Brev til Putin

vth

Dèpardieu og Putin

 

Vegtam Borson,                                                                                                     

for tiden Norge.               07.01.13                                              

e-post: Vegtam84@hotmail.com

 

Vladimir Vladimirovitch Putin,

Kremel , Russland.

 

Søknad om russisk pass og statsborgerskap

 

Godeste Vladimir Vladimirovitch Putin.

 

Da jeg hørte at den store franske skuespiller Gèrard Depardieu hadde fått russisk pass som belønning for sin protest mot fransk skatteflåing, og for sin tolking av figurene Obelix og Rasputin, ble jeg ikke misunnelig. Han fortjener en slik påskjønning for sin kamp mot jotunvesenet i Frankrike.  Å skattlegge «rikinger» som tjener mer enn 1 million € med en skatt på 75 %, er ren mærraflåing. Den flate beskatning i Russland på 13 % er noe som selvsagt vil passe en fattig og hardt arbeidende fransk kunstner en smule bedre. Det samme gjelder selvsagt også for fattige norske pensjonister. Selv mottar jeg, som du nok kan tenke deg, en mager pensjon med skatteprosent oppe på 20-tallet. I tillegg kommer så oms, moms, toll, bompenger og avgifter av alle slag. Nordmenn er trolig verdens hardest beskattede folkeferd. På toppen kommer så renteflåingen fra gjeldspengesystemet.

 

Jeg kjenner til, min gode Vladimir, at du har besørget iverksatt to viktige lover i Russland: Den ene går på at russiske barn ikke lenger kan adopteres av pedofile amerikanere. Dermed har du satt en stopper for det uverdige og forbryterske barnesalg og den menneskehandel man har drevet mellom Russland og USA. Den andre loven går på at alle organisasjoner som mottar pengestøtte fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter. Du har dermed tatt i med slemmingene, Vladimir, og da jeg hørte at du ville gi pass og statsborgerskap til Gerard, innså jeg riktigheten også i dette: Du ville hjelpe det stakkars utplyndrete franske folk og bekjempe de omskårne og utvalgte også dersteds.

Jeg kan forsikre deg om at jeg vil arbeide av all kraft for å følge ditt gode eksempel og få innført disse lovene også i Norge. Står det til meg, skal ingen folkefremmede barn kunne bli kjøpt inn til noe land, og alle penger som blir anvendt i Norge av utenlandske hemmelige tjenester, eller andre påvirkningsagenter, skal det bli holdt nøye oppsyn med. Nye hentekoner fra folkefremmede og fremmedkulturelle områder annet hvert år skal det også bli slutt på.

 

Stakkars Gèrard, han har ikke hatt det greit.  Og det gjelder nok franskmenn flest. De er plaget av både muslimer og andre fæle monoteister, så tettheten av omskårne i statsledelsen er såre stor; det gjelder både koscher- og halaletere. (Den nåværende franske president, så vel som den forrige, tilhører, som du nok vet, de utvalgte og omskårne.) Vi vet en del om slikt i Norge. Vi er nå for nylig blitt beriket med en muslimsk kulturminister som ikke vet hva kultur er, langt mindre norsk kultur, og som alt – kanskje i pur norskvennlighet? - har rukket å bevilge en halv million kroner til minoritetskulturer ved et av Oslos sykehus. Den forrige fremmedkulturelle minister var hottentott og lydde navnet Manuela. Hun gjorde seg – priset være Odin - tidlig umulig i tjenesten på grunn av sin lystige omgang med usannheter og fortielser som politisk virkemiddel. Vi er ikke vandt med slikt, Vladimir; vi er et naivt, godtroende, hjertegodt, hjelpsomt og velmenende folkeferd, framavlet i solidarisk, folkekjærlig, monokulturelt og folketilhørig samarbeid under brekanten, lik russerne. Hvor tror du det vil ende for oss? Skal folkets snillhet, godhet og hjelpsomhet mot folkefremmede bli deres bane? Folkemordet og kulturkverkingen på oss nordmenn går stadig raskere.

 

Nei Vladimir, jeg er ikke misunnelige på Gèrard Depardieu; Jeg unner ham all hjelp han kan få fra deg og Russland, men jeg kunne, når sant skal sies, også tenke meg et russisk pass… Som reserve… I påkommende tilfelle… For som jotunbanker lever jeg farlig i Norge.

Landet er skakk-kjørt og skakkstyrt av folkesvikere, folkemordere og kulturkverkere av alle avskygninger, og folket så villedet og utfjottet at stilling som bestyrer eller vaskehjelp på asylmottakene er blitt statusjobb i bygdene! «Det er godt vi har arbeidsplasser», sier folk, «et kristelig og humanistisk arbeid», sier de. Så du kan vel tenke deg at jeg ikke har det greit? Når man skal ta i med slikt, kan det fort være at man trenger et ekstra pass, og en trygg havn i Russland. Og det at jeg som åsatroer selvsagt er en ivrig og iherdig utøver av folkeavfjotting som bigeskjeft ved siden av jotunbankingen, gjør jo ikke saken bedre. Den lever farlig som arbeider for å avfjotte et folk som er under tung utfjotting fra sine folkemorderiske ledere.

