Litteraturliste.

- Den eldre Edda

- Den yngre Edda; av Snorre; med Skaldskaparmål og Háttatal

- Håvamål

-Åge Hultkrantz: Hvem er hvem i norrøn mytologi. Ankrone

- Idar Lind: Norrøn mytologi fra A til Å. Samlaget.

- Gro Steinsland: Våluspå.  Våluspå nyoversatt med kommentarer.

- Britt- Marit Nässtrøm: Frøya.

- Britt- Marit Nässtrøm: Blot

- Handbok i Hedenskap. VTH. Tyding av norrøne symboler. Utlagt på Til Hundens Minne.

- I tillegg alt annet som på seriøst vis befatter seg med norrøn mytologi, sed, skikk og historie.

............ Odinsheiti - Odinsnavn

- Susan Blackmore: Memesket. En grei fremstilling av memetikken.