Til Hundens Minne

__
Støtt Til Hundens Minne med din grasrotandel.

Horg

Dette er ikke den offisielle nettsiden til DNÅ.

Da det hender at folk undres over hva DNÅ (Det Norske Åsatrusamfunn) står for, har vi - ett av åsatrulagene (Til Hundens Minne (Tore Hund)) - valgt å legge ut en del grunnleggende informasjon på nettet.

*

Vi betrakter oss selv som mer et livssynsamfunn enn et trossamfunn. Vi er alle opptatt av den norrøne mytologi, den norrøne gudeverden og den norrøne sed, skikk og livsanskuelse. Men noen er i tillegg inspirert til å virke utad i samfunnet for å bidra til en bedre verden. Disse siste blir blant oss gjerne kalt for jotunbankerne. De er av den formening at det ikke er noen grunn til å vente til man er i Valhall med å hjelpe Tor i hans jotunbanking. Han trenger hjelp straks: Det er nok av liv - og bevissthetskverkende jotner å ta i ferd med i det dennesidige. Jotunbankerne driver sitt virke ute i samfunnet fra det åsatrumodus vi alle strever med å arbeide oss inn i.

 

I vitenskapelig forstand betrakter vi oss å stå i tradisjonen fra Eugen Bleuler via Richard Dawkins til Memetikken #.

 

Odin

Den personifiserte nåbevissthet i sitt evige strev etter kunnskap og forståelse.

 

Hvorfor åsatro

 

Trosbekjennelse og registreringsgrunn lag

 

Handbok i hedenskap.

 

En del elementære regler for magisk virksomhet

 

Ritualhandbok

 

Strøkvad

 

Litteraturliste

 

Eksempler på jotunbanking

 

Det store nettblotet.

 

Nettblot for småhedninger

 

Gjeldspengesystemet og den Store Svindelen

 

Et alternativøkonomisk temahefte.

 

Finanskrisen

 

Vegtams økonomiside

 

Høringsnotat til allmennkringkastingsplakaten

 

Vegtam sin side for religion

 

Astrobiologi


Tema for jotunbanking med eksempler.

 

Moral på grunnlag av tyding av de norrøne myter

 

Litt om skaldekvad og regler for verseformer


31.10.10 Om fylgja som verneånd og følgeånd i norrøn mytologi, religion og litteratur.


28.03.12 Ritualgang ved graven til en åsatruar

09.08.13 Ikke for monoteister eller folkesvikere - syv offisielle ritualer for Det Norske Åsatrusamfunn.

02.12.13 Til minne om en venn.

09.11.13 Tydning av en del sentrale symboler i norrøne myter .I pdf - format

 

 

Hvordan blir man medlem av DNÅ? Det er lett: Det er nok at man føler tilhørighet og åndelig slektskap med mytologi og gudelære, og at man i det minste i prinsippet kan tenke seg til å delta i jotunbankingen. Etter å ha søkt om å bli medlem, vil man etter et års prøvetid som lærling kunne bli tildelt fullt medlemskap. Ventetiden er mest for at kandidaten skal kunne finne ut om dette er noe som passer for ham. I enkelte tilfeller kan det bli bedt om attest for norrøn og nasjonal holdning.

 

En personifisering av de avlende livskrefter i naturen

 

Eksempler på den jotunbankende tradisjon

Metapedia Vegtam

 

Anbefalt debattside for åsatruere.
Støtt Til Hundens Minne med din grasrotandel.

 

Frøya

En personifisering av erotikk og kjærlighetskrefter i mennesket.

 

Vegtam
vegtam84@hotmail.com

 

(function (d, w) {var x = d.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];var f = function () {var s = d.createElement('SCRIPT');s.type = 'text/javascript';s.async = true;s.src = "//np.lexity.com/embed/YW/3f3ee6631cd363c503702c64bba68eb0?id=d448928e4896";x.parentNode.insertBefore(s, x);};w.attachEvent ? w.attachEvent('onload',f) :w.addEventListener('load',f,false);}(document, window));