for anybody to read?" (Marcus Eli Ravage, The Century Nr. 3, 1938, p. 346)

"I shall lead you to the land of your fathers and give you large and beautiful cities that you did not build, and houses full of things that you did not gather, and fallen trees that you did not cut, vineyards and olive groves that you did not plant, and you will eat and be satisfied (Deuteronomy 6:10ff.)

"The history of every age and nation proves, page by page and chapter by chapter, that Jewry always and everywhere has been a homeless racial mish-mash, a world plague. It has remained a world plague to this day and will remain a world plague for all eternity. That is its "chosenness" from all the peoples of the earth, a "chosenness" of destructive pestilence for the world and for mankind." (Hermann Esser, Die jüdische Weltpest)

“Hitler was right in one thing. He calls the Jewish people a race, and we are a race.” - Rabbi Stephen Wise, N.Y. Herald-Tribune,
June 13, 1938.

“You cannot be English Jews. We are a race, and only as a race can we perpetuate. Our mentality is of a Hebraic character, and differs from that of an Englishman. Enough subterfuges! Let us assert openly that we are International Jews.” - Gerald Soman, Chairman of the World Jewry Fellowship, in its official manifesto,
January 1, 1935.

“The English (or French or American, etc.) patriotism of the Jew is only a fancy-dress which he puts on to please the people of the country.” - The Jewish World,
December 8, 1911.

“We Jews are going to bring war on
Germany.” - David Brown, President of American Hebrew, in 1934, quoted in Edmonson's I Testify, page 188.

“The Second World War is being fought for the defense of the fundamentals of Judaism.” - The
Chicago Jewish Sentinel, October 8, 1942.

“I have never discerned what there is about incest which is really repulsive. I merely note that it is natural and frequent for sister and brother to be lovers.” - Leon Blum, Prime Minister of France, Du Mariage.

“The Jews have a disproportionate number of mental defectives, idiots, and imbeciles.” - Dr. Maurice Fishburg, Eugenic Factors in Jewish Life.

“The modern Jew is the product of the Talmud.” - Michael Rodkinson, in preface of Babylonian Talmud, page XI.

“Jewish history has been tragic to the Jews and no less tragic to the neighboring nations who have suffered them. Our major vice of old as of today is parasitism. We are a people of vultures living on the labor and good fortune of the rest of the world.” - Samuel Roth, Jews Must Live, page 18.

“There is much in the fact of Bolshevism (Communism) itself, in the fact that so many Jews are Bolshevists, in the fact that the ideals of Bolshevism at many points are consonant with the finest ideals of Judaism.” - The Jewish Chronicle,
April 4, 1919.

“No one is more hopelessly enslaved than the person who falsely believes he is free.” — Goethe

“Men who believe absurdities will commit atrocities.” — Voltaire

“The more I study religions the more I am convinced that man never worshipped anything but himself.“ -- Sir R. F. Burton, Arabian Nights, vol. 10, p. 184, f/n 2

“... I know not whether more is to be dreaded from streets filled with soldiers accustomed to plunder, or from garrets filled with scribblers accustomed to lie.” -- Samuel Johnson

“He who knows only his own generation [i.e., one without a knowledge of history] remains forever a child.” -- Marcus Tullius Cicero

“In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.” -- George Orwell (Eric Arthur Blair)

“What you don't know isn't the problem; it's what you do 'know' that just isn't so.” -- Finley Peter Dunne ("Mr. Dooley")

“I love the valiant; but it is not enough to wield a broadsword, one must know against whom.” -- Friedrich Nietzsche

“The prerequisite for successful action is the courage and the will to be truthful.” -- Adolf Hitler

“Holocaust teachings are nothing but propaganda, used by
Israel to blackmail the West!” -- Mordechai Vanunu

“God, I hate the Germans...” --Dwight David Eisenhower in a letter to his wife in September, 1944

“There are few better ways to lose money, than to invest in British products.” -- Autoworld Weekly, Sept. 2000

“One doesn't achieve education by exertion, but breathes it in. One must be of the educable stuff in order to be educated. No one grasps what he hasn't possessed from birth & you can never yearn for that which is alien. He who is made of common clay will never achieve education.” -- Thomas Mann

“By way of deception thou shalt wage war.” -- Victor Ostrovsky, Jewish defector from the Mossad quoting Mossad policy.

