Vegtam sin side for Politikk


Politikk er et spørsmål om valg i demokratiske fora mellom mulige alternativer, beslutning om handling og om gjennomføring av beslutningen. Alt innen de rammer som forutsetninger og system gjør mulig. Av dette forstår vi lett at de begrensninger som systemet setter for politiske valgmuligheter er betydelige.

All innvirkning på samfunnet som ikke kommer som resultat av demokratiske valg i folkevalgte fora, er altså etter vår begrepsforståelse noe annet enn politikk. Men det er ikke dermed sakt at slik virksomhet og innvirkning er av underordnet betydning. Snarere tvert i mot. Vi er av den oppfatning at slik ikke-politisk innflytelse er av langt større betydning enn de fleste forstår, og at den trolig har større betydning for menneske og samfunn enn den politiske virksomheten.

Vegtam sin uteside for politikk vil stille seg kritisk vurderende til den rådende og synlige politiske virksomhet, og kritisk og avslørende til den skjulte samfunnspåvirkning og på de skjulte aktører og påvirkningskilder.

Vegtam virker derfor også på dette felt for en stadig økende bevissthet.

*

I skolen har man en formålsparagraf som skal styre skolens virksomhet på rett vei mot de klart definerte ønskelige mål. I politikken finnes ingen slik formålsparagraf eller offisielt overordnet mål for samfunnets virksomhet og utviklig!
Har du et slikt overordnet mål for politikken? Hvis ikke, hva lar du deg da styre av i dine plitiske vurderinger og valg?

For oss tjener folkets overlevelse som folk som det øverste overordnete mål!! Alt annet blir av underordnet betydning.

*

Temaområder

Økonomi Politikk Religion Filosofi og vitenskap Biologi og Biopsykologi Anbefalt Litteratur Historie Nyheter.


Politiske sider på nettet

Nettsider om judaisme, sionisme og internsjonale pengefyrster
Radio Islam
Holy War
Jew Watch
Prof. Kevin MacDonald: - Judaismen i biopsykologisk perspektiv: Judaisme som overlevelses teknikk.
Israel Schamir - Welcome: En litt kritisk jøde
The Stealth Jew: De Usynlige Jøder. En nettside som ser jøder bak de fleste busker.Meget, meget nyttig - og langt på vei troverdig. Men gjør deg opp din egen mening. (Vi blir minnet om Dørum og Thommesen - venstrejødene, og Madelein Allbright).
Ved Harvard ønsker de å utrydde den vite rase?(vi visste nok at det var slik, men det er godt å få fet bekreftet.
Samarbeidet sionistene med nazistene?
11 - 9 og jødene.
If americans knew - Om Israel og Palestina
Hjelp Jødene Hjem - en ide vi har stor sans for
The Demonic Cabal. En meget god, balansert, saklig og etterretlig side om den skjulte makteliten
911 Plane site. Nettsiden opptatt av 9-11
Jødene visste om angrepet 911 - og sto bak?War Without End
CODHO.com. Åpen debatt om holocaust
David Cole. Jødisk revisjonist og holocaustfornekter. Virkelig feite saker
Iraqkrigen er for Israel. Se listen over neocons - nesten bare jøder!
Boycot Israel
9-11 AND STEALTH JEWISH
Judicial Inc
Lysets sønner?
thebirdman.org. Det jødiske spørsmål
John "Birdman" Bryant
Om voldtekt av hvite kvinner i Israel
http://www.sweetliberty.org/issues/israel/
Dr. LEVY, A JEW, ADMITS HIS PEOPLE'S ERROR
Sayanim - De jødiske hjelperne
Stein Jarving: Korstog i Guds navn.
Resultatet av Iran's satirekonkurranse
The Mundi Club's The Terra Firm
Physics 911. Et panel av vitenskapsmenn undersøker 911
Ziopedia
Truth at last.
savethemales.ca
avotaynu.com
Hvor mange jøder døde 1940-45
planetquo.com
Samuel Rith: Jews must live & Now and forever
Eustace Mullins: Den biologiske jøde
The Jews, ZOG, and ZOGlings
Berømte menn om jøder
antichristconspiracy.com
Satans synagoge
Henry Ford; The international jew
zionistwatch.wordpress.com
www.jewishracism.com
Zionist Watch: The Writings of Patrick Grimm
Zionist Watch: The Writings of Patrick Grimm
realjewnews.com
Ziopedia.org
Sions vises protokoller - Oppsumering på en side
realzionistnews
Poke The Eye
The rebel
Der Widuhudar


