Debattstreng om Gjeldspengesystemet

 

 

 

Denne debattstrengen er verneverdig og bør være tilgjengelig for opplæring av mennesker som ikke er kjent med Gjeldspengesystemet.

Det vi særlig skal legge merke til, er den debatt - teknikk debattanten Svanstrøm - Amundseen gjør seg bruk av. Først later han som han aldri har hørt om Gjeldspengesystemet - det er bare noe heimavla og forskrudd som ikke må tas alvorlig. Og når han etter hvert blir drevet til vegs, veksler han mellom å kverulere på alt mulig og å avlede debatten med å snakke om andre ting. Dette er den vanlige framgangsmåten både blant politikere og blant økonomer.

 

Vi gjør oppmerksom på at den økonomiske oppfatning Svanstrøm er talsmann for, representerer De internasjonale pengefyrstenes våteste drømmer:

 

- Alle verdier er privatisert og gått ut av folkets felleseie. Alt kan gjøres til gjenstand for kjøp og salg. Pengeprimatet råder.

- Den folkestyrte sentralbank er avskaffet.

- Med Gull som grunnlag kan de(De internasjonale Pengefyrstene) gjennom sine privatbanker utstede den pengemengde de finner ønskelig, og sette den i omløp som rentebærende gjeld. Dermed kan de plyndre samfunnet uhindret gjennom den ubetalelige rentegjeld som oppstår.

- De kan lage penger av intet – om ønskelig også uten gulldekning - og sette dem i omløp som rentebærende lån.

 

Debattanten Svanstrøm er en shabbesgoy. Hans lære blir i dag kanskje best ivaretatt gjennom Milton Friedmans sjokkdoktrine slik den blir beskrevet av Naomi Klein.

 

***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FrittForum
Forum for http://www.FrittForum.org

 

Gjeldspengesystemet
Gå til side 1, 2, 3  

Neste


 

   FrittForum Hovedsiden -> Internasjonal Økonomi

Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 03 07 08 16:14    Tittel: Gjeldspengesystemet

  

 

Hentet fra annen streng:

Sitat:

Av Innlegg

ToreHundBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 7Skrevet: 03 07 08 14:55 Tittel:

--------------------------------------------------------------------------------

Takk for svar.

Amunsen skrev:Sitat:
Hvis du her ber meg rettferdiggjøre sentralbanken så spør du feil mann - jeg er tilhenger av å legge ned sentralbanken - jeg er tilhenger av private penger og 100% Gold Standard.


Det var dette med Gjeldspengesystemet:

Som tilhenger av gullstandard og private penger, så er du nødt til
å gjøre bruk av Gjeldspengesystemet.
Dermed vil det oppstå et ubetalelig gjeldsoverheng som tenderer i retning av å øke eksponensielt Dette vil med nødvendighet måtte resultere i sykliske kriser med konkurser og alskens økonomisk/sosial elendighet etter hvert som den ubetalelige gjelden øker

Mitt spørsmål gikk nok på hvilke fortreffeligheter du ser ved Gjeldspengesystemet som kan retferdiggjøre alle de negative sidene ved det. Hvordan vil du retferdiggjøre at folket blir påført en ubetalelig og økende gjeld?Av Innlegg

Børge Svanstrøm AmundsenBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 272Skrevet: 03 07 08 15:41 Tittel:

--------------------------------------------------------------------------------

ToreHund skrev:
Takk for svar.

Bare hyggelig.

Sitat:
Som tilhenger av gullstandard og private penger, så er du nødt til
å gjøre bruk av Gjeldspengesystemet.

Hva er "gjeldspengesystemet"?

Sitat:
Dermed vil det oppstå et ubetalelig gjeldsoverheng som tenderer i retning av å øke eksponensielt. Dette vil med nødvendighet måtte resultere i sykliske kriser med konkurser og alskens økonomisk/sosial elendighet etter hvert som den ubetalelige gjelden øker.

Noe sier meg at du ikke vet hva gullstandard er.

Sitat:
Mitt spørsmål gikk nok på hvilke fortreffeligheter du ser ved Gjeldspengesystemet som kan retferdiggjøre alle de negative sidene ved det. Hvordan vil du retferdiggjøre at folket blir påført en ubetalelig og økende gjeld?

Igjen: hva legger i begrepet "gjeldspengesystem". Du virker noe begrepsforvirret.

Fint hvis du har mulighet til å forflytte deg ut av åsatroen og inn i riktig kontekst: økonomi (følg henvisningen til annen tråd i mitt forrige svar) - på forhånd takk.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihetHei Amundsen

Jeg siterer deg:Gjeldspengesystemet er det pengesystem vi har hatt i Norge siden 1816. Før dette hadde vi et Fripengesystem fra ca 1754. Det er det pengetekniske system som er rådende i Norges Bank, og som altså ligger til grunn for utstedelsen av penger i Norge

Nederland har hatt sitt gjeldspengesystem fra 1692(?), England fra 1694 og USA fra 1913...

Jeg lar meg gjerne belære av deg om gjeldspenger og fripenger, men særlig er jeg jo interessert i dette med din begrunnelse for å gjøre bruk av gjeldspengesystemet i Norge...

Jeg er vel bevandret i det meste som har med gullstandaren å gjøre, men lar meg saktens belære om også det, men altså først din begrunnelse for Gjeldspengesystemet...?

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 03 07 08 16:30    Tittel: Re: Gjeldspengesystemet

 

 

 

 


Begrepet "gjeldspengesystem" må være et nytt begrep. Jeg finner lite informasjon om dette på nett bortsett fra diverse debattinnspill som er skrevet av deg?


Så vidt jeg kan se er begrepet ugyldig. Det er følgelig absurd å gi noen begrunnelse for dette.


Hvilket er en umulighet siden begrepet ikke har noen konkret forankring i virkeligheten.

Det går imidlertid et reelt skille mellom penger uten dekning i realverdier og penger med slik dekning. Dagens monetære system opererer med penger uten dekning i realverdier, man trykker det man mener det er "behov" for. Det andre alternativet, Gullstandard, opererer med dekning i realverdier - tradisjonelt gull, men også andre assets kan benyttes.

Det er fint at du nå har flyttet deg inn i riktig kontekst. Hvis du også kan flytte deg til riktig tråd samt benytte gyldige begreper kan diskusjonen gi mening - i motsatt fall er jeg nok redd for at jeg ikke kan bidra med innspill - jeg er som sagt avhengig av å forholde meg til begreper forankret i virkeligheten.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

Zebulun
SersjantBle Medlem: 04 Mai 2008
Innlegg: 427
Bosted: Østlandet

Skrevet: 03 07 08 16:48    Tittel: Re: Gjeldspengesystemet

 

 

 

 

Stemmer bra, det. "Gjeldspengesystem" ser ut til å være en oppfinnelse av herr Tore Hund.