“The Jews belong to a dark and repulsive force. One knows how numerous this clique is, how they stick together and what power they exercise through their unions. They are a nation of rascals and deceivers.” --
Cicero

“The Jews should not be allowed to keep that which they have obtained from others by usury. It were best that they were compelled to work so that they could earn their living instead of doing nothing but becoming avaricious.” -- St. Thomas Aquinas, 13th. Century.

“The day will come when all nations amidst which the Jews are dwelling will have to raise the question of their wholesale expulsion, a question which will be one of life or death, good health or chronic disease, peaceful existence or perpetual social fever.” -- Franz Liszt, 19th. Century Hungarian musical giant of German ethnicity.

“This is the real enemy, the invader from the east, the Druze, the ruffian, the oriental parasite; in a word, the Jew.” -- George Bernard Shaw, in the
London morning Post, 12-03-1925

“The war now proposed is for the purpose of establishing Jewish influence throughout the world.” -- General George van Horn
Moseley, New York Tribune, March 3rd. 1939

“The instruments of Jewish domination are money and the press. Communism is an instrument of international Jewish capitalism which is used to smash nations in order to rule them afterward.” -- Jose Primo de Rivera, Spanish 20th.century political thinker in "El Estado Nacional". [He was murdered by communist operatives.]

“The Jewish question is really the most serious of our problems.” -- Henry Adams, descendent of Pres. John Adams, October 1895

“The Jews have surpassed all other nations in impertinent fables, in bad conduct and in barbarism. They deserve to be punished, for this is their destiny. The Jews are an ignorant and barbarous people who have joined the most sordid avarice to the most detestable superstition to the most invincible hatred of all peoples which tolerate and enrich them. They simply are the biggest scoundrels who have ever dirtied the face of this earth and I would not be the least bit surprised if these people would someday become deadly to the human race. (this is a compilation of some of Voltaire's comments)” -- Voltaire, French 18th.century philosopher.

“The customs of the Jews are base and abominable and owe their persistence to depravity. Toward any other people they feel only hate and enmity; among themselves anything is lawful for they are prone to lust.” -- Tacitus, Roman historian.

“Mr. Bronfman, a shocked college professor asked, "you are a telling a whole generations of people to hate Germans?" "No", said Bronfman, "I'm telling millions to hate Germans.” -- Edgar Bronfman is one of the most powerful Jew-scum on earth, having made his trillions by turning dumb Goyim into Whiskey soaked lemmings with his (incidentally) inferior Seagram's which really should be known as "Rot-Gut".

“After the liberation of
Buchenwald, Yiddishe young men ran into the town of Weimar to steal clothing and to rape German women.” -- Elie Wiesel (in the original Yiddishe version of his book "Night")

“A Jew who kills a Christian has committed no sin, but an acceptable sacrifice to God.” -- Abhodah Zarah 26B Tosephoth. (The Talmud)

“Human fetuses are highly nutritious, especially the aborted ones of very young women. Aborted fetuses are wasted if we don't eat them. They are good for a healthy skin. I have eaten more than 100 human fetuses in the past 6 months.” -- Zou Qin M.D., a physician at Lun
Hu Clinic, Hubei China 1995. [I was wondering about the unusual taste of last nights Mongolian Beef!, Bon appetite!]