Norske sider.
Artikler av Olav Engen
Sigurd Skirbekks hjemmeside
Skyggesiden - en oversikt over mye av det som rører seg utenfor det almindelig vedtatte og godkjendte.
Fedrelandet - norsk gruppering
Norsk Kultur- partipolitisk nøytral organisasjon til vern om det norske.
Folkets røst
Landsforaderi.no
Den amerikanske skyggeregjering
Dokument.no
Folkebevegelsen mot innvandring
Folkeopplysningen
Baksiden.net
Verdt å kjempe for.
Forum mot muslimifisering
Fri forskning
Verdt å kjempe for
Boikott Israel
http://www.kultorg.com/
Norgespatriotene
Virksomme ord. Tale av Quisling
Fritanke .no
www.rxnm.net
Debattforum. Nasjonalister Forum Index
Fritt forum. Et debattforum
Nasjonal motstand
www.honestthinking.org
Innsyn
Norwegian Institute of Free Speech an Democracy. NIFS
nb.xiandos.info
www.northernresistance.info/norge.html
Hva er Den Nye Verdensorden?
Radikal.net
Dalegudbrand
Nyhetsspeilet


Nordiske sider.
Samisdat
Vestlig Innlegg av forskjellig slag
Danmarks første patriotiske hjemmeside
Nasjonaldebatt - en dansk debattside
Blågula frågor - Svensk nettside av innvandringskritisk slag
@-Net-Journ@len - Dansk nettside med mye bra stoff.
Sverige vakna!
Mikael Nyberg: Artikler.
Dansk Forums lænker
Sharia.dk
Nordisk Frihet Folkets Nyheter
Info 14
Den svenske
Nationelt Motstånd
Dansk selskap for fri historsk forskning
xiandos.info
Nordisk.nu
Sveriges fria radio
Svensk: Politisk Hemsida
Antijihadnorge
DSM


Konspirasjonsteorier.
CFR - How they make it up
Illuminati News
Hva skjedde 11/9? Se begge videoene. Perl Harbor på nytt! De gjorde det selv!
Reopen 911.org. Undersøkelsene rundt 911 må gjennopptas
Orwell Today
Skyggeregjeringen - hvem er de?
Den global eliten - hvem er de?
Illuminati
Illuminati News
Antiwar.com
www.conspiracyplanet.com
Det Skjulte Tyranni
Kennedydrapet
Sayanim - De jødiske hjelperne
Prisonplanet. "Alt" om 911
Stein Jarving: Korstog i Guds navn.
conspiracyworld
Frihet til fasisme
PerAslak Ertrvåg på video om makten bak makten
Per-Aslak Ertresvaag. Den ubekvemesiden.
Conspiracyplanet.com
clubconspiracy
redicecreations
www.signs-of-the-times.org
www.reopen911.info
HenryMakow.com
The Great Red Dragon OR LONDON MONEY POWER BY L. B. WOOLFOLK
The Zionist Protection Racket. Side om Den nye verdensorden.
SolarGeneral
www.northernresistance.info
THE ILLUMINATI & THE NEW WORLD ORDER
The big agenda
Oversikt over medlemmer i Bilderberg
http://www.bushstole04.com/
Eustace Mullins: Produksjon av forskjellig slag.Mye bra.
Eustce Mullins: Mere godt stoff
deesillustration - bilder med politisk innhold
Broder Nataniels videoer
Mystery Of The Georgia Guide Stones And the Depopulation Of The World By The UN Agenda 21 Globalists

Forskjellig.
Free slobodan Milosevic! Siden tar for seg den retsfarse som utspinner seg i Haag.
White History
Samisdat
Nettside som befatter seg med Verdensbankierenes bestrebelser på tankekontroll og hjernevasking
David Duke online - Mye bra på denne siden
Stormfront
The revelation - Mye og godt om mangt
Truth in media. Home Page.
Ny solidaritet, Schillerinstituttet og EAP
Serbernes syn på saken. De beskylder jødene for folkemord
BNP - The british nationalist party
Constantin von Hoffmeister Index
Index of Djurdjevic's weekly columns on New World Order for beograd.com
Noontide press. Oversikt over meget interessante bøker
David Duke. Hans ofisielle negttside.
Truth in media. Amerikansk
whitecivilrights
The heretical press
Serendepity
435 Patriots to Take Back America
antiwar.com. Mot krigen i Iraq
Forum mot islamifisering
911
Noam Chomsky Info
Vi hater de hvite - om mex-innvandringen til USA
National Journy
Rense.com
The Blanket - A Journal of Protest and dissent
judicial-inc. Mye godt jødestoff
Våkn opp eller dø!
Truth Package Machine
The four winds
Jødisk rasisme
Sayanim - De jødiske hjelperne
Eric Hufschmid
Prisonplanet.com
tbrnews.org
www.monabaker.com. Boycotav Israel
European-American Evangelistic Crusades
Jerry's Aryan Battle Page
www.bushflash.com
Preussian Blue
Racial Nationalist Librery
National Security Whistleblowers Coalition
The truth seekers
Gnostisk frigjøringsfront
ziopedia.org
www.savethemales.ca
majorityrights.com
voltairenet.org
Western Safeguards Initiative
israelshamir.net
www.iamthewitness.com/The French Connection
www.erichufschmid.net
Video med Preusisk Blå
War Without End
Kjos ministries
Omskjæring hos jødene
www.bollyn.com
VDare.com
Jailing Opinions
The French New Right In The Year 2000
The Alain De Benoist Collection
Gaddafis grønne bok. Interessant med hans syn på økonomi og okonomisk organisering.
Om porno og hvem som står bak.


