Det nedenstående er hentet fra et innlegg på debattforumet til Dagens Næringsliv. Vi synes det er så pass opplysende at vi velger å sette det hit til Vegtams sider i folkeopplysningens tjeneste. Vankunna er stor blant folk. Dette vil nok dra i riktig retning.

Gjennom ”Fractional Reserve Banking” har sentralbanken mulighet til å lage penger av intet. De ordinære bankene kan ikke lovlig lage penger av intet(som det hevdes nedenfor, og ofte ellers). De "lager penger" på grunnlag av kapitalkravet - kravet til reserve. Det medfører at de på lovlig vis bare kan sette i omløp et multiplum av reservekravet. Ved et reservekrav på 10% kan banken på grunnlag av et innskudd på kr 100 lovlig låne ut 900 kroner.
En bør her huske at alle de kr 900 er innskudd - lån fra kunder - som banken betaler innskuddsrente av og må svare for ved krav om utbetaling. Det er altså i realiteten snakk om å låne ut de samme penger flere ganger.
Det er renten som er den største uhyrligheten i denne saken, siden rentekravet er ubetalelig da det ikke fines dekning for det i pengemarkedet. Rentekravet vil akkumulere seg og tendere i retning av å vokse eksponentielt.

En helt annen ting er at bankene nok kan fristes til - ulovlig - å lage penger av intet som de så kan låne ut. Eller - de kan lage penger (av intet) på grunnlag av en lånesøknad med tilhørende panteobjekt.
Om bankene lovlig kunne lage penger av intet, ville det være ensbetydende med at hver bank hadde ubegrenset rett til pengeutstedelse - men slik er det ikke.

 

 

Litt om fiatpenger og hvordan pengesystemet virker

 

Kalle

 


Problemet er at folk flest ikke forstår hva penger er, eller hvordan pengevesenet fungerer. Jeg vil skrive litt mer om penger, for det er penger ALT dreier seg om. ALT det vi diskuterer her, dreier seg egentlig om penger. Penger og makt.

For å forstå hvordan pengevesenet fungerer, må vi gå tilbake til middelalderens Europa. Gull ble brukt som penger, men fordi gullet var omfangsrikt og tungt å frakte, lagret ofte folk sitt gull hos gullsmedene. Gullsmedene ga da tilbake en kvittering for gullet. Folk oppdaget fort at det var mye mer praktisk å betale varer og tjenester med kvitteringer for gull istedenfor fysisk gull, og disse kvitteringene ble da de første papirpengene i Europa.

Gullsmedene drev også med utlånsvirksomhet, og istedenfor å låne ut fysisk gull, lånte de ut kvitteringer for gull. Gullsmedene oppdaget fort at ikke alle kom og krevde gullet sitt tilbake samtidig. Ettersom gullsmedene var noen smarte kjeltringer, begynte de derfor å skrive ut kvitteringer for gull som ikke fantes.

Fortjenestemulighetene med dette var enorme. Et eksempel kan belyse dette. Dersom gullsmeden hadde gull for en million i en eller annen valuta, og han tok 5% rente pr år på utlån, hadde han en fortjeneste på 50 000 i året, dersom han skrev ut kvitteringer på en million. Dersom han skrev ut kvitteringer på gull for 10 millioner, hadde han en fortjeneste på 500 000 i året, altså en fortjeneste på 50% pr år på den virkelige kapitalen (en million).

Ved prøving og feiling fant gullsmedene ut at de kunne skrive ut kvitteringer for inntil omtrent ti ganger det gullet de hadde, uten at folk flest oppdaget svindelen. Å skrive ut kvitteringer for gull som ikke fantes var selvfølgelig strengt ulovlig, og dersom det ble oppdaget, ble gullsmedene hengt.

Gullsmedene fant imidlertid en løsning også på dette problemet. De installerte politikere som frontmenn, og ga et inntrykk av at det var politikerne som styrte, mens det i virkeligheten var det gullsmedene som styrte politikerne. Dersom noe gikk galt, kunne folkets raseri rettes mot politikerne, og det var politikerne som ble hengt, og ikke gullsmedene.