“Eating human fetuses is a tradition in Chinese medicine and deeply rooted in Chinese folklore.” -- Warren Lee, M.D. President of the Hong Kong Nutrition Association 1995

“This arrogant guy never had any friends at the "Toronto Star". He was a braggart without an ounce of human emotions.” -- Gordon Sinclair about Ernest Hemingway

“I've killed about 122 Krauts (meaning unarmed German POW's). The last Nazi I killed was a boy about the age of my son. He was riding a bicycle & I shot him in the back. The bullet exited at his liver. (Very likely a boy who merely wore a military jacket because of the extreme cold. Note 'in the back!')” --

“The Palestinians are cockroaches scurrying inside a bottle.” -- Rafael Eitan, Jewish General and politician.

“Palestinians are essentially two-legged animals.” -- Menachem Begin, Jewish politician

“It is irrelevant what the Goyim say. We do what we want.” -- Golda Meir, Jewish politician, or rather, Jewish Schiksa.

“Western democracy as we know it is incompatible with Zionism. The idea of a democratic Jewish state is nonsense.” -- Meir Kahane, orthodox Jewish rabbi, later assassinated in
New York, probably at the orders of the Jewish state, since he & his followers had "let the cat out of the bag".

“The Jew is intellectually & morally superior to the Goy.” -- Ben Gurion, Jewish politician.

“The Israelis wanted to burn me. They tried to make me crazy, to discredit me. But I never cracked. I read, studied, listened to opera. For Yom Kippur I put on Wagner in my cell. This was my method of staying free, of showing them that I wasn't theirs and was, therefore, sturdy.” -- Mordechai Vanunu, Jerusalem Post,
18 October 2004

“I have given my life to alleviate the suffering in
Africa. There is something all white men that have lived there must learn and know; that these individuals are a sub-race. Never fraternize with them as equals, never accept them as your social equals or they will devour you, they will destroy you.” -- Dr. Albert Schweitzer, humanitarian, physician, philanthropist, Bach-interpreter of the first rank.

“For months every single Jewish community and every single Jew in the world has been fighting against
Germany, at each conference, at each symposium, in every single syndicate. [...] We shall trigger off a spiritual and material war of the entire world against Germany. [...] But our Jewish interests require the complete destruction of Germany. [...]” -- Jabotinsky, Jacques Benoist-Mechin, Histoire de l'Armée allemande (Albin Michel, Paris 1964-1966), vol. IV, p. 303.

“I believe that a little anti-Semitism is a good thing for the Jews -- reminds us who we are.” -- Jay Lefkowitz

“I feel no simpathy for the Jews that died in the holocaust, I wish it wouldn't be covered in history books, if they're going to cover that than they need to cover the massacre of Christians by Lenin...fair is fair, now isn't it?” -- archphase

 

Back to main page

Nyttige nettsider:

 

http://www.geocities.com/vegtam84/Kortsider/Joedekrigen.html

http://www.geocities.com/vegtam84/Kortsider/Joedeutdrivelser.html

http://www.jewwatch.com/

http://vanguardnewsnetwork.com/temp/HistoryofOurWorld.html

http://www.geocities.com/vegtam84/Kortsider/9-11.html

http://www.stormfront.org/whitehistory/hwr61.htm

http://www.stormfront.org/whitehistory/hwr63.htm

 


Etterretningsrapport som viser at jødiske partisaner spredte tyfus i Polen og Tyskland

 Tall fra Auschwitz


Etterretningsrapport som viser at jødiske partisaner spredte tyfus i Polen og Tyskland
The Great Numbers Game

The Great Numbers Game

 

 

 

For decades, the former German Concentration Camp at Auschwitz has traditionally been the site of huge slaughters of European Jewry. Millions of Jewish prisoners, according to accepted belief, were shipped to this camp in eastern Germany and there gassed and cremated.