Politiske partier og foreninger
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas ungdom - SVU
NasjonalAlliansen
Fedrelandspartiet
Norges Patriotiske Enhetsparti. Økonomisk temahefte med økonomisk program
FPØ - Det østerikske frihetsparti
Skånepartiet
Vikingapartiet
Den Danske Forening
The revisionist: Modig og åpen debatt om holocaustspørsmålet.
Nasjonaldemokratene
Norsk motstand
Vigrid
Midgard Nett
Folkevennen
Conflikt/Baksiden
Nordisk Frihet
Nordiska Førbundet
BNP - The british nationalist party
Nasjonalsosialistisk Front
Sannheten vil frigjøre deg
Athenaeum-Russisk internasjonal nettavis

Internasjonale sosialister
The South African Exiles Home Page
Politiske tidsskrifter.
Folktribunen
ProPatria/Fritt Forum
Gjallarhorn
Frontpage Magazine
Pinc Magazine
Samtidsmagasinet Salt
Blågula frågor
Sverigedemokratene
Vigrid - Sann historie
@Net-Journ@len@
NorskKultur.net
LewRockwell. com
Den svenske nasjonalsosialisten
Solkorset
Patriot.nu
Faklen. Dansk. Kritiske nyheter om amerikanerne og deres "frigjøring av menneskeheten.
Folkesvikerne virker: EU-tilpasning gjennom regionalisering av landet?
NasjonalAlliansen
Nation & kultur
Folkevett
Vigrid
wau - Women for arien unity
wau - Skuld
Sigfrida
Midgard Nett
Folkevennen
Antiwar.com
folkets Nyheter
Antiwar.com
folkets Nyheter
Nationell nu
National alliance news
Folkets Nyheter
Athenaeum-Russisk internasjonal nettavis
National Journal
Fri forskning
Pirate News
National-Zeitung
Document.no
www.newsnet14
altermedia.info
Nettaviser
voltairenet.org Morgenbladet
Jyllandsposten
Nettavisen Nordens Nyheter
Dag og Tid
Aftenposten
Aftenbladet
Norge I Dag
Magazinet
Nettavisen
Bergens Tidende
VG
Dagbladet
Avisa Nordland
Norske Nettaviser
Nordlys
Berlingske Tidende
Nyheter fra 200 nettaviser
Aftonbladet
Nationen
Aztlan. En mestiso/spansk nyhetsside. God dekning av de rasemessige konflikter mellom mestisene og amerikanerne i grensestatene mot Mexico
Moenews russisk nettavis på engelsk
New Nation News
Peoples Daily. Om Kina på engelsk
MicNews. Americansk/Katolsk
americasvoices. Konservativ
Morgenbladet
Pravda
Ny tid
Unknown News
The Japan Times
Aljazeera
Asia times online
The Jerusalem Post
Information Clerring House
Indymedia Norge
Solar General News
Mathaba.net
Alex Jones Prisen Planet.com
Rapport: X -nettmagasin
counterpunch.org
New Nation News - Vesentlig om raseproblemene i USA
Hva var det som egentlig hendte?
New Nation News
Uruknet.info. Informasjon fra Iraq
www.aljazeera
www.globalresearch
www.honestmediatoday
www.independent.org/newsroom
honestmediatoday.com/Cartoons
www.unknownnews
conference of presidents of major american jewish organisations. Jødisk hovedorgan. Jødisk samordningsorgan.
Alex Jones' Infowars
Pirate News
Neues Europa
Holocaust og multikulturalismen
Om Holocaustsenteret og deres løgnproduksjon
F. William Engdal: The Rape of Ukraine: Phase Two Begins

Vegtams artikler12.12.1999: En utfordring
Folktribunen
30.01.-00 Eli Wiesel - Et prominent falskt vitne, antisemitisme, Israel Shamir
Abbè Pierre: Veiledning i mediejungelen. Alfabetisk om fortiet, forvridd og forbudt.