Men det er vel jødejævlene som står bak det og, tenker jeg Grrrr!

(ironi)

 

Av

Innlegg

The Owl Man
FenrikBle Medlem: 02 Mai 2008
Innlegg: 716

Skrevet: 03 07 08 19:33    Tittel:

 

 

 

 

Google kan fortelle at gjeldspengesystemet beskrives i dette dokumentet (se side 39): Forbudte tanker.
Så vidt jeg forstår er ordet en nasjonalsosialistisk oppfinnelse, i et mislykket forsøk på å forklare noe som nasjonalsosialisten selv ikke skjønner.

PS! Forøvrig inneholder dette dokumentet mye som etter mitt syn må kalles tullprat - rett og slett.
_________________
Det er når det går nedover at du virkelig kan få opp farten.

 

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 03 07 08 21:56    Tittel:

 

 

 

 

Hei Amundsen

I Norge har L. J. Sømme skrevet flere verker rundt aksen gjeldspenger - fripenger. Jeg nevner:
- Det positive pengesystem
- Fra åger til samarbeid
- Krisenes løsning


JAK- bevegelsen i Danmark har hatt mye omtale av gjeldspenger og fripenger opp gjennom årene.
http://www.jak.se/

Silvio Gesell hadde stor forståelse for fripenger og liten forståelse for Gjeldspengesystemet.
http://www.silvio-gesell.de/

Hva økonomer sier om Gesell
http://www.silvio-gesell.de/html/okonomen_uber__gesell.html

På engelsk vil gjeldspenger hete debt Money. Omtalt i rikt mon på disse lenkene:
http://www.gnosticliberationfront.com/secrets%20of%20the%20Federal%20Reserve.htm
http://www.theunjustmedia.com/Banking%20&%20Federal%20Reserve/Banking%20&%20federal%20reserve%20%20Home%20Page.htm
http://www.fdrs.org/banking_history.html
http://www.bullnotbull.com/archive/billions.html
http://www.hasslberger.com/economy/eco_1.htm
http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/5331
http://www.whatreallyhappened.com/JFKvFedR.html
http://www.michaeljournal.org/myth.htm


Video om gjeldspenger og gjeldspengesystemet.
http://www.brasschecktv.com/page/135.html

Litt om bakgrunnen for The Fed.
http://judicial-inc.biz/Fed_res_main.htm

-----------------
Skulle det fremdeles være vansker med å forstå hva gjeldspenger, gjeldspengesystem, Fripenger og fripengesystem er, kan jeg jo for sikkerhets skyld definere det:

Gjeldspenger: Penger som er satt i omløp som rentebærende lån/gjeld.
Gjeldspengesystemet: Den pengetekniske ordning som består i at sentralbanken setter pengene i omløp som rentebærende lån/gjeld.

Fripenger: penger som er kjøpt/betalt i omløp fra sentralbanken/staten (dvs uten at det oppstår gjeld – de er frie fra gjeld)
Fripengesystemet: Sentralbanken setter pengene i omløp som fripenger. Under et fripengesystem er det naturlig at sentralbanken også formidler rentefrie lån til alle lånetrengende.

Når man har fått begrepene definert, er det vel ingen grunn til at man ikke skal kunne forstå dem og bruke dem? Særlig innen et felt man mener seg å beherske?
----------------------------------------------

Det banksystem du anbefaler, og som DLF anbefaler, er et Gjeldspengesystem med gull som grunnlag for pengene.
Under en slik pengeteknisk ordning vil det oppstå et gjeldsoverheng som er ubetalelig fordi det ikke er penger i markedet til å betale renten – det hefter lån ved alle pengene – man kan ikke betale renten med lånte penger. Og siden renten er en eksponentialfunksjon, vil denne ubetalelige gjeld tendere i retning av å øke eksponentielt.
Og denne ubetalelige gjelden vil så generere stadige og ufravikelige konkurser.
Problemer av mange slag følger så av dette. (Det hører med i bildet at gjeldspenger blir forvandlet til fripenger gjennom konkursene – så aldri så galt at det ikke er godt for noe)

Det var på denne bakgrunn jeg stilte mitt spørsmål, og jeg gjentar det gjerne:

2. Hva er begrunnelsen for din indirekte støtte til de internasjonale pengefyrstenes Gjeldspengesystem?

Sist endret av ToreHund den 03 07 08 22:18, endret 1 gang

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 03 07 08 22:14    Tittel:

 

 

 

 


Hvis jeg har forstått deg rett er dette hovedpremisset det hele står og faller på - dette premisset er feilaktig. Renter er prisen på penger, og renten bestemmes i hovedsak (jeg snakker nå ideelt sett - et fritt marked uten statlig og politisk innblanding - private penger - 100% Gold Standard), som tilfellet er med alle andre varer og tjenester, av forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter penger. I tillegg konkurrerer penger til utlån med kapitalavkastningen i andre markeder. På toppen får du også individuelle vurderinger hva gjelder betalingsevne. Dette bestemmer ideelt sett renten (i et fritt marked). I dag bestemmer politikerne renten, og dette påvirker igjen pengemengden - dette er årsaken til inflasjon. Inflasjon er en økning i pengemengden. Inflasjon fører til et sett uheldige konsekvenser.

Det er ikke slik at det vil oppstå mangel på penger under en gullstandard (eller under andre monetære systemer for den saks skyld), og forklaringen er enkel: holder du pengemengden konstant vil realveksten, altså effektivitets- og produktivitetsøkning, medføre fallende priser - kjøpekraften øker (reallønnsvekst). You see? Det oppstår ingen "huller" som krever påfyll fra sentralbanken, det er heller ikke nødvendig å avskaffe renter. Penger har to funskjoner: penger er både en målestokk for verdi og et hjelpemiddel i handel. Konstant pengemengde betyr at målestokken hele tiden fluktuerer og tilpasser seg de samlede realverdiene i samfunnet - dette gjenspeiles i prisene.

Siden hovedpremisset ditt er feil må du forkaste hele gjeldspengeteorien - alternativt: rasjonalisere frem ad hoc-løsninger og/eller akseptere selvmotsigelser.

Håper dette var oppklarende?
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

Belisarius
FenrikBle Medlem: 27 Feb 2008
Innlegg: 824

Skrevet: 03 07 08 22:40    Tittel:

 

 

 

 

Jeg kan tenke meg at det hele bunner ut i at jøder gjennom store deler av historien var nektet å drive med vanlig næringsvirksomhet. De fikk ikke lov til å drive med noe annet enn utlån av penger. Så deres eneste inntekt var renter som de fikk på utlånte midler.