In 1945, the advancing Soviet army seized all of the official records of the SS camp system located at Oranienbaum north of Berlin. These records, which became public after the fall of the Communist system, give monthly reports of all the camps from 1935 through the beginning of 1945. Every month, the camp commandants made full reports to the camp administration headquarters. These reports were also sent  by radio to Berlin and duly intercepted by British Intelligence listening posts. These written reports contain the monthly figures of all inmates in the camps; those who entered, those who died and those who were transferred. The reports were broken down by age, sex, ethnic origins and offense for which each inmate was incarcerated. Since Auschwitz is the camp singled out as the “Death Camp,” the following lists taken directly from the original German documents paint an entirely different picture from conventional beliefs.

The records of the German Reichsbann or State Railway System, now in the German State Archives in Koblenz, Germany, dovetail exactly with the official SS camp records and fully support these figures.

Referred to earlier, the British Intelligence intercepts, specifically from Auschwitz, also support the official German records which show with great clarity that there were indeed massive death tolls of all classes of inmates at the camp but that almost all of them were caused by raging typhus epidemics and not by gassings.

 

Non-Jewish Prisoners Entering Auschwitz

1940
May        70
June        1225
July         147
Aug         1156
Sept        1873
Oct          471
Nov         637
Dec         1190
__________
                6769
1941
Jan          1691
Feb          1339
Mar         221
Apr         4051
May        1793
June        731
July         1925
Aug         473
Sept        785Oct          7191
Nov         1215
Dec         1217
___________
                22632
1942
Jan          843
Feb          1508
Mar         1071
Apr         1817
May        1881
June        2583
July         3493
Aug         3106
Sept        1628
Oct          2952
Nov         2507
Dec         3172
__________
                26561
1943
Jan          9474
Feb          4065
Mar         15618
Apr         7346
May        4868
June        3368
July         4942
Aug         5282
Sept        4531
Oct          8179
Nov         3676
Dec         4961
_______________________
                76310

1944
Jan          1767
Feb          1052
Mar         573
Apr         5971
May        2097
June        1412
July         1368
Aug         6890
Sept        4604
Oct          674
Nov         1854
Dec         1251
___________
                29513

Total Non-Jews in Auschwitz, 1940-1944
161,785

Jewish Prisoners Entering Auschwitz 1941-1944
1941

July         171
Nov         1
Dec         6
_________
                178
1942

Mar         1166
Apr         6762
May        1000
June        3004
July         9736
Aug         3518
Sept        3419
Oct          5990
Nov         4146
Dec         4742
__________
                43483
1943
Jan          6076
Feb          2507
Mar         9037
Apr         5054
May        2453
June        2520
July         4201
Aug         13382
Sept        7990
Oct          1624
Nov         3921
Dec         7180
__________
                65945
1944
Jan          1445
Feb          1299
Mar         1178
Apr         3175
May        18927
June        8438
July         12924
Aug         12705
Sept        2126
Oct          1177
___________
                63394

Total Jews in Auschwitz, 1941-1944
173,000


Total number of inmates in Auschwitz, 1940-1944
334,785

Total Typhoid Deaths in Auschwitz, 1941-1944

1941
Oct          2128
Nov         5084
Dec         2585
__________
                9797

1942
Jan          1776
Feb          1515
Mar         3018
Apr         1392
May        2911
June        3688
July         4124
Aug         4968
Sept        1497
Oct          6092
Nov         103
Dec         1023
__________
                32107

1943
Jan          2123
Feb          2979
Mar         4604
Apr         2835
May        2378
June        2980
July         3438
Aug         2633
Sept        2901
Oct          3549
Nov         4621
Dec         4679
____________
                39720

1944
Jan          2801
Feb          1933
Mar         2321
Apr         1771
May        981
June        1575
July         1121
Aug         1847
Sept        3313
Oct          3095
Nov         927
Dec         120
___________
                21805

Total deaths by typhus in Auschwitz, 1941-1944
103,429

Jewish Typhoid Deaths in Auschwitz, 1942-1944
1942
Jan          875
Feb          906
Mar         1789
Apr         875
May        1991
June        2406
July         3090
Aug         3271
Sept        919
Oct          4789
Nov         29
Dec         621
___________
                21561