Løgnens onde sirkel; Av Marianne Herlufsdatte og Lars Thirslund
En usedvanlig god og enkel løsning på de etnisk betingede samfunnsproblemer.
Epistel nr. 2: Om jødisk verdensherredømme.
Epistel nr.3: Om Antisemitisme
Epistel nr. 1: Om kampen mellom synagogen, den kristne kirke og vår Herre.
Østerriksk disident søker asyl i den iranske ambasade.
Besettelsesmakten
Om kultur og etnisitet
Litt om tilstandene i Sverige - SÄPO spionerer og AFA går til angrep(Og i Norge er Blitz kommunale terrorister)
Hvit slavehandel i Israel. Kan det være den "russiske" mafia som står bak?
Norman Finkelstein: En jødes kritikk av holocaustindustrien.
Islamisering av pensum - kan det være noe for Norge og norske skoler?
I Danmark vil folkets tillitsmenn avskaffe folkets byttemiddel. Kan det være for å styrke den økonomiske sjølråderetten?
Tore Hund: Sannheten skal gjøre oss frie...
Det smygende duktaturet - om folkeutryddernes planer i EU. Meget interessant!
Styrer jødene Hollywood
Cherchez le Juif - Cevin MacDonald's The Culture of Critique.
Mossad var kjent med angrepet på WTC, men unnlot å varsle
Jødene passer på de amerikanske atomvåpnene! Og de skal snart også få betalt for å passe på vannforsyningen? I tillegg tiul kosheravgiften!
"Ingen demokrater i våregater". Ytringsfriheten blir vernet i Norge
"Demokratier går aldri til krig" heter det.Noen av USA's kriger etter 1945
Jødene passer på din sikkerhet ved å passe på de amerikanske atomvåpnene.
Amerikas rasekrise
Negrene vil også utrydde de hvite - ikke bare jødene ved Harward
Kriminaliteten blomstrer på Jamaica
Eksisterer virkelig Al Qaeda? Vi tviler
Bushfamilien finansiert av utlendinger?
En Jøde advarer amerika
Preussian Blue: Litt fra det flerkulturelle Amerika. Tapre småjenter
9/11 - 7 av kaprerne enda i livet
Enoch Powell. Hans profetier
Jødisk ydmykelse av mexikanske arbeidere.
Så sto det altså jøder bak karikaturrabalderet
Jødiske vakter i Abu Ghrai. Svært trolig - også i Nürnberg var det jødiske vakter.
Israelsk spionasje i USA i forb.m. 119
Jødene bak Bush
Enkel matematikk viser at den offisielle historie om 11/9 er falsk
Pass deg for jødene!
J har kontrollen over det meste
Siv Jensen og andre Bilderbergere. (varier sidetallet i URL'en)
Russiske jødeoligarker
Hvordan forberedte man angrep på Cuba! Ser vi likheten med 911?
Jødisk rasisme
Ingen arabere på fligt 77
Churchill og Eisenhowew visste intet om noe holocaust i sine krigsmemoarer.
FortyUsa bruker uran i sine granater. Vi advarer mot sterke bilder
Det nye Heimeværnet skal brukes mot folket!
Så var altså Babi Yar også bare en propagandaløgn!

Babi Yar luftfotoanalyse.
Terrorbombingen av Dresden
Vett & Uvett: Utsagn av kjente politikere
MacDonald avslører jødenes overlegne gruppestrategi. Avsløring av en historisk "gåte".
Sto jødene bak snikmordet på Anna Lind?
What Every Jew (and Non-Jew) Should Know
Holocaust er løgn
"People Cannot Unite In A Racially Diverse Society"
Medigo - det zionistiske informasjonssenter
Hvem var Nikita Khrushev? Se hans jødiske bakkrunn.
Mitchell Obamas søskenbarn er rabbi! Var Obamas mor jøde?
Nerve War Against Individuals" CIA's nervekrigsinstruks fra 9. juni 1954 på norsk
Karikatur: Tanzen macht frei
CLIMATEGATE: A CRIME AGAINST HUMANITY
Financial Terrorist Cards
Hvem eier media
Eustace Mullins: Den biologiske jøde
GOYIM HAVE NO PLACE IN THE WORLD
Er Stoltenberg jøder?
Israel recruits 'army of bloggers' to combat anti-Zionist Web sites
80% av tyrkerne i Tyskland lever på trygd.
Sylvia Stolz - en aktverdig advokat. Fikk 3.5 års fengsel for å forsvare sin klient.
Putin og Obama
Propagandaplakater
88 sekunders stillhet.
Der Angfiff. The official blogg for the site "Neues Europa"
David Cole - jøden som fornekter holocaust. Truet på livet av sine medjøder
Amerikanske Universiteter prædiker folkemord mod hvide
Jøder i Sverige
Jøder vil avskaffe det svenske språket
Bilderberger møt i 2013. Navneliste og agenda.
Litt om stay behind 2 - den fjerde tjenesten
Deesillustratio.com - Bilder og illustrasjoner med politisk snert.
EJP-Det jødiske EU-parlament. Lødenes hemmelige tilstedeværelse i EU
Et lite innblikk i den jødiske ideologien.
Nettsiden til Varg Vikernes
Fra Hammersmedens Blogg: Hvorfor multi-kulti aldrig kan fungere i praksis
Roy Vega: En grundig historie om utøya
Roy Vega. Blogg
40 kart med stor informasjonsverdi
Israels politisk-økonomiske kursendringer 1993 og 2000
Autentopia Elitens nästa drag kan vara intressant… Mye om Ukraina og Sions vises protokoller.
Jøderi i praksis i Ukraina - jødeoligarkene har makta.
Hva er facisme?
Se hvordan Ukrainske politikere bor.
The Kosher Trinity and Jewish Quantum Mechanics - Meget interessant om jøder og jødisk rasisme.
Deltakere på Bilderbergmøte 2014
Om jødisk kontroll av dagens Ukraina
Jødiske ansikter i den kinesiske regjering
Top Illuminati William Van Duyn to the 2014 Bilderberg meeting
Hva er facisme
Alle er facister nå
The New dark age. the frankfurt School and political corectnes
The Schiller Institute.
Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
Grogate Monopolkapitalens verdenskongress
Hvorfor er milliardærene så opptatte av kjønn og legning?