Dette arbeidet la grunnlaget for opprettelsen av privateide sentralbanker i forskjellige nasjoner. Gullsmedene fikk vedtatt lover som sa at det bare var sentralbankene som hadde lov til å trykke nasjonens papirpenger. Den privateide Bank of England ble opprettet i 1694. Snart ble det også opprettet privateide sentralbanker i de fleste andre land i Europa. Privatpersoner kontrollerte da seddelpressen i de fleste land i Europa, og disse privatpersonene sto ikke til ansvar for noen. I prinsippet hadde da disse privatpersonene eller banksters (bankster = bankier + gangster) ubegrenset med papirpenger, fordi de kontrollerte seddelpressen og kunne trykke opp så mye papirpenger de ville. Dersom vanlige folk ble bekymret for sine papirpenger, og det ble ”run” på bankene, sørget banksterne for at folks raseri ble rettet mot politikerene, og ikke mot banksterne. Banksterne hadde da det perfekte instrumentet for å plyndre og stjele fra folk flest.

Samtidig med dette sørget også banksterne for at systemet med å utstede papirpenger for inntil 10 ganger gullreservene ble lovlig. Dette systemet, som med et fint ord kalles for ”Fractional reserve banking” (og som selvfølgelig er ren svindel) er i bruk i de fleste land i verden i dag, også i Norge. Uttrykket ”Fractional reserve banking” sier jo, direkte oversatt, at bankene bare har reserver for en brøkdel (fraction) av det som lånes ut.

Banksterne har forsøkt å holde dette systemet hemmelig. Det er derfor vi lærer så lite om penger på skolen. Folk flest tror enda at bankene lever av rentemarginen mellom innlån og utlån. Nå vet du at dette ikke er tilfelle.

Dette forklarer også et annet problem som mange har lurt på. Hvorfor har vi egentlig en sentralbank? Hvorfor skal politikerne bestemme skatter og avgifter, samtidig som sentralbanken styrer rente og pengemengde? Hadde det ikke vært mer naturlig å samle disse funksjonene, slik at hele den økonomiske politikken ble styrt fra et sted? Selvfølgelig hadde dette vært det mest naturlige. Grunnen til skillet, er at sentralbankene (privateide) ble opprettet for å plyndre folk for penger, mens politikerne, som bestemmer skatter og avgifter, skal være syndebukker når noe går galt.

”Money as debt” av Paul Grignon er en god film som beskriver dette systemet. Du finner den her.
http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279&ei=DzadSeqSFJLQjwKOrcCAAg&q=money+as+debt

Hans Jørgen Lysglimt i Farmann TV har laget noen gode videoer om hvordan dette systemet fungerer i Norge. Du finner dem her.
http://www.youtube.com/watch?v=lmzLJX91JSY&feature=PlayList&p=FD7E5EF2EDE37EC6&index=0&playnext=1

Det systemet jeg beskriver, er i bruk i de fleste land i verden i dag, også i Norge.

Hvordan penger blir laget, er i virkeligheten et utrolig trylleshow, og det er ofte blitt kalt den mest fantastiske tryllekunsten i verden.

Det starter med politikerne. Politikerne trenger alltid mer penger for å innfri sine valgløfter. Anta finansministeren trenger 100 milliarder kroner. Han kan selvfølgelig øke skattene, men det er grenser for hvor mye skatt folk tolererer, selv i Norge. Han ringer derfor Svein Gjedrem, og sier at han trenger 100 milliarder kroner. ”Sure”, svarer Svein Gjedrem, og sender over 100 milliarder kroner. (Gjedrem får norske statsobligasjoner i bytte). Men hvor får Svein Gjedrem 100 milliarder kroner fra? Følg nøye med, for dette er første akt av trylleshowet. Svaret på hvor Gjedrem får 100 milliarder kroner fra, er at han LAGER dem. Ut av tynne luften.

Penger som lages ut av tynne luften, kalles ofte for ”Fiat Money”. Fiat er et latinsk ord som betyr ”La dette bli”, så ”Fiat Money” kan oversettes med ”La-dette-bli-penger”.

I tidligere tider laget sentralbanksjefen penger ved å ta noen tørk med dasspapir, skrive på dem noen tall, sette navnetrekket sitt under, og så si de magiske ord: ”La dette bli til penger!”. Og hokus-pokus-filliokus  - vips, så hadde sentralbanksjefen laget kjøpekraft tilsvarende millioner av kroner. Og fordi folk flest var ganske hjernevaskede allerede den gang, så trodde de at disse tørkene med dasspapir faktisk hadde den verdien som sto på dem.

