The Patriot Act

The Patriot Act

 

The Patriot Act er den unntakslov som ble innført i USA umiddelbart etter at de jødiske makthaverne i kretsen rundt Det hvite hus, Pentagon og The Fed hadde gjennomført bløffen med tvillingtårnene på Manhattan 11. september 2001. Denne lov setter grunnloven til side og gjør det mulig å styre etter makthavernes vilje.

Vi hitsetter en del betraktninger rundt denne lov som vi har sakset fra nettet. Vi anser det som særdeles nyttig å kjenne til forholdet
Også i Norge mener vi å ha registrert at overvåkningssamfunnet og politistaten er kommet langt i sin utvikling..

 


 

Jeg har ikke truffet ett eneste menneske som i dette landet vet at USA for
tiden styres av unntakslover. Ingen har hørt om The Patriot Act - eller
patriotloven. De fleste blir bare lattermild og aner ikke hva jeg snakker om
- ser rart på meg og trekker på skuldrene: "Patriot Act - hva er det for noe?

Patriot Act er en unntakslov som ble vedtatt kort tid etter 11. september.
Den setter den amerikanske grunnloven totalt til sides og gir presidenten
nærmest diktatorisk makt. Den personlige frihet til den enkelte borger i USA, er med denne loven fullstendig pulverisert. Loven er en såkalt anti-terrorlov - som skal virke "forebyggende"(!) mot nye terrorangrep. Dette gjøres enkelt og greit ved at man terroriserer sit eget folk.

Loven skal være tidsbegrenset men kommer selvfølgelig til å bli forlenget
etterhvert som nye "terrorangrep" oppstår. Med tanke på at 11. september er
utført av Bush-administrasjonen selv, skulle det ikke være vanskelig å sette
i gang små kinaputter av noen terrorangrep, strerke nok til å forlenge loven
etterhvert - slik at den til slutt blir permanent - slik planene naturligvis har vært hele tiden.

Loven var ferdig utarbeidet av "justisminister" John Ashcroft i god tid før angrepet, men Kongressen fikk ikke en gang lov til å lese gjennom loven på forhånd, før det i all hast måtte holdes avstemning. Dette bekrefter
kongressmedlemmet Ron Paul fra Texas, som var en av de to medlemmene som stemte mot loven. Den andre er den modige fargede kvinnen Cynhia McKinney, fra Georgia - som mer enn en gang har "talt Roma midt imot!.

Men det er ikke første gangen at et slik panikkartet knep har vært tatt i bruk, for å knø et lovverk gjennom med lynets hastighet. Det samme gjorde de i 1994, under en president som visstnok kalte seg demokrat, da et stort anti-kriminalitet-lovverk, gikk gjennom kvernen i samme tempo.

Men det frekkeste knepet som noengang har vært brukt, er likevel da
Kongressen i 1913 - "vedtok" grunnleggingen av The Federal Recerve Bank Act, en bank som verken er føderal (statlig) - eller har noen som helst reserve. Banken er tvers gjennom privat. Men de fleste mennesker - også amerikanere - tror at dette er den amerikanske statens bank. Sannheten er at USA slett ikke har noen statlig eid bank, i det hele tatt. Alt er privat.

The Federal Bank Act - ble det hold avstemning på - den 23. desember 1913 - mens 90 prosent av representantene i Kongressen, var reist hjem på juleferie. Så USA har gamle og gode demokratiske tradisjoner.

Jeg skal få lov til å ta med et sitat fra keiseren selv - som nå ofte omtales som enten "W" eller "M" - (en omvendt "W") Vi vet at Illuminati elsker å snu tingene på hode. Den såkalte Zwastikaen - hakekorset - er også et positivt symbol som Hitler snudd opp ned på - eller vridde motsatt vei.

Sitatet er som følger:

"Jeg trenger ikke å forklare hvorfor jeg sier ting. Det er det som er det
interessante ved det å være president. Kanskje trenger noen å forklare meg
hvorfor de sier forskjellige ting - men jeg føler ikke at jeg skylder noen - noen som helst forklaring".

Kloke ord fra en naken keiser - med bare en hjernecelle!

Så til noen av de mest groteske punktene i Patriot Act:

FRIHET TIL ASSOSIASJON: Regjeringen kan overvåke med kamera religiøse og politiske instutisjoner uten mistanke om kriminell aktivitet, til bruk i
undersøkelse av terror.

FRIHET TIL INFORMASJON: Regjeringen har holdt lukkete møter om innvandrere og har fengslet hundrevis av mennesker i all hemmelighet uten tiltale og har oppfordret offenlig ansatte til å nekte å oppgi offentlige opplysninger -
som folket har krav på.