Såvidt jeg vet kalles ikke slik virksomhet for gjeldspengesystem. Det er kvasi.

Det kalles for........


mvh


Belisarius
_________________
"An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur?"
(Vet du ikke det, min sønn, hvor lite visdom som styrer i verden?)

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 03 07 08 22:59    Tittel:

 

 

 

 

Det kalles bankvirksomhet, og utfyller en nyttig og nødvendig funksjon i samfunnet - bankvirksomhet er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Dessverre har politikerne etablert sin egen lille seddelpresse i sentralbanken hvor de kan bedrive beskatning i det skjulte med formål å finansiere alle de lovnader de ikke er i stand til å finansiere gjennom tradisjonell beskatning. Dette falskmynteriet er til stor skade for både næringslivet og befolkningen forøvrig - småsparere og minstepensjonister rammes aller hardest. Når konsekvensene melder seg, som nå, er man flinke til å skylde det hele på næringslivet/spekulanter/kapitalister/jøder/pengefyrster (stryk det som ikke passer).

A Semantic Trick
To avoid being blamed for the nefarious consequences of inflation, the government and its henchmen resort to a semantic trick. They try to change the meaning of the terms. They call "inflation" the inevitable consequence of inflation, namely, the rise in prices. They are anxious to relegate into oblivion the fact that this rise is produced by an increase in the amount of money and money substitutes. They never mention this increase.

They put the responsibility for the rising cost of living on business. This is a classical case of the thief crying "catch the thief." The government, which produced the inflation by multiplying the supply of money, incriminates the manufacturers and merchants and glories in the role of being a champion of low prices. While the Office of Stabilization and Price Control is busy annoying sellers as well as consumers by a flood of decrees and regulations, the only effect of which is scarcity, the Treasury goes on with inflation.
Ludwig von Mises - Economic Freedom and Interventionism - Inflation
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 04 07 08 09:24    Tittel:

 

 

 

 

God morgen Amundsen

Jeg siterer deg:


Nei, dette er ikke et premiss i det hele tatt – det er en konsekvens. En konsekvens av Gjeldspengesystemet som eneste premiss.
Og konsekvensen er ikke feilaktig. Den følger med logisk nødvendighet av premisset. I tillegg følger den kausalt av Gjeldspengesystemet som årsak.
Dermed faller dine videre anskuelser. Disse er i tillegg en variant av ”God dag mann – Økseskaft”: Du begynner å prate om ting som ikke har noe med spørsmålet å gjøre - selv om det saktens ligger innen feltet økonomi.

Jeg siterer deg videre


I mitt innlegg finnes ingen teori. Det finnes ingen ”gjeldspengeteori”. Derimot finnes det et Gjeldspengesystem, og det er en rimelig stor forskjell på teori og system. Jeg har jo i tillegg alt påvist at både du og DLF bekjenner dere til Gjeldspengesystemet.

Dermed har vi fått to spørsmål:

1. Hvilken ”gjeldspengeteori” har du fått øye på? Hvordan lyder teorien?

2. Hva er begrunnelsen for din indirekte støtte til de internasjonale pengefyrstenes Gjeldspengesystem?

(Du bør kanskje ikke overse at i alle de lenker jeg viste deg til, har man forstått at renten er ubetalelig under et gjeldspengesystem, og at det derfor oppstår en ubetalelig gjeld. Det ville jo være trist om du og DLF tilslutt ble de eneste som ikke forstår dette? )

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 04 07 08 11:49    Tittel:

 

 

 

 


Ok, så renter er en konsekvens av bankvirksomhet? Du kan kanskje si det slik, men jeg ville nok benyttet begrepet nødvendighet. Renter er prisen på penger. Når man tilbyr en vare eller en tjeneste er det en nødvendighet å ta seg betalt. I motsatt fall vil man til slutt gå konkurs.


Nei prisen på penger, renter, er ikke "feilaktig" - det er som sagt en nødvendighet for å kunne drive bankvirksomhet.


Hvis premisset er bankvirksomhet er det en nødvendighet at man må ta seg betalt (renter) hvis slik virksomhet skal kunne eksistere - enig i dette.


Hva er det nøyaktig som faller? Fint hvis du kunne redegjøre for dette. Og ja, det var kanskje litt for ambisiøst å forsøke å forklare hele det monetære systemets funksjonalitet i et kort tilsvar - enig i dét.


Det er helt riktig. DLF mener at bankvesenet er en forutsetning for et velfungerende samfunn. DLF mener videre at sentralbanken bør legges ned og at forbudet mot private penger skal opphøre.


Jeg er østeriker. Du finner mer hos Ludwig von Mises Institute


Hvorfor skulle jeg være mot bankierer og bankvirksomhet?


Hittil synes du å være den eneste som "forstår" det motsatte, og det henger nok sammen med at du ikke skjønner hva penger er for noe, hvordan pengemengden avspeiles i prisnivået, hva bankvirksomhet er og at renter er prisen på penger. Du har i alle tilfeller sluttet deg til at renter er en forutsetning for å kunne drive bankvirksomhet. Det er bra.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 04 07 08 14:53    Tittel:

 

 

 

 

Hei igjen Amundsen

Jeg siterer deg:


Nei, nå har det nok stokket seg for deg. I den setninger du siterte meg på, lød det:

Under en slik pengeteknisk ordning vil det oppstå et gjeldsoverheng som er ubetalelig fordi det ikke er penger i markedet til å betale renten.
Her står det at det er ”gjeldsoverhenget” som er en konsekvens. Av Gjeldspengesystemet. Fordi det ikke er penger i markedet til å betale renten med.
Det finnes nok bare penger til å betale selve lånet med, derfor vil rentekravet akkumulere seg som ubetalelig gjeld.
Og resten av ditt innlegg er faktisk like uetterrettelig.

Om du ikke er interessert i å bare drive usaklig kverulanteri, bør du nok utvise litt mer saklighet, og lese grundig de sitater du viser til.
Resten av ditt innlegg har i tillegg lite eller intet med saken eller problemstillingen å gjøre.

Hør bare:


Hva har det med saken å gjøre? Vi diskuterer da vitterlig rentens ubetalelighet under et gjeldspengesystem…?!

Eller ditt svar på sp.1


?? Om du ikke kan prestere bedre enn dette, synes jeg du bør avholde deg fra å debattere. Hva så? Adolf var jo også østerriker, men det har vel intet med våre problemstillinger å bestille?