Slik ser World Economic Forum på framtida Milliardærenes fire skrekkscenarier

Platon. Staten 2
En utfordring
12.12.-99


Vi retter følgende utfordring til medlemmer og politikere på alle nivåer i NKP, AKP-ml, Rød Valgallianse og SV:

Gi en begrunnelse for at du og partiet ditt velger å støtte

1) Gjeldspengesystemet

framfor et system med mest mulig

2) fripenger og rentefrie gjeldspenger.


Eller, for å stille utfordringen som et spørsmål:

Hvorfor arbeider du for at samfunnet - folkefellesskapet ditt - skal bli påført en ubetalelig gjeld som tenderer i retning av å vokse eksponensielt mot sykliske økonomiske kriser?

Utfordringen er rettet til disse partiene og partimedlemmene fordi de framstiller seg som fiender av det kapitalistiske system. Svaret vil øyeblikkelig bli lagt ut på disse sidene. De vil med et ærlig svar trolig gjøre både seg selv og hele det norske folk en stor tjeneste. Selv kunne de kanskje risikere å gå over fra å være folkesvikere eller nyttig idioter til å bli folkevenner - verdige til å være tillitsmenn for nordmenn. Folket har krav på en slik begrunnelse.

Bakgrunnen for utfordringen finner vi på disse nettadresser:
Artikkel 1: Det endelige farvel til gjelds- og renteslaveriet

Om kapitalisme, verdensbankierer og folkesvik

The Federal Reserve system: Milliarder til bankene - gjeld til folket

Vegtam
Norges Patriotiske Enhetsparti stiller seg også bak utfordringen


---------------------
23.02.-00
Denne utfordring ble lagt ut 12.12.99. og sendt som mail til adresatene. To dager senere var web-siden slettet fra serveren. Noen stor overraskelse var det vel ikke, men det skjedde langt raskere enn vi hadde forventet.

Nå har vi vel aldri mistenkt våre røde venner for å være dyrkere av hverken sannhet, saklig diskusjon eller ytringsfrihet, snarere tvert imot, men det er greit å få åndskvaliteten bekreftet.

Svar hadde vi nok strengt tatt heller ikke forventet, men det utrolige skjedde: Vi fikk faktisk et svar fra SV som vi herved gjengir:Nettstedet ditt med programmet til Norsk Patriotisk Enhetsparti og diverse artikler kan ikke karakteriseres som annet enn sørgelig lesning.

Her får vi servert et knippe konspirasjonsteorier som for lengst burde vært kassert på historiens skraphaug. Påstander om at verdens økonomiske system er kontrollert av en verdensomspenndende jødisk konspirasjon, at frimurerne konspirerer for å oppnå verdensherredømme, og ikke minst at det var jødiske bankierer som sto bak den russiske revolusjon er alle kjente elementer fra nazistenes propaganda på 1930 og 40 tallet.

Solialistisk Venstreparti befinner seg milevidt fra en slik virkelighetsbeskrivelse og tar klart avstand fra den antisemittisme som her presenteres

Hilsen,

.
-- Tor Kjetil Edland

Informasjonsansvarlig i SVDen ringe insikt i materien "jøder, frimurere og konspirasjonsteorier" som SV's informasjonsansvarlige her legger for dagen, lar seg vel sagtens lett avhjelpe?:

1. Vi anbefaler at han tar kontakt med sin historielærer og får bekreftet frimureriets medvirkning i Den franske revolusjon, Italias samling, Den amerikanske uavhengighetskrigen, Den russiske revolusjon m.m... Karl Milton Hartveit: "De skjulte brødre" kan anbefales som støttelesning

2. Når det gjelder jødenes mer fordektige virke, er det så mye å velge mellom at vi vil nøye oss med å vise til noen amerikanske militære etterretningsrapporter og rapporter fra utenrikstjenesten.

Skulle dette ikke avstedkomme økt innsikt hos informasjonsansvarlige, anser vi det slik at vi ikke har å gjøre med et ordinært pedagogisk problem, men at vi står overfor et ideologisk betinget tilfelle av lærevegring, og vi kan da bare anbefale et skifte av ideologi, eller aller helst en total fjerning av all ideologisk anløpenhet.