1943
Jan          1502
Feb          1729
Mar         3981
Apr         895
May        1721
June        1990
July         2017
Aug         968
Sept        1803
Oct          2705
Nov         3219
Dec         2842
___________
                25372

1944
Jan          1429
Feb          876
Mar         1312
Apr         632
May        407
June        884
July         455
Aug         1129
Sept        1871
Oct          1294
Nov         927
Dec         91
___________
                11398

Total Jewish deaths by typhus in Auschwitz, 1942-1944
58,331

Total non-Jewish deaths by typhus in Auschwitz, 1940-1944
45,207

Deaths by natural causes in Auschwitz, 1940-1944

1940

May        6
June        23
July         15
Aug         35
Sept        9
Oct          21
Nov         34
Dec         30
_______________
                173

1941
Jan          142
Feb          175
Mar         165
Apr         9
May        47
June        19
July         5
Aug         11
Sept        23
Oct          2
Nov         39
Dec         48
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________
                685

1942
Jan          120
Feb          77
Mar         42
Apr         39
May        23
June        21
July         16
Aug         5
Sept        19
Oct          25
Nov         49
Dec         61
__________
                497

1943
Jan          103
Feb          221
Mar         198
Apr         89
May        62
June        56
July         31
Aug         38
Sept        96
Oct          102
Nov         235
Dec         197
_________
                1625
1944

Jan          120
Feb          191
Mar         178
Apr         167
May        155
June        151
July         98
Aug         65
Sept        54
Oct          67
Nov         94
Dec         17
   _______
                1374

Death by natural causes, 1940-1944
4,354

Transfers from Auschwitz, 1940-1944

1940
Oct          11

1941
Jan          657
Feb          8
April       1002
May        36
June        4
__________
                1707

1942
Feb          196
Mar         275
Apr         158
May        423
June        1845
July         753
__________
                3650

1943
Mar         3001
Apr         1024
Aug         3195
Sept        600
Oct          4544
Nov         3500
Dec         333
___________
                16197

1944
Jan          612
Feb          2060
Mar         881
Apr         2500
May        7923
June        9228
July         15628
Aug         8957
Sept        9091
Oct          33244
Nov         8309
Dec         1455
__________
                99948

Total transferred from Auschwitz, 1940-1944
121,513


Transfers of Jews from Auschwitz, 1941-1944

1941
Jan          271
Apr         459
May        17
________
                747
1942
Feb          120
Mar         37
Apr         30
May        112
June        873
July         120
__________
                1292
1943

Mar         1572
Apr         630
Aug         2871
Sept        395
Oct          3201
Nov         3264
Dec         173
__________
                12106

1944
Jan          409
Feb          1843
Mar         410
Apr         1927
May        7540
June        8109
July         13765
Aug         7501
Sept        8502
Oct          28509
Nov         7322
Dec         761
__________
                86598


Total number of Jews transferred from Auschwitz, 1941-1944
100,743


Administrative Executions at Auschwitz, 1940-1943

1940
Nov 22    40 Poles
__________________
Poles    40        Jews 0

1941
Jan 3       1  Pole
July 3      80 Poles
Aug 1      1 Jew
Nov 14    151 Poles
Dec 1     1 Pole
Dec 20   5 Poles
________________
Poles    238      Jews 1