Siden det virker som du sliter med å gripe dette med Gjeldspengesystemet, hitsetter jeg en figur som forsøk på pedagogisk konkretisering:

http://vegtam.tripod.com/utlegg/DSS.html#art31

Jeg tror for øvrig at du helt har misforstått bankpolitikken til DLF:

DLF mener videre at sentralbanken bør legges ned og at forbudet mot private penger skal opphøre.
(Hva har dette med vår problemstilling å bestille?)

Du bør nok lese DLF’s bankpolitikk engang til. Har vi forbud mot private penger i Norge? Om DLF ikke vil gjøre seg bruk av en sentralbank, hvem skal da utstede pengene? Du og de internasjonale jødiske pengefyrstene? Da vil vi vel i så fall få det som er kjent som ”fractional banking”, hvor den utstedte pengemengde er den 9-dobbelte av gullbeholdningens verdi(Om det er gull som ligger til grunn). 1 del hviler på gullet, mens de 9 deler er laget av intet. Slik var det jo da gullstandarden var vanlig. En slik pengeteknikk ville nok gjøre både deg og bankierene vesentlig rikere? Mens folket måtte betale en ubetalelig og akkumulerende rente!

http://www.bullnotbull.com/archive/billions.html

Jeg skulle like å høre hvordan ledelsen i DLF reagerer når de hører hva du presenterer som deres program…

Så var det våre to spørsmål igjen:

1. Hvilken ”gjeldspengeteori” har du fått øye på? Hvordan lyder teorien? (I mitt innlegg før det forrige)

2. Hva er begrunnelsen for din indirekte støtte til de internasjonale pengefyrstenes Gjeldspengesystem?
Vi vet jo nå at du er tilhenger av Gjeldspengesystemet, men altså hvorfor? Har det noe med positive virkninger å gjøre… eller hva?
(Du bør kanskje sammenlikne Gjeldspengesystemet med et Fripengesystem…?)
[/quote]

 

Av

Innlegg

Belisarius
FenrikBle Medlem: 27 Feb 2008
Innlegg: 824

Skrevet: 04 07 08 15:21    Tittel:

 

 

 

 
Det er uendelig riktig.

mvh

Belisarius
_________________
"An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur?"
(Vet du ikke det, min sønn, hvor lite visdom som styrer i verden?)

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 04 07 08 15:36    Tittel:

 

 

 

 


Det du mener er "ubetalelig gjeld" er i realiteten konsekvensene av en inflatorisk pengepolitikk. Betjeningsevnen svekkes primært som følge av fall i reallønningene når den generelle prisstigningen gjør seg gjeldende (generell prisstigning kommer først flere år etter at økonomien er inflatert). I tillegg vil bankene måtte påregne høyere renter som følge av fallende pengeverdi og økt mislighold. For å legge ytterligere sten til byrden har det i boom-fasen av syklusen avstedkommet systematiske feilinvesteringer innenfor næringslivet som fører til konkurser og tap av arbeidsplasser.


Nuvel.


Problemstillingen din er falsk.


Renten er ikke ubetalelig, det er betjeningsevnen som generelt sett svekkes.


Med østeriker i denne konteksten menes en tilhenger av The Austrian School of Economics - det betyr ikke at jeg kommer fra Østerike. Jeg burde kanskje ha presisert dette.


Poenget som synes å gå denne figuren hus forbi er at renten ikke er ubetalelig. Konsekvensen er lavere levestandard.


Absolutt ikke.


Her kan du lese mer om DLFs Bank- og pengepolitikk. For ordens skyld siterer jeg fra programmet:

10. Bank- og pengepolitikk
Bankvesenet bør være solid og forutsigbart, og må derfor være uten noen former for statlig innblanding.

En harmonisk og voksende velstand forutsetter et stabilt næringsliv som har mulighet for å drive langsiktig planlegging. Dette forutsetter igjen et solid bankvesen. Et solid bankvesen er kun mulig dersom det ikke er utsatt for offentlig innblanding. Offentlig innblanding i bankdriften (diktat av rentenivå, utstedelse av penger i varierende takt, lånegarantier ved usikre utlån, etc.) fører til økonomiske kriser som innebærer alt fra perioder med mange konkurser og betydelig arbeidsløshet til at mange får problemer med å betale tilbake lån.

10.1 Stabile penger
Et fritt banksystem med private penger vil føre til stabile forhold i økonomien og vil være grunnlaget for langsiktig økonomisk planlegging, noe som er en forutsetning for fremgang og velstand. I dagens system fører en politisk styrt pengemengde og andre reguleringer til ustabilitet, usikkerhet og økonomiske nedgangsperioder.
Penger bør være en pålitelig målestokk, et byttemiddel og et lager for verdi. Dette er bare mulig i et fritt banksystem. I et fritt system vil markedet selv velge det medium for penger som er mest egnet. Historien viser at det foretrukne byttemedium er gull, og vi fikk derfor gullstandarden. DLF vil fjerne de statlige bestemmelser som i dag blokkerer en gjeninnføring av gullstandarden.

Inflasjon er en reduksjon i pengenes verdi forårsaket av en for stor økning av pengemengden relativt til etterspørselen etter penger. Dette oppleves av publikum som om alle varer blir dyrere. I dagens system skaper politikerne inflasjon ved å øke pengemengden, og dette fungerer som en skjult beskatning. En grunn til at politikerne iverksetter inflasjon er at de feilaktig tror at den vil «sette fart» i økonomien. Inflasjonens reelle resultater er dog kun negative: inflasjon reduserer verdien av innbyggernes oppsparte midler, den gjør økonomisk kalkulasjon vanskelig (fordi målestokken, pengeverdien, forandrer størrelse over tid), og den gjør investorer usikre. Dette fører dermed til økonomisk skade for hele samfunnet. Den beste sikring mot inflasjon er altså en gullstandard; politikere kan forandre på mengden av og dermed verdien av statlig utstedte papirpenger, men de kan ikke forandre mengden gull som finnes - det er derfor statlige papirpenger er ustabile og penger basert på gull er stabile.

DLF vil altså avskaffe dagens planøkonomiske system hvor en statlig sentralbank utsteder penger. DLF vil gjøre det lovlig med et system hvor private banker utsteder egne penger støttet opp av en hel- eller delvis reserve i gull. Dette vil føre til at vi får penger med en stabil objektiv markedsbasert verdi. Slike penger vil utgjøre grunnlaget for all økonomisk aktivitet.