Vi merker oss at informasjonsansvarlige ikke finner å ville gi oss informasjon om partiets begrunnelse for sin forunderlige kapitalismevennlige politikk. Dette beklager vi på det sterkeste. Vi har her å gjøre med en unfallenhet som har passert grensen til intelektuell uhederlighet. Kan det være slik at SV og informasjonsansvarlige føler seg avkledd og avslørt?

Våre konspirasjonsteorier begynner alt å røre på seg.

Herr Edland har heller ikke fått med seg at jødene knapt kan kalles semitter; de er jo for det meste katzarer! Palestinerne derimot er semitter, men de blir - sammen med andre semittiske folk - daglig trakkasert av jødene.

Har du fått med deg, Edland, at jødene nå krever 60 milliarder dollar av polakkene fordi disse også, visst nok, ikke var helt snille med dem under krigen? Hva synden denne gang besto og består i, har vi gått i surr med.

Vegtam04.11.2005
Vi oppfordrer alle som ønsker å ha det litt moro med folkets kårne, å la dem bli konfrontert med utfordringen. Et svar må man vel kunne vente og ha krav på? Det vil trolig også være en interessant og givende øvelse og stille det samme spørsmål til en hvilken som helst velger som har stemt på et av de tradisjonelle partiene:

Hvilken begrunnelse har du for ved din stemmegivning på valgdagen å påføre deg selv, dine barn og dine folke- og samfunnsfeller en ubetalelig gjeld som tenderer å vokse eksponensielt?

Vegtam har prøvt det. Han fikk aldri annet enn dumme, uforstånde glis, eller forsøk på morsomheter som svar.
Men la oss bare peise på med vårt spørsmål. La ikke de utfjottete få ro i sin utfjottethet. Dra dem til ansvar for sine gjerninger!
(Vi venter fremdeles på svar fra SV og de andre utfordrete partier)


Debatt-fora:
08
SOL's debattsider (Lite sensur og stor aktivitet. Anbefales)
10 BMOnlines diskusjonsforum
13 Aftenposten's debattforum (Må registreres som bruker, Sensur)
16 Vegtam sin diskusjonsside
19 Herregud.com - debattsider
27 LO debatt
BR>
Debattforum. Nasjonalister Forum Index
">
"Utenlandske" debatt-fora:
br> Exil-pasagerarna - De fordrevne debatanter
Danske pasagen - Dansk SOL

Buskerud Nei til EU

Fundamentalt
Debattforum. Nasjonalister Forum Index
Dylann Roofs manifest

..for den vil avsløre løgnene og blottlegge virkeligheten.

Det meste kan gis en begripelig forklaring.
Vi har lenge lurt på hvorfor Odd Einar Dørum viser en så sterk fanatisme i sin fiendlighet mot det norske folk, og hvorfor han så åpenbart arbeider for å skade dette folket.
Nå vet vi det.
Alt forklares ved at han er jøde.
Dørum er ikke folkesviker, slik vi trodde. Tvert om. Han er jøde og driver en politikk helt i sitt folks interesser.
At dette må skade det norske folk , er en selvsagt sak.

------------------- Den lenke vi har ovenfor, viste til en artikkel i Aftenposten hvor Dørum i et intervju med israelske journalister fortalte at også han hadde rett til å innvandre til Israel fordi han hadde en jødisk mormor. Det egentlige kriterium på at man er jøde, er jo som bekjendt at man er født av jødisk mor.
---------- Vi er nok etterhvert generelt av den oppfatning at det meste av merkverdigheter i norsk politikk kan forklares ved at det er i jødens interesse - for eks Det rentebærende gjeldspengesystem.

Forintelsen skjer i hodet vårt.

Holocaustmnemet er et onde for alle andre enn jødene.
Vi anbefaler på det sterkeste at leserne studerer denne lille lederartikkelen nøye. Forfatteren har pekt og slått ned på et av tidens verste onder, og trolig også en av de verste ufyseligheter vi får å baske med i dette århundret. Får løgnen om Holocaust bite seg fast, kan den bli til like stor skade for menneskeheten som mnemer av liknende slag: Kristendommen, Jødedommen, Islam, Marxismen, Kommunismen, Kapitalismen, Liberalismen..... og andre kraftfulle mnemer som baserer seg på løgn eller ukorrekt virkelighetsoppfatning.
Vi ser alt at inkvisisjonen stikker sitt ekle hode fram: de som ikke tror på Holocaustløgnen - som ikke bekjenner seg til den rette lære- skal straffes!
Vegtam

Konferens: Politik - Ledaren i Salt nummer 3

FÖRINTELSEN FINNS INVÄRTES I EDER
– En hädisk betraktelse över vår nya statsreligion


--------------------------------------------------------------------------------

Ledare
--------------------------------------------------------------------------------


Den 26-28 januari ägde en stor internationell konferens rum i huvudstaden, kallad Stockholms internationella forum om Förintelsen. Att säga att den uppmärksammades i medierna vore ett understatement. Konferensen dominerade under åtminstone en vecka nyhetsbevakningen, opinionsbildningen och kulturdebatten.