 

Tenk Vladimir, alle media her i Norge er under kontroll av folkesvikerne; også alle skoler og universiteter! Jeg vet jo at du har tatt i med nettopp den saken og nasjonalisert en del aviser og fjernsynsstasjoner, til folkets beste, men her i Norge er det ingen lysning å se på den fronten. Det er bare ekle migrasjonspedagoger å skue, opportunistiske-, medløpende- og honningrævslikkende migrasjonsjournalister, samt kristne eller «humanistiske» vannartinger av alle slag som mer enn gjerne gjør steiner til brød eller styrter seg fra tempelmuren for et beskjedent lønnstrinn på statsregulativet. Våre høyskoler og universiteter er åndelige horehus! Vi lever under et skjøgevelde. I de herværende, riksdekkende publikasjoner Dagbladet og VG, blir de kvinnelige journalistene (kanskje også mennene?) av godtfolk betegnet som shiksa! Er det rart jeg har svoret en livslang og utslettende vendetta mot Dagbladet! «Aldri en dag med Dagbladet»! er et av mine valgspråk. «Bedre mager og avfjotta uten Dagbladet enn mett og utfjotta med Dagbladet», er et av mine andre. I Dagbladet hetser man deg hele tiden, og tier om oligarkenes herjinger med det russiske folk. Det er en del av deres redaksjonelle linje. I tillegg er Dagbladet, etter å ha blitt kjøpt opp av folkefiendtlige kapitalinteresser, gått over fra å være EU-motstandere til å bli uhyggelig EU-vennlig! Og det samme med alle shiksaene ! Der ser du horfenomenet i praksis. Blekka har alltid støttet den folkemorderiske innvandringspolitikken og det lave fødselstallet, og er derfor medskyldig i Utøya!

Derfor: Kjøp horhuset, Vladimir! Jeg stiller gjerne som redaktør i oppryddingsfasen. Så lager vi noe nasjonalsindig og folkekjærlig på ruinene?

 

Vladimir Vladimirovitch Putin

 

Som egenreklame for å fremme et mulig mottak av russisk pass og statsborgerskap, vil jeg nevne at jeg som gjenytelse, og uten noe vederlag, kan gi deg råd og hjelp i disse økonomiske vargtider om slikt som har med samfunnsøkonomi, pengeteknikk og internasjonale pengefyrster å bestille. Jeg vet at du også er plaget av de sistnevnte. Det vil fremgå av min lille nettside at jeg ikke er uten innsikt i disse ting, men som en smakebit kan jeg anbefale deg følgende opplegg for Russland til ettertanke:

 

1.      Forkast gjeldspengesystemet og innfør et fripengesystem av en eller annen sort. Gjerne Det positive pengesystem. Sentralbanken må helst være en varedepositobank.

2.      Erstatt Pengeprimatet med Arbeidsprimatet til folkets beste og pengefyrstenes skade og skumtyggende fortvilelse.

3.      Sett i gang nødvendig og nyttig behovsdekkende arbeid og produksjon så langt arbeidskraften rekker, betalt med fripenger utstedt av sentralbanken. La gjerne banken kjøpe produksjonen til fordeling gjennom samfunnslønnen.

4.      Gi rentefrie lån fra sentralbanken til alle verdige lånetrengende; bedrifter så vel som privatpersoner.

5.      Erstatt pengefyrstenes fire friheter – fri bevegelse av penger, arbeidskraft, varer og tjenester - med folkets fire friheter; dvs, frihet for folket til begrensning av pengefyrstenes friheter.

6.      Og sørg endelig for å innføre samfunnslønn til alle myndige russere, betalt med fripenger fra sentralbanken, i tillegg til den vanlige lønn, for å tilpasse kjøpekraften til den stadig økende og behovsdekkende produksjon av nødvendige og ønskelige varer som vil komme.

7.      Pengene sirkuleres tilbake til sentralbanken/varedepositobanken med de metoder som til enhver tid synes hensiktsmessig etter å ha fordelt produksjonen, velstanden og velferden.

8.      Den nåværende rubel fortsetter som konvertibel utenlandsmynt, mens en ny rubel tjener som inkonvertibel innenlandsmynt som skal formidle entydig de innenlandske vare og pengestrømmer; lovlig ved kjøp og salg og tvungen ved beskatning. o:p>

 

Gjennom denne ordning blir realverdiene og deres tilsvarende symbolske pengeverdi koblet sammen i et entydig forhold under nasjonal og demokratisk ledelse. Varer og penger sirkulerer sammen. Slik det nå er, er pengestrømmen løsrevet fra strømmen av realverdier, den er under bankierenes ledelse, og stat og kommune må da, om mulig, søke å koble seg inn i pengestrømmen for å tilveiebringe de nødvendige skattekroner. Og som du vet; det blir alltid under sånne forhold for lite av slike.

 

Og husk Putin: Pass deg for sosialøkonomene! Blant dem er det alltid mange utvalgte og omskårne med lite folkekjærlige økonomiske teorier.