10.2 Bankvirksomhet
Et fritt bankvesen har som oppgave å finansiere produksjon og handel, og dette bør gjøres med profitt som mål. DLF ønsker å privatisere alle banker og avskaffe alle statlige reguleringer. Kun på den måten kan bankvesenet gjøre sin oppgave på en mest mulig sunn måte.
Dagens ordninger med statlige krav til reservekapital og soliditet fører til en kunstig trygghet for bankene og deres kunder. DLF vil avskaffe disse ordningene, slik at markedet uten intervensjon fra staten kan vurdere hver enkelt banks soliditet. Usunn bankskjøtsel vil da effektivt bli drevet ut av markedet.

DLF vil tilsvarende avskaffe kravet til spesielle sikringsordninger for innskudd og dermed avskaffe Bankenes Sikringsfond. Det bør være kundenes eget ansvar å velge en solid bank.

DLF vil

• avskaffe merverdiavgiften på produksjon og handel med gull og sølv
• avskaffe alle statlige pålegg om at bestemte betalingsmidler må aksepteres (dvs. avskaffe alle lover om «legal tender»)
• gradvis bygge ned og så avskaffe Norges Bank, Kredittilsynet, Bankenes Sikringsfond og lignende statlige institusjoner
• selge det offentliges eierandeler i forretningsbankene og sparebankene
• gradvis bygge ned og så avskaffe de statsbanker som er opprettet i politisk øyemed, som f.eks. Landbruksbanken, Husbanken, Kommunalbanken og Statens lånekasse for utdanning
• fjerne krav til reserve og innskyter-forsikring i private banker
• fjerne alle statlige krav for å starte bankvirksomhet
• fjerne alle begrensninger på eierskap i finansinstitusjoner


FRB er mye bedre enn dagens sytem, men i et fritt marked vil nok 100% Gold Standard fort dominere. Årsaken til dette er at folk vil velge de sikreste pengene med 100% dekning. Å velge FRB når man har et bedre alternativ er irrasjonelt. Forøvrig er denne stadige pipingen om "jødiske pengefyrster" rimelig intetsigende.


Why don't you find out?


Den misesianske - jeg henviste deg tidligere til Ludwig von Mises Institute, der finner du alle de ressurser du trenger for å sette deg inn i hvordan økonomien og det monetære systemet egentlig fungerer. Spesielt anbefales Mises' egne verker, en oversikt finner du her - enjoy.


Omformulerer vi og erstatter med gyldige begreper blir spørsmålet: "Hva er begrunnelsen for din indirekte støtte til de internasjonale bankierer og disses bankvirksomhet?" Min støtte til bankierer og bankvirksomhet er heller ikke indirekte, den er direkte - det er en bra ting.

Jeg ser ikke noe galt i å drive bankvirksomhet. Dagens problemer stammer fra den statlig kontrollerte sentralbanken som benyttes av politikerne med formål å bedrive skjult beskatning.


Bankvirksomhet er en nødvendig forutsetning for et sivilisert og velfungerende samfunn. Sentralbankvirksomhet er overflødig og til skade.


Hva ligger i begrepet "fripengesystem"? Er det private penger utstedt av private bankierer?
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 08 07 08 21:41    Tittel:

 

 

 

 

Hei Amundsen
Beklager at jeg er litt sen: langhelga ble litt lang.

Vi ser på ditt svar på sp.1: jeg siterer deg:


La oss så gå tilbake og se da du introduserte din ”gjeldspengeteori”:

”Siden hovedpremisset ditt er feil må du forkaste hele gjeldspengeteorien - alternativt: rasjonalisere frem ad hoc-løsninger og/eller akseptere selvmotsigelser.”


I dette siste sitatet fra ditt tidligere innlegg er det åpenbart at du tillegger meg en ”gjeldspengeteori” som du mener bør forkastes.

I det første sitatet har du så flyttet ”teorien" til Østerrike(?). Dette har du gjort fordi du ikke var i stand til å peke på noen ”teori” i mitt innlegg da du ble utfordret på det.
Det er slike ting jeg tenker på, når jeg sier at du ikke er helt etterrettelig. Det du burde ha gjort var å beklage at du tilla meg teoridannelser som ikke har funnet sted, og som jeg ikke har.

Men la oss forlate dine andre kreative sitatkunster og komme til kjernen i vår diskusjon.

Jeg har hevdet, og hevder, at under gjeldspengesystemet, som du bekjenner deg til, er renten ubetalelig i et helhetsøkonomisk perspektiv.
Den vil akkumulere seg til en ubetalelig gjeld som vil tendere til å vokse eksponentielt, siden renten er en eksponensialfunksjon.
Det vil oppstå et ubetalelig gjeldsoverheng fordi det ikke er penger i markedet til å betale renten. Renten kan bare betales med lånte penger - derfor er den ubetalelig.
(Når alle penger er lånt i omløp som rentebærende gjeld, må renten betales med lånte penger)

Om dette hevder du:


La meg da konkretisere tingene slik at vi kommer realitetene litt nærmere:
La oss anta at dine privatbanker starter opp og setter i omløp 100 milliarder til 5 % p.a. som skal tilbakebetales etter ett år.
Det betyr at dette er de eneste pengene som er i omløp.

Regnestykket ser da slik ut:
Penger ut:…………………………kr. 100 000 000 000
Tilbakebetaling/gjeldskrav:...………kr. 105 000 000 000
Manko:……………………………kr. 5 000 000 000
Renten kan ikke betales fordi det ikke finnes penger i markedet til å betale den med!
Og slik vil det gå med alle framtidige lån og rentekrav.
(Det eneste som gjør det mulig å betale noen av rentekravene, er at det oppstår konkurser som forandrer gjeldspengene til fripenger.)

Mitt spørsmål til deg blir da:

Sp.: Hvordan vil du konkret gå fram i dette tilfellet for å betale dette rentekravet? Hvordan vil du gjøre rentekravet betalelig?

Legg nå kreativitetene til side og vær saklig.

Dette spørsmålet må vi først finne en løsning på før vi går videre med dine inflasjonsbetraktninger.

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 08 07 08 22:11    Tittel:

 

 

 

 


Hei ToreHund


Det går helt fint.


Ok.


Jeg bekjenner meg ikke til "gjeldspengesystemet" - jeg er tilhenger av fri og uregulert markedsøkonomi og private penger: Laissez Faire-kapitalisme.


Det er påstanden ja.


Dette er altså en teori med null relevans til virkeligheten.


Slik er det ikke i virkeligheten.


I virkelighten er det ikke kun lånte penger i omløp.


Du store all verden hvilket ikke-relevant dilemma.


I fantasien ja.


Javel.