Inte minst kom Förintelsen, som den beskrevs och tolkades av konferensens tyngsta talare, att användas som ett sätt - ja, det bästa, det absolut nödvändiga sättet - att förstå och värdera skeenden i samtiden, alltifrån etniska motsättningar i svenska förorter till Jörg Haiders politiska framgångar. Därvidlag var konferensen inte nyskapande, men utgjorde definitivt den hittills mest kraftfulla lanseringen av Förintelsen som världsbild.

Det är en världsbild som inte i första hand är historiskt, eller ens ideologiskt, grundad. "Levande historia" var en återkommande fras, men nya historiska rön lyste med sin frånvaro under konferensen. Istället var det uppenbart att seriös historieskrivning här som mest var utgångspunkten för retoriska manövrer. Efterhand tillät sig somliga kommentatorer - i sammanhanget faktiskt förvånansvärt många - att yppa en viss trötthet över det floskulösa inslaget.

Samtidigt visade de att de inte förstått vad konferensen egentligen handlade om. Retoriken var inte tom, den rymde ambitioner som går längre än historievetenskapliga syften; längre än politiska program.

Denna jättekonferens låter sig bäst förstås som ett slags kyrkomöte för vad som i praktiken nu blivit det efterkrigstida västerlandets nya statsreligion. Liksom kristendomen är Förintelsekulten en lära som förkunnar att frälsning är möjlig endast för dem som bekänner sin skuld och är beredda till bot och bättring. I Förintelsekulten är det inte Jesus Kristus som frälser världen genom sin offerdöd på korset. Istället är det den historien igenom pinade judenheten som möter sitt Golgata i de nazistiska koncentrationslägren, och genom sitt ojämförligt stora lidande frälser mänskligheten till en ny världsordning, i vilken demokrati och respekt för människovärde skall råda.

Denna seger över ondskan är emellertid alltid hotad, och därför måste vi ständigt erinra oss det judiska lidandet i koncentrationslägren, döden i gaskamrarna. Alla västerländska folk måste också erkänna att de har syndat genom tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Förbleknar detta skuldmedvetande kan nämligen det ofattbara återupprepas: vi får aldrig glömma, det kan hända igen.

Dödslägren blir vallfartsmål för inpräntandet av dessa sanningar hos ungdomen. Överlevandes vittnesmål - höjda över normal källkritisk och vittnespsykologisk granskning - förmedlar Förintelsens budskap i klassrummen. I denna "levande historia" måste betoningen ligga på det "levande"; en personlig och starkt emotionell upplevelse av insikt. En omvändelse helt enkelt.

Man kan påpeka det groteska i det ständigt upprepade påståendet att det har gått ut alldeles för lite information om Förintelsen. Sanningen är att svensk skolungdom idag knappt har historiska kunskaper om någonting annat. Just Göran Persson är f ö ansvarig för att historia avskaffades som kärnämne i gymnasieskolan.

Man kan påminna om att kommunistregimernas terror, som varit betydligt mer omfattande och drabbat långt fler människor, knappast berörts överhuvudtaget. Hur många skolungdomar får lära sig om Katyn-massakern? Hur många känner till utrotningen av ryska och ukrainska bönder, massakrerna på tyskar i östeuropa efter kriget?

Man kan peka på hyckleriet i talet om att göra upp med det förflutna, när det överallt i samhällstoppen, även i Perssons regering, finns människor som har haft alltifrån ett djupt engagemang till allmän sympati för kommunistiska terrorregimer.

Göran Persson regerar dessutom med stöd av ett illa reformerat kommunistparti, vars ledare ännu viftar bort de sovjetiska förbrytelserna. Därför är det direkt motbjudande när statsministern mässar om vikten av att bekämpa historielösheten.

Allt detta låter sig sägas - och bör sägas. Men det är samtidigt att skjuta bredvid målet. Om man inser att Förintelsekonferensen och även projektet Levande historia appellerar till religiösa känslor och behov, då inser man också att rationella invändningar inte biter.

Sannolikt skulle - som framförts i debatten - ett jämförande studium av olika folkmord vara en mer fruktbar utgångspunkt för historieforskning än Förintelsens påstådda unicitet. En ung kyrka och dess adepter har emellertid bara förakt till övers för sådan ekumenik. Trosföremålet tål inga jämförelser. Förintelsekultens religiösa drivkrafter utesluter naturligtvis inte att det även föreligger andra motiv och intressen. Just för att Förintelsekulten de facto gör anspråk på en sakrosankt status blir det angeläget, om också kontroversiellt, att kunna granska dess krassare aspekter. Med andra ord: Vem gynnas?