1942
Jan 24       1 Russian
Apr 3                      11 Poles
May 27                  150 Poles
May 28                  1 Jew
June 4       3 Jews
June 9       3 Jews
June 10     13 Poles
June 11     3 Jews
June 12     60 Poles, 2 Jews
June 13                   6 Jews
June 15      200 Poles
June 16      2 Poles, 2 Jews
June 18      8 Jews
June 19      50 Poles, 4 Jews, 4 Czechs
June 20      4 Jews
June 22      3 Jews
June 23      3 Jews
June 25      40 Poles, 1 Jew
June 26      4 Jews
June 27      2 Poles,3 Jews
June 29      15 Jews
July 1                     9 Jews
July 2                     10 Poles, 2 Jews
July 14                   9 Poles
July 16                   50 Poles
July 20                   2 Jews
July 23                   14 Poles
July 29                   11 Jews
Aug 11                    1 Pole
Aug 13   60 Poles
Aug 18                    57 Poles
Aug 21                    1 Jew
Sept 5         3 Poles
Sept 25       3 Poles
Nov 9         1 Pole
Nov 14       1 Pole
Nov 17       9 Poles, 2 Russians
Dec 4          5 Poles
____________________________________________
Poles 751 Jews 90  Russians 3  Czechs 4

1943
Jan 6          9 Poles, 5 Jews
Jan 14        6 Poles
Jan 25        22 Poles
Jan 26        7 Poles, 2 Jews
Feb 7         2 Poles
Feb 9         2 Poles, 1 Jew
Feb 13       16 Poles
Feb 19       11 Poles, 3 Jews
Mar 17                   1 Pole
Apr 3                      26 Poles
Apr 13       2 Gypsies
May 22     13 Poles, 6 Jews, 5 Gypsies
May 31     1 Gypsy
June 10     20 Poles
June 25     68 Poles
June 28     30 Poles
July 24      1 Pole
July 28      4 Poles
Aug 20                    38 Poles
Sept 4       45 Poles, 8 Russians
Sept 21     2 Poles
Sept 28     9 Poles, 6 Jews, 12 Gypsies, 1 Czech
Oct 11      54 Poles
Nov 9       50 Poles
_________________________________________________
Poles 436        Jews 23  Russians 8  Gypsies 20 Czechs 2


Total number of inmates executed: 1616
Total Poles executed: 1465
Total Jews executed: 114
Total Russians executed: 11
Total Gypsies executed: 20
Total Czechs executed: 6


Total of Hungarian Jews sent to Auschwitz, May, 1944-October, 1944

May        8548
June        3981
July         6543
Aug         3881
Sept        163
Oct          1
____________
                23134

Total number of Hungarian Jews sent to Auschwitz, May-October, 1944
23,134

            Note: Number of Hungarian Jews claimed sent to Auschwitz, May-October,1944:
                Lucy Dawidowicz. The War Aganist the Jews, New York, 1975. 450,000
                Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York, 1985. 180,000
                              
Hungarian Jews transferred from Auschwitz, May-October, 1944
May        2963
June        5934
July         9630
Aug         1500
Sept        1300
Oct          200
__________
                21527
Total number of Hungarian Jews entering Auschwitz, May-October, 1944,
23,134
Total number of Hungarian Jews transferred from Auschwitz, May-October, 1944
21,527
Total number of Hungarian Jews remaining in Auschwitz after October, 1944
1,607

Note: When the SS evacuated the Auschwitz work camp complex at the end of December, 1944, they left a large number of prisoners behind. Many of these were too old or too sick to travel and they were left in their barracks, guarded by a Polish militia that had been raised earlier by Hans Frank, the head of the Government General (as occupied Poland was termed by the Germans.) With the approach of the Soviet army in early 1945, these Polish guards indiscriminately attacked the barracks with the prisoners inside, using hand grenades and machineguns.

                Although exact figures are not available, several existing Soviet military reports put the death toll between 7,000 and 10,000. Former members of the Polish militia have claimed that many of the dead were shot down by Russian troops as they attempted to exit the liberated camp.

                The truth of this matter will never be known but at least this is an atrocity that cannot be blamed on the Germans who were hundreds of miles away at the time.

                How many of the 1,607 Hungarian Jewish deportees remaining in Auschwitz died in this Slavic holocaust is not known.