Jeg ser ingen grunn til å henfalle til fantasifullt tankespinn uten rot i virkeligheten.


Hva om du kom ned på planeten jorden et øyeblikk og undersøkte hvordan det hele egentlig fungerer?


Kan vi nå si oss ferdige med fantaseringen og ta fatt på virkeligheten?
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

ToreHund
RekruttBle Medlem: 27 Jun 2008
Innlegg: 39

Skrevet: 13 07 08 17:16    Tittel:

 

 

 

 

Hei Amundsen.
Jeg siterer deg:


Du bekjenner deg til Det økonomiske programmet til DLF, og av programmet går det fram at dere vil sette penger i omløp som rentebærende lån/gjeld. Og dette er Gjeldspengesystemet per definisjon.
Det går ikke fram av programmet at dere vil sette fripenger i omløp.
Hvorfor du så velger å benekte at du bekjenner deg til Gjeldspengesystemet trenger en forklaring.
I det hele består innlegget ditt i det vesentlige av benektinger uten begrunnelser – og det er jo ikke verken debatt eller diskusjon?

Dette er ingen teori – du ser stadig teorier hvor ingen finnes. Du vet nok ikke hva en teori er… Dette er en beskrivelse av de konsekvenser som følger av din og DLF’s måte å sette pengene i omløp på. Vil du benekte dette, må du gi oss en saklig begrunnet framstilling av hva som ”virkelig” skjer.


Ja ha – og hvor kommer så de pengene fra som ikke er lånt i omløp? Står det noe om fripenger i programmet til DLF?


Jeg er veldig spent på å høre hvordan det egentlig fungerer. Gi os nå en saklig og grundig framstilling av dette.


Så gjerne, men jeg har holdt meg til virkeligheten hele tiden, og gitt den en helt korrekt framstilling, mens du har drevet med ubegrunnede fornektelser og benektelser fra først til sist.

Og det kan jeg godt forstå. Det er vel det eneste du kan gjøre for ikke å måtte innrømme eller avsløre at det er et plyndringssystem eller en pengemessig plyndringsteknikk du driver som talsmann for.

At sentralbanken blir avskaffet og privatbanker overtar pengetilførselen – gull eller ikke gull - er kvintessensen av alle internasjonale pengefyrsters våteste drømmer.
Du og DLF har dermed stilt dere på kapitalen og utsugernes side mot folket. Folkets pengesystem er et fripengesystem slik jeg har definert og beskrevet det ovenfor. I et slikt system vil ingen ubetalelig gjeld oppstå: all gjeld vil til en hver tid være betalelig. Og alle lånetrengende vil alltid kunne få rentefrie lån.
De utsugende pengefyrster vil under slike forhold ha alt annet enn glansdager.

Forskjellen på min og din ”virkelighet” går fram av denne tabellen:

http://vegtam.tripod.com/utlegg/DSS.html#art27

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 13 07 08 18:15    Tittel:

 

 

 

 

Å diskutere penger, renter og bankvirksomhet med noen som ikke
engang skjønner innholdet i eller betydningen av nevnte begreper
er fånyttes. La meg anbefale en oppklarende serie av Paul Mc Keever:


Understanding Money & Banking Pt. 1: What is Money?

Resten av serien finnes her.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

MannDarin
RekruttBle Medlem: 13 Jul 2008
Innlegg: 30
Bosted: Rogaland

Skrevet: 14 07 08 02:18    Tittel:

 

 

 

 

Jeg har, etter litt søk og voksenopplæring via google, et par raske kommentarer til denne debatten. Og jeg vil for øvrig takke Svanstrøm Amundsen for videolinken til Canada-juristen.

Torehund argumenter for gjeldspengesystemet, som er en kontroversiell og kanskje konspiratorisk teori på hvordan bankvesenet fungerer. Den har likevel en hviss legitimitet, siden det moderne bankvesenets nåværende lånepraksis har sitt utspring fra svindel, skal vi tro disse Wikipediaartikkelene:

http://en.wikipedia.org/wiki/Debt-based_monetary_system

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking

Premisset for at bankene skal kunne gi penger på innskuddene dine, er at de kan låne en god del av pengene ut igjen. Typisk kan en bank være påkrevet å la 20 % av pengene ligge igjen som reserver, mens resten blir utlånt.

Og her er vi slik jeg ser det inne på essensen av hva Torehund taler om. Systemet gjør at banken låner ut pengene dine flere ganger! Banken skaper med andre ord midlertidige penger ut av ingenting, og hever renteinntektene utifra det. Penger som forsvinner såfort gjelda blir innbetalt.


Et forenklet eksempel for en typisk bank:

Person A setter inn 100 000 kr i banken.

Banken trekker ifra 20 000 som de plasser i sine reserver og låner ut 80 000 til person B.

Person B kjøper bruktbil for 80 000 kr av person C.

Person C setter 80 000 kroner inn i banken.

Banken setter av 16 000 kroner til sine reserver og låner ut de resterende 64 000 kroner til person D.

D kjøper båt av E for 64 000 kroner. E setter de 64 000 inn i banken. osv osv


De 64 000 kr person E har på bok , er helt IDENTISKE med pengene som A har på bok.

Hele forutsetningen for at finansvesenet kan gi oss rentepenger for innskudd, er at de kan låne ut de samme pengene mange ganger, slik ovennevnte kjedereaksjon antyder. Ut av intet mangedobbler bankene pengene våre på kunstig vis.


En konsekvens er at banker er helt avhengig av tillit. Dersom en bank mister tilliten og altfor mange kunder tar ut pengene sine samtidig, får vi et såkalt "bank run". Det ferskeste eksemplet på det er Indymacs kollaps.Helt til slutt en kommentar til gullstandarden.
Svakheten er at pengemengden i et slikt system mangler elastisitet. Dette medfører at man blir utsatt for typiske sjokkbølger i økonomien. Effekten av en krise på et område forplanter seg fort over i andre sektorer.
Under gullstandarden vil man oppleve langsiktig forutsigbarhet med hensyn til valutaen. En person som sparer til sin egen pensjon om 30 år kan gjøre det med trygg forvsining. Men kortvarig urolighet, som stadige svingninger i arbeidsløsheten, gjør at å gjeninnføre Austrian econonomics vil møte sterk politisk motstand

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 14 07 08 11:48    Tittel:

 

 

 

 


Dette er en styrke - ingen svakhet. Med konstant pengmengde vil prisene fluktuere i forhold til de samlede realverdiene i samfunnet (tilbud og etterspørsel holdt utenfor for eksempelets skyld). Dette er den naturlige elastisiteten.


