Om Koshermat

 

Om Koschermat og koscherslakting

*

 

 

Dess mer anløpen et menneske eller et folk blir av religiøse forestillinger, jo flere av livets områder som blir befengt med religiøse forbud eller påbud, dess verre vil det være for dette mennesket eller dette folket. Og dess verre vil det også bli for den person eller det folk som må leve med disse religiøst besatte menneskene.

 

Før det kom jøder og muslimer til landet, eksisterte det ingen religiøse forbud eller påbud rundt maten. Folk kunne ete det de ville og det som var etende, og det eksisterte ingen religiøse forskrifter knyttet til matlaging eller slakting av dyr. Avliving av dyr kunne til enhver tid utføres på den måte som ga minst lidelse for dyret, og slik ble det da også gjort.

 

Slik er det ikke nå lenger. Nå har vi fått både muslimer og jøder til landet, og kravet om religiøs slakting er blitt høylytt. Hos muslimene kalles det hallala-slakting; hos jødene koscher-slakting. Hallala-slakting i tilpasset form er blitt tillatt i Norge av hensyn til muslimene. Det foregår på det vis at dyret blir bedøvet før det får strupen skåret over og forblør til døde(Det er visst på Lillehammer uvesenet foregår, uten protester fra dyrebeskyttelsen). Muslimene har godtatt det avvik bedøvingen utgjør fra deres religiøse sedvane og påbud. Jødene har ikke godtatt dette, og krever derfor full koscherslakting; dyret skal blø til døde uten bedøving med overskåret strupe.

I EU, USA, Canada, Australia og mange andre land hvor jødene har stor innflytelse, er koscherslakting nå tillatt. Og kravet om at også Norge skal tilpasse seg og gjøre det lovlig, blir stadig sterkere. Over tid må vi nok forvente et EU-direktiv om saken. Det kan trolig også bli innbakt i rasismeparagrafene.

 

Etter vår mening er dette intet annet enn religiøst betinget dyremishandling, og det må forbys til evig tid i Norge.

 

I tillegg bør også hallalaslakting forbys, og all handel med hallalamat eller koschermat må forbys innen rikets grenser og belegges med straff.

 

*

Det ville vært ulikt jødene om de ikke hadde klart å lage butikk på uvanene sine. Men det har de i sannhet klart. En av forretningsideene kalles for koscheravgift. I dette ligger det at matprodusenter må betale avgift til jødiske firma for å få erklært maten som koscher; dvs. ”ren”, slik at den kan spises av jøder. Og for å gjøre den koscher, kan produsenten leie seg inn en jødisk prest fra de jødiske firma som driver med slikt, og de riktige ritualene blir utført og de riktige besvergelser blir

mumlet over mat og produksjonsutstyr – og den riktige pengesum blir betalt - inntil koschernivået er tilstrekkelig. Og det sier seg vel selv at i så viktige saker som matkontroll må det inspiseres titt og ofte. Hvert firma har sitt eget symbol som sertifiserer at produktet er koscher.

 

Uvesenet har etter hvert utartet til også å gjelde produksjonsutstyr og produksjonsprosess. Også disse må godkjennes av jødisk prest og avgift betales. Det finnes til og med symboler som forteller om matlagingen var overvåket av en jødisk person.

Vi formoder at mat uten koschermerking har vanskelig for å nå fram til butikkhyllene – i det minste i de jødisk eide butikk-kjedene.

 

Det finnes hundrevis av slike koscherfirma verden rundt. Omsetningen dreier seg om hundrevis av millioner av dollar.

 

Tenk om katolikker, hedninger, protestanter, mormonere, homoseksuelle og andre sære grupperinger krevde betaling for sine spesielle sertifiseringer…?

 

Med jevne mellomrom leser vi i avisene at matprodusenter – særlig av laks – har gjort sine produkter koscher. Dette skjer alltid når produsenten er kjøpt opp av jødiske firma. Da Ringnes ble kjøpt opp av Carlsberg, ble ølet gjort koscher mot behørig avgift.

 

Vi har mistet lysten både på Carlsberg- og Ringnesøl.

To videoer om kosheravgift

 

 

 

Nedenfor har vi samlet noen lenker til stoff om har med dette uvesenet å gjøre.

 

 

http://web.archive.org/web/20051123102252/ukar.org/tax02.html

 

Have you heard about the fees paid for the Kosher label on products? Imagine if Catholics, pagans, Mormons, and homosexuals were also demanding to be paid for their special certifications.

 

Click here for a video on this scam (new link; the best videos get deleted)

There are kosher organizations all around the world, and each has their own symbols, and apparently they all expect to get paid to certify food is kosher and add their symbol to the package. This Jewish site has a list of the organizations around the world that do kosher certification, and it shows their symbols. 

Click here for one article on this scam, and here is another

There are even symbols to identify whether a cooking was initiated by a Jewish person. Take a look here

What would you think if you had to pay for symbols on food products to let you know whether cooking was initiated by a fat person, a midget, or a cross-eyed transvestite? Incidentally, here is how you make kosher bread.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZSU2FIuU970&NR=1

 
http://www.natallnews.com/page.php?id=18

 

Om liv og levnet i Postville – en liten koscher by

http://judicial-inc.biz/postville.htm

 

Jødisk koschersadisme i praksis

http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=agri_short&Player=wm

 

litt om koscher og antisemittisme

http://www.jcpa.org/phas/phas-050-uriely.htm

Fra Balder Blogg om kosherslakting og halalmat.

 

 

 

Koscherslakting av ku

 

Selv om det har lite med denne sak å bestille: Vi er på det sterkeste motstander av all pelsdyravl eller pelsdyrdrift. Det er i våre øyne ren dyremishandling. Om noen vil kle kjærringa i pels, kan de etter vår mening pakke seg ut i skogen og jakte rev, mink eller mår på skikkelig vis slik vi nordmenn og samer alltid har måttet gjøre.

At reven da i disse tider ville leve rimelig trygt, er helt ok…

Kjærringa kan sikkert med fordel hyres i sauskinn fra dyr som ikke er koscherslaktet…

 

…Det forundrer oss at dyrevernorganisasjoner synes koscherslakting og koscheravgift er koscher… 

 

Vi avskyr tyrefekting! Det er en av grunnene, om enn ikke den viktigste, til at vi ikke vil inn i EU. Gjeldspengesystemet og koscherslaktingen er viktigere…

 

*

Etter grundig gjennomtenkning av alle implikasjoner og positive og negative virkninger det måtte medføre, anbefaler vi følgende tillegg i grunnloven:

 

Flæsk i passende mængde skal blandes i all Mænneskeføde som er lovlig tilgjengelig i Riget, og står under Madtilsynets kontroll.

 

 

 

Flesk skal blandes

i all føde

til de egne

folkefeller.

Særimnes hold

skal alltid syde

selv i suppe

fra fattighuset.

 

 

 

Heim