 

Etterretningsrapport som viser at jødiske partisaner spredte tyfus i Polen og Tyskland
------------------------------------------------------------------
Vegtams diskusjonsside
s
Jødetelling er en eksakt vitenskap
Sun Nov 12, 2006 08:36
89.162.9.222

The "Holocaust" of 6 million Jews during World War II is an immensely successful hoax!

Whines from a holohoaxster

Take five minutes to complete the Poll to Exile Blacks

Hoaxaholics Anonymous

"What a wretched depravity of sentiment and manners must have prevailed before such corrupt maxims could have obtained credit! It is impossible to collect from these writings a consistent series of moral Doctrine", Thomas Jefferson on the depraved state of the Talmud

The REAL holocaust was:

The historic growth rate of the Christian population of 1.5% per year means that the 682,400,000 Christians in the world in 1933 would have been 853,158,362 by 1948. Instead, mostly due to WWII, the actual population was 592,406,542, a loss of 260,751,820 Christians. Even at a more conservative growth rate of Christians of 1% per year, there were 199,838,673 fewer Christians in 1948 than there would have been without WWII.

What about the population of jews? Per World Almanac figures, it INCREASED by 584,549 between 1941 and 1948!

Many White men have been imprisoned, tortured, persecuted, harassed, prosecuted, and murdered for simply speaking the truths you will read in the following statistical analysis of the FACTS which are right at the fingertips of 295 million Americans and a billion Whites worldwide. The REAL criminals, the ones who must now pay reparations to the WHITE men who simply spoke the truth, are the jews who used OUR own laws against our OWN people, simply to enrich themselves in a multi-billion holocaust industry of unfathomable proportions. The jews must also pay reparations for the many Christians who died at the hands of jews like Dylan Klebold who killed in retribution for a holocaust that never was

The Missing Holocaust
"I've checked out Churchill's Second World War and the statement
is quite correct” not a single mention of Nazi 'gas chambers,' a
'genocide' of the Jews, or of 'six million' Jewish victims of the war.

This is astonishing. How can it be explained?

Eisenhower's Crusade in Europe is a book of 559 pages; the six
volumes of Churchill's Second World War total 4,448 pages; and
de Gaulle's three-volume Mémoires de guerre is 2,054 pages. In this
mass of writing, which altogether totals 7,061 pages (not including
the introductory parts), published from 1948 to 1959, one will find
no mention either of Nazi 'gas chambers,' a 'genocide' of the Jews,
or of 'six million' Jewish victims of the war."

Richard Lynn, Professor Emeritus, University of Ulster, December 5, 2005


NEWS FLASH!--FIVE MILLION JEWS DISAPPEAR

BETWEEN 1988 AND 2000, according to JEW sources, THE WORLDWIDE SUPPLY OF JEWS PLUNGED FROM 18.1 TO 13.2. FINALLY, JEWS HAVE PROOF OF A HOLOCAUST! But there was no war. The Nazis are long gone. In the midst of peacetime, the jews LOST 4.9 million people, and still haven't been able to locate them. Could it be that they need a war in Iraq to increase the jew population back to 18 million? On top of that, the 2000 figure for jews in the world included 6.7 million in the US when in fact there may have been only 5.2 million. The jews in the US, with all the modern techniques for counting populations and handling membership lists, a first class mail delivery system, no war or insurrection or gas ovens or mass graves, were unable to pin down their population to within 1.5 million jews--an error of 29%!

"The study's credibility became an issue last October after part of its findings on population was released and then withdrawn because some field data were not factored into the 5.2-million population estimate. At the same time, another study by a San Francisco-based group — using a broader definition of who was Jewish — placed the population at 6.7 million. But after reevaluating its methodology and findings, UJC said Wednesday that it stood by the 5.2-million figure."

These folks, who didn't have the brains to use modern techniques for estimating their own population to within an accuracy of 6.4 million jews, during peacetime, are the very same folks who claimed that they knew precisely, for certain, without ANY doubt, with such certitude that they had hundreds or thousands of people EXECUTED for denying it, that 6 million jews were missing during Nazi persecution, world war, massive jew migration, and the death or disappearance of 264 million CHRISTIANS!