Dette er intet argument siden "elastisiteten" ligger i prisene. Under en gullstandard vil man heller ikke oppleve store "sjokkbølger" i økonomien. "Sjokkbølger" er ofte et resultat av inflasjon hvor prisene skyter i været innenfor de sektorer hvor nye penger sprøytes inn. Vil man slike effekter til livs er det nettopp gullstandard man bør velge.


Riktig.


Effekten av å innføre en gullstandard er nettopp stabilitet - du eliminerer i stor grad konjunktursvingningene. Den politiske motstanden bunner reelt sett ut i at man fratar politikerne et effektivt skatteverktøy - dette er kjernen.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

MannDarin
RekruttBle Medlem: 13 Jul 2008
Innlegg: 30
Bosted: Rogaland

Skrevet: 14 07 08 16:27    Tittel:

 

 

 

 

Det er riktig at gullstandarden fratar myndighetene muligheten til å manipulere økonomien slik vi ser det i dag,

Dessverre er jeg foreløpig overbevist om to store minuser med et slikt økonomisk system.

Punkt 1

Ekspandering av av realverdiene i samfunnet vil ikke umiddelbart bli fanget opp i form av deflasjon. I første omgang får man i praksis i stedet for prisfall for få på penger i sirkulasjon. Og mangel på penger bringer med seg arbeidsløshet.

Et illustrert eksempel:

La oss si Norge har innført gullstandarden og man gjør store olje- og gassfunn i Finnmark som medfører at realverdien av den norske økonomien øker med 10 %.
Ideelt sett skal da prisene i Norge gå ned med i underkant av 10 %. Et brød som kostet 10 kroner, vil ettervhert koste 9 kroner.

I virkeligheten har prisene en tendens til ikke å gå ned.Resultatet blir heller manglende tilgang på penger, som fører til at at arbeidsløsheten går midlertidig opp.

Punkt 2

I et internasjonalt gullstandard system er vekselsraten mellom valutaer konstant, ihvertfall i teorien.
Den gangen USA og England var knyttet til gullstandarden var vekselsraten konstant på 4.8665 amerikanske dollar for et engelsk pund.

Men for å holde kursen noenlunde stabil måtte landet med handelsunderskudd skipe over gullbarer. Dette førte til inflasjon i landet med eksportoverskudd som fikk stadig tilført ekstra gull til sine reserver. Mens landet med eksportunderskudd fikk ofte problemer med at såkalt "run on the bank", som førte til bankkonkurser og økonomiske kriser. Folk skyndte seg med å veksle inn sine pengeseddler imot gull fordi de fryktet det ikke lenger var dekkning i landets gullreserver.

Typisk for the Gilded age var bankpanikk, kriser og depresjoner.

Etter 1945, i en verdensøkonomi uten gullstandarden, har ikke verden opplevd en eneste depresjon.

 

Av

Innlegg

ADMINISTRATOR
Site Admin


Ble Medlem: 20 Feb 2008
Innlegg: 1240

Skrevet: 14 07 08 17:34    Tittel:

 

 

 

 


Interessante synspunkter, men mangel på penger i sirkulasjon, tror jeg er et teoretisk problem. Det er jo naturlig å utgi sedler og mynter med brøkdeler av basismyntenheten. Om f.eks 1 gullkrone skal kunne innløses i 1 gram gull, så kan man selvfølgelig utgi akkurat så mange halvkroner, tredjedelskroner, kvartkroner, femtedelskroner etc... som markedet trenger. Disse vil da kunne innløses i 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 etc.. gram resp. Sølvmynter og kobbermynter har/hadde jo en tilsvarende funksjon ved å gi en finere inndeling av verdier i betalingsmidlene
Depresjoner var vel forøvrig ikke noe kjennetegn for gullstandarden under 1800-tallet, såvidt jeg klarte å finne ut ved å se hva Wikipedia skriver om temaet?

De hadde forøvrig denne interessante oversikten:


Dates of adoption of a gold standardKilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard#Dates_of_adoption_of_a_gold_standard


Without a gold standard, governments can print as much money as they want, destroying wealth through inflation.
A German woman in 1924 feeding a stove with currency notes, which burn longer than the amount of firewood they can buy


Gold coin of Alexander the Great, ca. 330 BC

10 Kroner 1910 Kong Haakon VII, gullmynt
_________________
mvh site administrator

Sist endret av ADMINISTRATOR den 14 07 08 20:24, endret 3 ganger

 

Av

Innlegg

sihex
SersjantBle Medlem: 02 Jun 2008
Innlegg: 288
Bosted: Sarpsborg

Skrevet: 14 07 08 18:54    Tittel:

 

 

 

 Hei Børge!

Så videoen du presenterte her og fulgte opp med å se de neste 3 etter henvisning.

Meget interessant for en person som ikke har peiling på økonomi. (for meg har det for det meste vært realfag og ikke noe annet).

Joda jeg har da lært og forstått at det ikke nytter å bare trykke opp flere penger og hvilke konsekvenser det får (tenker bl.a på hva som skjedde i Nazi-tyskland og hva vi lærte om det på skolen...)...pluss en del andre grunnleggende ting....

Uansett kunne jeg tenke meg å lære mer om dette. (regner med at det blir mer spennende jo mer man setter seg inni dette?)

Problemet mitt er imidlertid at jeg mener det er umulig å orientere seg i "jungelen" av videoer som er presentert gjennom linken din....

Jeg vil gjerne ha videoene kronologisk for å få best mulig forståelse og for å kunne sette meg inni dette....Regner ikke med å bli noen ekspert etter å sett noen videoer, men det er vel en start, så får litteraturen komme etter hvert....

Kan du hjelpe meg her?

Ha forøvrig en fortsatt god sommer!
_________________
mvh
sihex

------------------------------------------------------
Det gamle SV var nyttige idioter for kommunistene i Moskva.....
dagens SV er nyttige idioter for Islamismen

 

Av

Innlegg

ADMINISTRATOR
Site Admin


Ble Medlem: 20 Feb 2008
Innlegg: 1240

Skrevet: 14 07 08 20:03    Tittel:

 

 

 

 


Nå kan ikke jeg svare på vegne av Børge, men om det var noe, som i sin tid ga meg mange A-HA opplevelser hva grunnlaget for markedsøkonomi og tilhørende områder angår, så var det denne boken:En leseranmeldelse på Amazon Books, som jeg kan istemme i, var denne:

Great Introduction to Economics, January 16, 2008

Henry Hazlitt's "Economics in One Lesson", makes a powerful and persuasive argument in favor of a free market economy. Written in a very lucid style "Economics in One Lesson" makes the usually dry subject of economics easily understandable and a pleasure to read. Hazlitt doesn't obfuscate the truth with cumbersome graphs and math. For non-economists like my self it makes a great introductory book to the subject. Even though the book was published in 1946, the topics covered by Hazlitt are still pertinent and examine issues that still confound us more than 50 years later. Chapters include inflation, tariffs, taxation, price fixing, labor unions, savings, and the importance of profits, rent control, and more.

