Vegtams sider
Noen sentrale spørsmål rundt holocaustløgnene

 

Noen sentrale spørsmål rundt holocaustløgnene

vth

Vegtams sider har vi aldri lagt skjul på at vi anser den offisielle holocaustframstillingen for å være løgn fra ende til annen. I 11 land er det straff for å dra framstillingen i tvil. Sannheten har aldri behøvd beskyttelse av loven. Bare løgnen trenger det. Vi har derfor bare forakt til overs for norske historikere og akademikere som lar seg terrorisere til å opptre som ynkelige spyttslikkere og medløpere.


Holocaustløgnene er et utpressingsmiddel og plyndringsmiddel overfor hele verden. De som prøver å yte motstand og kritikk av judaismen og den jødiske agenda, blir demonisert som rasister, antisemitter og nazister.


Nedenfor kan vi gå til en nettside som stiller en del vesentlige spørsmål rundt løgnene og som nok vil kaste lys over styggedommen
..


Noen sentrale spørsmål om holocaustløgnene.

*

 

Frankrike har nå fått en jødisk president. Vi venter at han støtter Israel og USA i en krig mot Iran