Initiativet var Göran Perssons eget. Vad som ligger bakom statsministerns engagemang är ganska uppenbart. Det har gnagt den ambitiöse mannen att ständigt få höra om sin obetydlighet och oförmåga i internationella sammanhang jämfört med företrädare som Carl Bildt eller Olof Palme, och det finns inte så många sätt för den knappt ens engelskspråkige Vingåkerssonen att placera sig på världskartan. Utrikespolitik förstår han inte så mycket av, men han har förstått att det finns mäktiga krafter som tycker att det aldrig kan ges tillräckligt mycket uppmärksamhet åt Förintelsen. Och att han här funnit en arena där hans politiska konkurrenter inte vågar kritisera honom utan tvärtom tvingas bedyra honom sin vördnad, är säkert en källa till stark tillfredsställelse.

Alf Svensson gjorde för all del ett karaktäristiskt försök att bjuda över Persson i salvelsefull historiemoralism och på samma gång chikanera statsministern. Med anledning av mediehysterin kring "avslöjandet" att några hundra svenskar deltagit i andra världskriget på tysk sida, antydde Svensson att Sverige inte var värdigt att härbärgera ett evenemang som Förintelsekonferensen, om man inte först mer grundligt biktade svenska (läs: socialdemokratiska) försyndelser.

Persson torde dock inte ha några problem med sådana krav. Tvärtom: bruna fläckar i Folkhemmet är en god ursäkt för helrenovering. Perssons drag av gammaldags, maktfullkomlig kommunalpamp får inte göra oss blinda för att eliten i svensk socialdemokrati av idag har mer gemensamt med Blairs politiska projekt än med folkhemsbyggarnas visioner och ideal.

Att förankra systemskiftet det faktiskt är fråga om i väljarkåren är dock problematiskt. Att skambelägga Folkhemmet som nazianstucket gör det lättare för (s) att kapa oönskade band bakåt i tiden. Den som tror att Göran Persson generas av brunmålningen av Folkhemmet har misstagit väljartaktiska överväganden och personlig framtoning för solidaritet med den gamla socialdemokratin.

Inte bara i Sverige utan i alla de västländer som befinner sig i demografisk, social och kulturell turbulens ger Förintelse-kulten maktmandat åt de politiska etablissemangen. Förintelsekultens demonologi - det nynazistiska hotet - legitimerar att rättssäkerhet och medborgerliga fri- och rättigheter inskränks. I Sverige är den processen i full gång. Så kan man marginalisera, och om nödvändigt kriminalisera, kritiska opinioner som bärare av Förintelsens virus. Ständigt upprepas budskapet, att den som inte restlöst accepterar massinvand-ringen, eller "det mångkulturella samhället" bär inom sig samma ondska som resulterade i förintelselägren.

Hur anstötligt det än kan tyckas att omnämna det, har Förintelsekulten i högsta grad även en ekonomisk sida. För hur kan de västerländska folken göra bot? Jo, framför allt genom att generation efter generation fortsätta betala till judiska organisationer och direkt eller indirekt till staten Israel. Framför allt är det naturligtvis Tyskland som har fått betala för sina gärningar, men nu har turen kommit till de andra västeuropeiska länderna att betala för sina underlåtelser.

Totalt handlar det om mångmiljardbelopp som utverkas från regeringar, banker och andra företag. Det kallas kompensation för Förintelsen, men exakt vart går pengarna och efter vilka principer? Med tanke på pengars kor-rumperande potential finns all anledning att granska transaktionerna närmare, men här har journalistiken hittills gjort halt.

Vilka andra förföljda och fördrivna folk kan, mer än ett halvsekel efter en oförrätt, räkna med ens en bråkdel av den kompensation som den judiska världskongressen, med USA i ryggen, drivit in från europeiska regeringar de senaste åren? Vem ska kompensera det fördrivna palestinska folket?

Förintelsekulten är tillräckligt etablerad för att denna artikel av många läsare kommer att uppfattas som djupt anstötlig och brännmärkas som hädisk - eller med nu gängse terminologi som hetsande, hatisk, antisemitisk; så sjukt är nämligen vårt debattklimat att all kritik - om den riktas mot fel håll - kallas för "hets" eller "hat".

Det räcker idag inte att acceptera nazismens brott mot det judiska folket som ett historiskt faktum, det räcker inte att fördöma det som avskyvärt. Förintelsekulten avkräver oss långt mer än så: den gör anspråk på den slutgiltiga sanningen om Förintelsens innebörd och hur den skall gottgöras; den vill införa tankeförbud och (mental och pekuniär) betalningsplikt.

Det måste inte - får inte - accepteras okritiskt. Ett samhälle där människovärdet verkligen respekteras även utanför de makthavandes ihåliga högtidstal, förutsätter medborgare med ryggrad nog att vägra offer åt statens nya gudar.
|s


Skrivet