As a retired Army officer and student of political philosophy, I found "Economics in One Lesson" a great book for anyone who wants to understand basic economic theory. Kilde
_________________
mvh site administrator

Sist endret av ADMINISTRATOR den 16 07 08 17:18, endret 2 ganger

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 14 07 08 20:07    Tittel:

 

 

 

 


Selvfølgelig.

Understanding Money & Banking av Paul McKeever:

Pt. 1: What is Money?
Pt. 2: Anatomy of a Bank Loan
Pt. 3: Quantity of Money
Pt. 4: Counterfeiter's Motto
Pt. 5: Inflation, Gold Standard
Pt. 6: Legal Tender

Serien er ikke komplettert.

Se også episoden How to Cure Inflation fra nobelprisvinner (økonomi - 1976) Milton Friedmans prisbelønte TV-serie Free to Choose. Spe gjerne på med filmen Liberty & Economics (Ludwig von Mises). Når det gjelder teori er Ludwig von Mises den absolutte og suverene autoritet - artikler, bøker, forum og alt du trenger finner du på hjemmesidene til Ludwig von Mises Institute.


I like måte.

Bare spør hvis det er noe du lurer på.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 14 07 08 20:10    Tittel:

 

 

 

 


Henry Hazlitt's bok er en klassiker - anbefales på det varmeste!
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 14 07 08 20:11    Tittel:

 

 

 

 


Federal Reserve ble opprettet i 1913.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

Av

Innlegg

MannDarin
RekruttBle Medlem: 13 Jul 2008
Innlegg: 30
Bosted: Rogaland

Skrevet: 14 07 08 22:08    Tittel:

 

 

 

 Her blander du opprettelsen av Federal Reseve med fjerningen av gullstandarden.
Gullstandarden for vanlige borgere ble avskaffet av President Roosevelt 19 april 1933, midt i den verste depresjonen.

Senere, 15. august 1971, terminerte Nixon Bretton-Wood-systemet, som inntil da hadde tillatt andre nasjoner(myndigheter) å veksle inn dollar for gull.

 

Av

Innlegg

sihex
SersjantBle Medlem: 02 Jun 2008
Innlegg: 288
Bosted: Sarpsborg

Skrevet: 14 07 08 22:13    Tittel:

 

 

 

 

truud2 skrev:


Nå kan ikke jeg svare på vegne av Børge, men om det var noe, som i sin tid ga meg mange A-HA opplevelser hva grunnlaget for markedsøkonomi og tilhørende områder angår, så var det denne boken:En leseranmeldelse på Amazon Books, som jeg kan istemme i, var denne:

Great Introduction to Economics, January 16, 2008

Henry Hazlitt's "Economics in One Lesson", makes a powerful and persuasive argument in favor of a free market economy. Written in a very lucid style "Economics in One Lesson" makes the usually dry subject of economics easily understandable and a pleasure to read. Hazlitt doesn't obfuscate the truth with cumbersome graphs and math. For non-economists like my self it makes a great introductory book to the subject. Even though the book was published in 1946, the topics covered by Hazlitt are still pertinent and examine issues that still confound us more than 50 years later. Chapters include inflation, tariffs, taxation, price fixing, labor unions, savings, and the importance of profits, rent control, and more.

As a retired Army officer and student of political philosophy, I found "Economics in One Lesson" a great book for anyone who wants to understand basic economic theory. KildeFint.

Takk for tips. Har fått mange flere interesseområder som jeg ønsker å fylle etter at jeg kom til dette forumet.

Har brukt de siste ukene på Islam....sikkert mer å hente der...men må ha litt variasjon så da...får det bli noe annet en stund
_________________
mvh
sihex

------------------------------------------------------
Det gamle SV var nyttige idioter for kommunistene i Moskva.....
dagens SV er nyttige idioter for Islamismen

 

Av

Innlegg

sihex
SersjantBle Medlem: 02 Jun 2008
Innlegg: 288
Bosted: Sarpsborg

Skrevet: 14 07 08 22:14    Tittel:

 

 

 

 

Børge Svanstrøm Amundsen skrev:


Selvfølgelig.

Understanding Money & Banking av Paul McKeever:

Pt. 1: What is Money?
Pt. 2: Anatomy of a Bank Loan
Pt. 3: Quantity of Money
Pt. 4: Counterfeiter's Motto
Pt. 5: Inflation, Gold Standard
Pt. 6: Legal Tender

Serien er ikke komplettert.

Se også episoden How to Cure Inflation fra nobelprisvinner (økonomi - 1976) Milton Friedmans prisbelønte TV-serie Free to Choose. Spe gjerne på med filmen Liberty & Economics (Ludwig von Mises). Når det gjelder teori er Ludwig von Mises den absolutte og suverene autoritet - artikler, bøker, forum og alt du trenger finner du på hjemmesidene til Ludwig von Mises Institute.


I like måte.

Bare spør hvis det er noe du lurer på.Takk for det. Skal følge på med noen flere videoer nå...så får vi vel begynne å lese litt .)
_________________
mvh
sihex

------------------------------------------------------
Det gamle SV var nyttige idioter for kommunistene i Moskva.....
dagens SV er nyttige idioter for Islamismen

 

Av

Innlegg

Børge Svanstrøm Amundsen
FenrikBle Medlem: 21 Feb 2008
Innlegg: 1105

Skrevet: 14 07 08 22:40    Tittel:

 

 

 

 


Absolutt ikke. Det var ingen brå overgang fra det ene pengesystemet til det andre - det var en glidende overgang hvor dekningsgraden sakte men sikkert svant hen. La meg også legge til at Fractional Reserve Banking (FRB) basert på gull ikke er en ren gullstandard. Til slutt: Når jeg argumenterer for gullstandard mener jeg 100% Gold Standard - altså valuta med 100% dekning i gull.
_________________
Det Liberale Folkepartiet - partiet for individuell frihet
The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me - Ayn Rand

 

   FrittForum Hovedsiden -> Internasjonal Økonomi

Alle klokkeslett er EET (Europa)
Gå til side 1, 2, 3  Neste

Side 1 av 3


 

Gå Til:  

Du kan ikke starte nye temaer i dette forumet
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Arthur Theme