I dag, i takt med den teknologiske utviklingen, lages penger mye enklere. Når Svein Gjedrem skal lage 100 milliarder kroner, så taster han inn 100 000 000 000 på en dataskjerm, trykker på ENTER-tasten, sier fram de magiske ordene: ”La dette bli til penger!”. Og hokus-pokus-filliokus  - vips, så har Svein Gjedrem laget kjøpekraft tilsvarende 100 milliarder kroner. Og fordi vi i dag er dummere og mer hjernevasket enn noen gang i menneskehetens historie, så tror vi at disse 0 - ene og 1- erne som svirrer rundt i datanettverkene faktisk representerer virkelige verdier.

En ganske fantastisk tryllekunst, ikke sant? Dersom du ikke har trodd på mirakler før, så gjør du det antagelig nå. Men følg nøye med. Dette er bare begynnelsen. Showet blir bedre og bedre.

Hva gjør finansministeren med de 100 milliardene, når han har fått dem? Han bruker dem. Anta at du jobber i staten. En liten del av de 100 milliardene brukes da til å betale din lønn. Anta at staten hver måned betaler inn 20 000 kroner på din konto i Den Store Banken.

Den Store Banken er alltid glad for å få penger, for da har de penger å låne ut. Men 20 000 kroner er ikke så mye å låne ut. Men følg nøye med, for her er det annen akt av trylleshowet begynner.

For hver krone som Den Store Banken får inn, så har de lov til å låne ut kr 12,50. (12,50 kalles ofte for multiplikatoren, og den varierer.) Så når Den Store Banken får inn 20 000 kroner, så har den lov til å låne ut 250 000 kroner.

”Men vent”, sier du kanskje. - Banken har bare fått 20 000 kroner (
som beholdes som reserve, red), og de låner ut 250 000 kroner. Hvor kommer de siste 230 000 kronene fra?? Svaret er at banken LAGER dem. Ut av tynne luften.

Anta at din fetter kommer til banken og låner 250 000 kroner. Banken registrerer da i sine systemer at din fetter skylder banken 250 000 kroner. Banken har fått 20 000 kroner av deg, og de siste 230 000 kronene lager banken idet din fetter oppretter lånet. Ut av tynne luften. Og her kommer selve det avgjørende trikset: Banken krever renter på pengene. Kanskje 8%. Det er 20 000 kroner i året. Så banken krever renter på penger som er laget ut av tynne luften. Penger som er laget av ingenting. Banken krever rente av ingenting.

Ikke så rart at dette kalles den mest fantastiske tryllekunst som noensinne er oppfunnet.

Anta at du skal bygge hus til 2 millioner kroner. Hvem tjener på dette? Vel, arkitekten, snekkerne, mureren, elektrikeren, rørleggeren osv. skal ha sine penger. Og staten skal selvfølgelig ha sitt. Men den som tjener mest på at du bygger hus, er antagelig Den Store Banken.

Anta at banken finansierer 80% av husets verdi, dvs. 1,6 millioner kroner. Dersom du tar opp et annuitetslån med 30 års løpetid, viser en rask sjekk på en standard lånekalkulator at du betaler banken 1 874 645 kroner i renter i løpet av lånets løpetid. Husk at pengene som banken låner deg, er laget ut av tynne luften. Av ingenting. Så Den Store Banken tjener 1 874 645 kroner på renter på penger som er laget ut av løse luften. Den Store Banken tjener 1 874 645 kroner på rente på penger som er laget av ingenting.

Ta så og multipliser opp de 1 874 645 kroner som banken tjener på deg med millioner av hus, leiligheter, biler, bondegårder, fabrikker, skogområder osv som belånes, og du begynner kanskje å fatte hvilken gigantisk svindel vi blir utsatt for.

Dette innlegget bygger på foredraget ”The Creature from Jekyll Island” av Edward G. Griffin. Du finner foredraget her.

http://video.google.com/videoplay?docid=-8484911570371055528&ei=aKidSd29CJOuiAKx2ImyAQ&q=jekyll+island

 

 

 

 

Vi er på vei mot slavestaten under Den nye verdensorden (DNV)

Litt fra bankierenes historie.

Heim