Folkeopplysning til rådville og nødstedte EU-borgere

vth

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/EUbelearing/image001.jpg

Å gi opp sin nasjonale mynt er å gi opp sin frihet.

 

Vi har hittil ikke følt det som noen påtrengende oppgave å belære folk innen EU om hvordan de kunne forholde seg for å løse sine forskjellige kriser og dermed nærme seg det gode samfunn og det gode liv. Vi har vært mer opptatt av å forklare nordmenn om fortreffeligheten ved å stå utenfor EU, og hvordan vi skal stelle oss pengeteknisk her til lands – det siste uten de store resultater. Men når krisene i EU og verden når slike høyder som vi ser nå, og EU-motstanden i Norge er så solid og grunnfestet som den nå er, blir trangen til også å peke og vise med hendene for de rådville og nødstedte i EU nærmest uimotståelig. Vi gjør derfor et unntak; og belæringen kan vel alltids også være til nytte for vaktsomme og kunnskapssøkende nordmenn. Eller kanskje til underholdning…

*

 

Etter at De internasjonale pengefyrstene (##) hadde knust Tyskland i 1945 ved hjelp av det jødestyrte Sovjetunionen, det jødestyrte England og det jødestyrte USA, trengtes det en nyordning i Europa under pengefyrstenes kontroll. Vi fikk etter hånden EU med sentralbanken som viktigste kontroll- og styringsverktøy. Gjennom dagens kriseløsninger ser vi hvordan pengefyrstene og bankene systematisk reddes, mens både den betalelige og den ubetalelige gjeld (##) veltes over på folket og skattebetalerne.

 

I stedet for den nåværende ordning, som er skapt av De internasjonale pengefyrstene til kapitalen og pengefyrstenes beste og til slavebinding av folkene, bør det i EU etableres en ordning som er til folkenes beste og til deres frigjøring.

Vi skal forsøke å skissere en slik mulig ordning kort og klart:

 

1. Euroen forblir en fellesmynt for medlemslandene i EU, men gjeldspengesystemet vrakes til fordel for et fripengesystem.

 

Dette vil i praksis si at euroen settes i omløp fra Den Europeiske Sentralbank delvis som fripenger (betalt i omløp), delvis som rentefrie lån til alle aktverdige låntakere. Det kan være land, selskaper eller enkeltpersoner.

Den Europeiske sentralbank er kontrollert av et styre med representanter fra hvert av medlemslandene, og etter et regelverk som er godkjent av medlemslandenes parlamenter.

 

2. Hvert medlemsland har i tillegg til euroen sin egen nasjonale mynt(pengeenhet) som er uavhengig av euroen, og inkonvertibel overfor annen mynt enn euro. Den nasjonale pengeenhet er kontrollert av en nasjonal sentralbank og blir satt i omløp av denne, delvis som fripenger, delvis som rentefrie lån til alle verdige lånetrengende.

 

3. De eksisterende banker får uhindret seile sin egen sjø under de rådende regler,og helst gå konkurs slik at gjeld slettes, mens statsbanker inngår i sentralbanken.

 

Gjennom denne ordning vil Gjeldspengesystemet med sin tilnærmet eksponentielt voksende og i vesentlig grad ubetalelige gjeld være brakt til opphør. Og det vil alltid være penger nok til rådighet for å utføre et hvert ønskelig arbeid og bestride en hver ønskelig investering i alle land. Gjennom konkursene til mange - de fleste? - av de private banker, vil folkenes gjeld bli slettet med tusentalls milliarder kroner.

 

4. Hvert land planlegger sin nasjonale økonomi innen blandingsøkonomiske rammer (planlegging + marked) og beskytter de deler av den som de ønsker å beskytte gjennom importvern overfor de andre EU-landene for enkelte varer og tjenester.

 

5. Unionen beskytter sitt indre felles marked gjennom importvern/ tollbarrierer eller handelsavtaler overfor resten av verden.

 

6. Pengefyrstenes fire friheter erstattes av folkenes fire friheter i ønskelig omfang av de enkelte land.

 

Dette medfører at det vil være mulighet for restriksjoner på bevegelse av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft mellom landene til fordel for folkene i de enkelte land og deres produksjon for eget marked.

 

Enhver lov eller hvert reglement eller direktiv som strider mot disse tiltak, måtte selvsagt avskaffes.

 

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/EUbelearing/image003.jpg

Gull og galskap henger sammen

 

Gjennom disse systemendringene har man oppnådd følgende:

 

1. Det enkelte land rår over egen pengeenhet og egne penger nok til å utføre ethvert ønskelig arbeid innen landet.

 

2. I alle land kan hele folket raskt komme i arbeid.

 

3. Unionen som helhet er beskyttet av sine tollgrenser og handelsavtaler.

 

4. Det etniske og kulturelle mangfold i Europa er i vesentlig grad styrket og beskyttet mot det pågående folkemord og den pågående kulturkverking.

 

5. Landene i unionen kan konkurrere med hverandre om å skape det best samfunn.

 

6. Drivet mot en pesende og halsløs tilnærmet eksponentiell vekst i realøkonomien for å hamle opp med den tilnærmet eksponentielle vekst i ubetalelig gjeld, opphører. (Hør miljøaktivister!)

 

Dette vil være en ordning som vil gi folkene framtidshåp, livsmot og meningsfull retning for sin samfunnsbygging, og det vil få De internasjonale pengefyrster til å tygge skum. Men også internasjonale sosialister av en hver avskygning vil se seg svekket som kapitalens sosialistiske alibi og hjelpesmenn.

 

Skulle man så etter hånden se seg tjent med å innføre grunnlønn til hver myndig borger, studielønn til studenter (Siden det samfunnsøkonomisk er billigst) eller et nasjonalt økonomisk hovedstyre for landets økonomiske utvikling, sammen med mange andre gode og nyttige politiske tiltak, har man de nødvendige verktøy til å gjøre det.

 

Og skulle man så med tiden se lyset og finne at man vil erstatte pengeprimatet med arbeidsprimatet, for riktig å ta knekken på utsugerne og utsugingen, så er grunnarbeidet alt gjort.

 

Et annet EU

Beskrivelse: http://vegtam.info/Bilder/EUbelearing/image005.png

 

 

Men selvsagt: Vi anbefaler på det sterkeste at Sverige, Finnland og Danmark går ut av EU, og at Norden inngår et sterkt samarbeid på alle viktige felt. Norge og Island går ut av EØS og en handelsavtale opprettes med EU på dette grunnlag. ##

Og all kulturkverking blir brakt til opphør gjennom forstandig og folkekjærlig prioritering av kulturbudsjettene. Ned med salmer og jazz! Opp med pols og visesang!!

 

Heim