FRIHET TIL Å TALE: Regjeringen kan anklage bibliotekarer eller andre med
tilgang til lagret informasjon - hvis de så mye som forteller til noen - at
regjeringen har vært til stede og gjort hemmelige undersøkelser om terror - i deres filer og magasiner.

RETT TIL LOVLIG REPRESENTASJON: Regjeringen har rett til å kameraovervåke enhver samtale mellom advokat og innsatt - i ethvert amerikans statlig eller føderalt fengsel - samt å kunne nekte enhver amerikansk borger advokathjelp i retten.

FRIHET FRA UFORNUFTIGE UNDERSØKELSER: Regjeringen kan undersøke og beslaglegge enhver amerikaners dokumenter, aviser og andre effekter - uten begrunnelse for å kunne utføre sitt arbeid mot terror.

RETT TIL HURTIG OG OFFENTLIG RETTERGANG: Regjeringen kan definitivt fengsle enhver amerikaner - uten rettsak.

RETT TIL FRIHET: Amerikanere kan fengsles uten tiltale - eller uten å være
istand til å skaffe frem vitner i sin sak.

RETT TIL Å BLI RANSAKET I SITT HJEM: Enhever amerikaner kan bli ransaket i sitt hjem, hvis mistanke om terror er til stede. Politiet behøver ikke
engang fortelle dem at det er de som har vært der, etter rotet.

RETT TIL Å BLI MISTENKT: Enhver politiinstans - statlig eller føderal - har
rett til å overvåke enhver amerikansk borgers internettrafikk og e-mail -
ved mistanke om terror. Dette gjelder også rett til å avlytte mobiltelefoner - uten ransakningsordre.

RETT TIL HURTIG OG EFFEKTIV Å BLI ØKO-ETTERFORSKET: Enhver som driver for seg selv med egen næringsvirksomhet, har rett til å bli ransaket på sin arbeidspass for økonomisk svindel til enhver tid. Arbeidet med å rydde opp
og å erstatte ødeleggelser av oppbrutte skap og skuffer, må den næringsdrivende selv stå for.

RETT TIL Å BLI OVERVÅKET DØGNET RUNDT: CIA har nå rett til å operere innenfor landets grenser for å spionere på hvem som helst av sine egne borgere. Etter lov innført av Ashcroft den 13. november 2001 (13-tallet er ikke tilfeldig) - har CIA lov og plikt til å dele opplysninger og akter med lokale politimyndigheter - og visa versa. CIA har naturligvis spionert på egne borgere i årtier - men det nye er at det nå er lovlig å anvende fruktene av disse spioneringene - i retten!

USA har mistet sin grunnlov og landet styres av lover som ville fått Hitler og Stalin til å rødme av forlegenhet. Amerika har nå - på papiret - de lover som Hitler og andre despoter måtte klare seg uten. De bare gjorde det - uten skrevne lover.

Enhver som reiser til USA har merket en forferdelig endret kultur på alle flyplasser. Flyselskaper som SAS, må i dag oppgi passasjerlister til amerikanske myndigheter, på alle sine landinger. Vi merker også på norske flyplasser en tilstramning og mistenkeliggjøring av vanlige mennesker - som nå gjøres til potensielle terrorister. Taktikken er klar: Skap angst - for et hvert folk som styres med angst, et et lett folk å styre.

En vitsetegning fra Nexus viste engang to poliser som står på trappen og ringer på døren i et hus. Husmoren åpner døren og ser forskremt opp på de to uniformerte polisene, hvorpå de to sier:

"Vi ville bare kontrollere at dere var redde nok".

 

*

. Støtteliteratur:

Bibelen og Talmud

Den store svindelen

Det endelige farvel til gjelds og renteslaveriet. og #
The how and Why of economy
En oversiktlig, grei, nøktern og balansert nettside om de skjulte makthavere
Per-Aslak Ertresvåg: Den ubekvemme siden
The other canon. Den andre måten å se økonomien på. Dette er hederlige måter å betrakte tingene på, men innenfor den kap. modell.
Epistel nr.2: Jødisk verdensherredømme.
Garry Allen: Pengemanipulatorene. Litt historie om opprettingen av The Federal Reserve System
Det Skjulte Tyranni
Judicial Inc. Mye godt stoff til avfjotningen

Stelthjødene, De skjulte jøder

Jew watch

Western Safeguards Initiative
GNOSTIC LIBERATION FRONT
The 'God'That Serves Elite Jews
Jødene erklerte Tyskland krig i 1933. Derfor måtte de interneres


To videoer med oversikt over pengefyrstenes historie.

 

The Moneymasters - video1
The Moneymasters - video2

Video om mennene bak den amerikanske sentralbanken.

Heim