Impossible, says Amhadineajad, who claims the holocaust was a "myth"!Old Almanacs Never Lie!

They just lay out jew LIES like the fillet of rotten fish

584,549 MORE jews in 1949 than in 1940

Meyers Handlexicon, Germany 1921 -- 11,600,000

World Almanac, 1925, pg. 752 -- 15,630,000, "In 1925 a census of Palestine gave a total of 115,151 Jews"

World Almanac, 1929, pg. 727 -- 15,630,000

National Council of Churches 1930 -- 15,600 ,000

March 24, 1933, jewish newspaper Daily Express -- 14,000,000 jews worldwide

World Almanac, 1933, pg. 419 -- 15,316,359, ["The estimate for Jews in the above table is for 1933, and is by the American Jewish Committee"

World Almanac, 1936, pg. 748 -- world jewish population = 15,753,633

World Almanac, 1938, pg. 510 -- world jewish population = 15,748,091, with 240,000 in Germany

American Jewish Committee Bureau of the Synagogue Council, 1939 -- 15,600,000

World Almanac, 1940, pg. 129: World Jewish Population -- 15,319,359

World Almanac, 1941, pg. 510: World Jewish Population -- 15,748,091

World Almanac, 1942, pg. 849: World Jewish Population -- 15,192,089 ("Jews include Jews by race not necessarily by religion")

World Almanac USA, 1947, pg. 748: World Jewish Population -- 15,690,000

World Almanac, 1949, pg. 289: World Jewish Population -- 15,713,638

Statistical Handbook of Council of Churches USA 1951 -- 15,300,000

Encyclopedia Britannica's 1955 Book of the Year -- 11,627,450, "Jewish figures include all Jews whether members of a synagogue or not"

World Almanac, US News & World Report, 1983 population of jews -- 16,820,850

World Almanac, 1996, pg. 646: World Jewish Population -- 14,117,000

World Almanac & Book of Facts, 1989: World Jewish Population --18,080,000

World Almanac & Book of Facts, 2001: World Jewish Population -- 13,200,000Nazis Evacuate Two Million jews from German Held Territory

Total World Population of jews

America Europe Asia Africa Oceania Total

1938 5,343,319 8,939,608 839,809 598,339 27,016 15,748,091

1948 5,198,219 9,372,666 572,930 542,869 26,954 15,763,638

Diff -145,100 +433,058 -266,879 -55,470 -9,938 +15,547The Wandering jew--from EIGHT million to 30,000 dead jewsAbove left: This was the plaque on display at the Auschwitz camp until 1989: note the "4 million" victims. Above right: This is the plaque currently on display at Auschwitz (2002) - note the suddenly reduced number of victims to 1.5 million - a casual reduction in the number of deaths by 2.5 million which never appeared in the American "free press"

Four million people suffered and died here at the hands of the Nazi murderers between the years of 1940 and 1945 Forever let this place be a cry of despair and a warning to humanity where the Nazis murdered about one and a half million men, women, and children, mainly jews from various countries of Europe, Auschwitz-Birkenam, 1940-1945Jews complained about a holocaust in 1919! "Six million men and women are dying ... eight hundred thousand children cry for bread. And this fate is upon them through no fault of their own, ... but through the awful tyranny of war and a bigoted lust for Jewish blood. In this threatened holocaust of human life ..." --The American Hebrew (New York, issue 582 of October 31, 1919) The Talmud also has atrocity claims which demonstrate the Jewish mentality: Gittin 57b claims that four billion Jews were killed by the Romans in the city of Bethar. Gittin 58a claims that 16 million Jewish children were wrapped in scrolls and burned alive by the Romans.

Actual Auschwitz records released by Russia reduce that figure to 30,000 jews


Click here to receive daily updatesThe HOLOCAUST for Dummies