En del elementære regler for magisk virksomhet.

 

 

 

Gjennom religiøs kultus søker man å påvirke guder eller ånder gjennom direkte bønn eller offer til dem. Gjennom magi arbeider man med ord eller handlinger som skal virke automatisk, slik at det en ønsker skal bli virkelighet bare på grunn av ordene og/eller handlingene selv. Er guder eller ånder med i spillet, er det magiens hensikt å tvinge dem ved hjelp av de selvvirkende ord og handlinger.

 

Vi ønsker å skille mellom hvit og svart magi. Hvit magi har til hensikt å gi gode virkninger. Svart magi er ment å skade.

Svart magi vil vi på det sterkeste advare mot.

 

For den hvite magien velger vi her å vise til en todeling:

 

  1. Vi kan ta i bruk indre krefter i mennesket for å påvirke indre forhold i en selv, i andre eller i den ytre natur, eller
  2. Vi kan ta i bruk ytre okkulte krefter for å påvirke forhold i eller utenfor mennesket.

 

For endring eller påvirkning av mennesket viser vi til en tredeling:

 

  1. Ritualer som skal lukke eller stenge for adferd, tanker, holdninger eller følelser, og
  2. Ritualer som skal åpne for adferd, tanker, holdninger eller følelser.
  3. Ritualer som skal helbrede sykdom.

*

 

Frøya

En personifisering av de krefter som er realinnholdet i symbolet Frøya.

 

 

For selve det magiske ritualet gjelder:

 

Påkallingen

Gjennom påkallingen åpner man opp for kontakt med gudene, åndene eller kreftene som er involvert: Det åpnes en ”kanal” mellom magikeren og adressaten.

Påkallingen bør være presis og nøye gjennomtenkt.

Forut for og under påkallingen visualiserer man adressaten.

Budskapet

Her blir selve budskapet, ønsket eller ordren formidlet mellom avsender og mottaker.

Om ofring er en del av ritualet, hører det hjemme her.

(Vi anbefaler ikke ofringer.)

Stengningen

Gjennom ord, og gjerne også symbolsk handling, lukkes forbindelsen mellom magikeren og hans adressat. Vi understreker på det sterkeste at dette må bli gjort. En magisk handling bør ikke gjennomføres eller avsluttes uten denne stengning.

”Kanalen” til gudene, åndene eller kreftene må absolutt ikke etterlates åpen og uten under kontroll.

 

Vi anbefaler at man tenker nøye gjennom hva man gjør både når det gjelder åpning og stengning. Dette for å unngå uheldige eller uønskede konsekvenser av åpningen/stengningen.

 

Vi anbefaler at ukyndige ikke leker seg med magiske ritualer, men at opplæring skjer under kyndig og erfaren ledelse og veiledning.

 

Frøya innvier en magiker?