Til Hundens Minne

__
Stoett Til Hundens Minne med din grasrotandel.

Horg

Dette er ikke den offisielle nettsiden til DNAA.

Da det hender at folk undres over hva DNAA (Det Norske Aasatrusamfunn) staar for, har vi - ett av aasatrulagene (Til Hundens Minne (Tore Hund)) - valgt aa legge ut en del grunnleggende informasjon paa nettet.

*

Vi betrakter oss selv som mer et livssynsamfunn enn et trossamfunn. Vi er alle opptatt av den norroene mytologi, den norroene gudeverden og den norroene sed, skikk og livsanskuelse. Men noen er i tillegg inspirert til aa virke utad i samfunnet for aa bidra til en bedre verden. Disse siste blir blant oss gjerne kalt for jotunbankerne. De er av den formening at det ikke er noen grunn til aa vente til man er i Valhall med aa hjelpe Tor i hans jotunbanking. Han trenger hjelp straks: Det er nok av liv - og bevissthetskverkende jotner aa ta i ferd med i det dennesidige. Jotunbankerne driver sitt virke ute i samfunnet fra det aasatrumodus vi alle strever med aa arbeide oss inn i.

 

I vitenskapelig forstand betrakter vi oss aa staa i tradisjonen fra Eugen Bleuler via Richard Dawkins til Memetikken #.

 

Odin

Den personifiserte naabevissthet i sitt evige strev etter kunnskap og forstaaelse.

 

 

Bilder fra det noroene mytiske univers

 

Hvorfor aasatro

 

Trosbekjennelse og registreringsgrunn lag

 

Handbok i hedenskap.

 

En del elementaere regler for magisk virksomhet

 

Ritualhandbok

 

Stroekvad

 

Litteraturliste

 

Eksempler paa jotunbanking

 

Det store nettblotet.

 

Nettblot for smaahedninger

 

Gjeldspengesystemet og den Store Svindelen

 

Et alternativoekonomisk temahefte.

 

Finanskrisen

 

Vegtams oekonomiside

 

Hoeringsnotat til allmennkringkastingsplakaten

 

Vegtam sin side for religion

 

Astrobiologi


Tema for jotunbanking med eksempler.

 

Moral paa grunnlag av tyding av de norroene myter

 

Litt om skaldekvad og regler for verseformer


31.10.10 Om fylgja som verneaand og foelgeaand i norroen mytologi, religion og litteratur.


28.03.12 Ritualgang ved graven til en aasatruar

09.08.13 Ikke for monoteister eller folkesvikere - syv offisielle ritualer for Det Norske aasatrusamfunn.

02.12.13 Til minne om en venn.

09.11.13 Tydning av en del sentrale symboler i norroene myter .I pdf - format

 

 

Hvordan blir man medlem av DNAA? Det er lett: Det er nok at man foeler tilhoerighet og aandelig slektskap med mytologi og gudelaere, og at man i det minste i prinsippet kan tenke seg til aa delta i jotunbankingen. Etter aa ha soekt om aa bli medlem, vil man etter et aars proevetid som laerling kunne bli tildelt fullt medlemskap. Ventetiden er mest for at kandidaten skal kunne finne ut om dette er noe som passer for ham. I enkelte tilfeller kan det bli bedt om attest for norroen og nasjonal holdning.

 

En personifisering av de avlende livskrefter i naturen

 

Eksempler paa den jotunbankende tradisjon

Metapedia Vegtam

 

Anbefalt debattside for aasatruere.
Stoett Til Hundens Minne med din grasrotandel.

 

Froeya

En personifisering av erotikk og kjaerlighetskrefter i mennesket.

 

Vegtam
vegtam84@hotmail.com