 

Jeg kjenner til at du er en lojal støtte og hjelper for Den russiske ortodokse kirke, og at du legger til rette for folket å vende tilbake til sin gamle religion fra det kommunistiske mørke.

Men, som du husker min gode Putin, hadde de skandinaviske åsatruere i sin tid en god del av æren for opprettingen av den russiske stat. Ja faktiske en stor del av æren, og jeg er derfor som åsahjelper stolt over å kunne fortelle at den gamle åsatrua også har tilhengere i Russland. Trolig snakker vi om etterkommere av de norrøne vikingene, og jeg vet at de nært alle som en er trofaste hjelpere for deg og ditt arbeid for det russiske folk. Derfor, Vladimir Vladimirovitch Putin, gi åsatruerne rom og gode trosvilkår i Russland. Det vil du ha nytte og glede av. Åsatro er et glimrende memkompleks til vern mot alle skadelige åndsimpulser for folk og land, og vil være deg til stor nytte i din og det russiske folks livskamp mot verdensbankierene.

 

Jeg vet jo ellers at du er en smule plaget med muslimer og muslimske terrorister i Moskva, St. Petersburg og andre regioner i ditt store og herlige land. Jeg kjenner en del til slikt, og vi har, som du vet, tatt høyde for at sorten i alle fall ikke skal lure seg inn i Valhall.

Nå ligger det jo i sakens natur at muslimer heller søker seg til Paradis enn til Valhall, men for å være sikker på at ingen sniker seg inn, eller kommer inn ved en feiltakelse, har vi innført en kostholdsregel som garanterer Valhall som muslimfritt område. Hør bare:

 

Flesk skal blandes

i all føde

til de egne

folkefeller.

Særimnes hold

skal alltid syde

selv i suppe

fra fattighuset

 

Ingen muslimer er observert i Valhall til nå, ingen har søkt om asyl og jeg vil nok mene at dette med kostholdet kan være noe å tenke på for deg og russerne. Og tenk for et psykisk helsevern det ligger i ordningen? Ingen Fremmedfrykt…! …

I det lange løp tjener Russland og menneskeheten på at alle muslimer hjelpes hjem til Mekka. Der kan de i ro og mak drive og steine Satan alt de orker… Stakkers Tykje - eller Lucifer som han vel også kalles. Det kan ikke være greit å skulle være lysbærer for muslimer…?

Jeg arbeider hardt for å innføre kostholdsvanen også i Norge.

 

*

Ellers, min kjære Putin, falt det meg i tanker at disse uskikkelige jentungene som havnet i fengsel borte hos deg - var det Pussy Riot de kalte seg? - nok er en belastning for deg. Benåd dem og send dem til Det norske åsatrusamfunn (DNÅ) i Norge. Det vil du tjene deg godvilje på, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal nok vite og ta oss av dem her i røysa. DNÅ har en dyktig landsgode som forstår seg på uregjerlige pikebørn, og de har gydjer som kan tjene som læremestre i god og folkekjærlig jentemoral. Og Frøya er nok et vel så godt forbilde for uryddige jenter som Jomfru Maria? Vi skal nok få skikk på dem… om de ikke tilhører de utvalgte da, hva saktens vel kan hende. Da sender vi dem til Jerusalem eller England.

 

*

Nåvel, min gode Putin; som du forstår var det enklere før i tiden når Odin eller Tor skulle ut i østerled, eller rundt i hele verden for den saks skyld. Det var intet pass eller visum å tenke på når de fòr langs veiene landimellom. Derfor Putin; la meg få russisk pass og statsborgerskap slik at jeg bedre kan arbeide for vår felles sak: folkenes overlevelse i kampen mot De internasjonale pengefyrstene og deres nye verdensorden.

Jeg vil selvsagt ikke si fra meg mitt norske statsborgerskap. Jeg vil gjøre som de utvalgte: ha flere pass og borgerskap slik at jeg kan trekke til bedre beiter når det blir for hett eller magert for meg i det landet jeg for tiden er i (Reven har flere utganger fra hiet, som du vet).

 

Med håp om økende tilhørighet og samholdskraft for det russiske folk under din ledelse,

 

        Din venn Vegtam Borson.

 

PS.

Jeg mailer denne henstilling til Den russiske ambassade i Oslo. Passfoto vil bli sent dit når jeg hører fra deg.

VB

*

 

 

Vladimir og Gèrard på vei for å ordne opp med gomslorkene i Gardarike og i Frankerland.

 

 

En ting til Putin: Kvitt deg med oligarkene så snart det lar seg gjøre! I det minste de som er omskåret og tilhører de utvalgte, og det er jo de fleste. Hjelp dem hjem! Helst blakke som ortodokse klosterrotter. Og la så folkets rikdommer bli eid og forvaltet av folket i en nasjonalsindig og demokratisk forvaltningsprosess.

 

*

 

Skulle du komme på disse kanter, inviterer jeg deg herved til et enkelt måltid hersteds. Måltidet kunne kanskje passende se slik ut?

-          Røykt og lettsaltet smalahove, fleskloins a la Særimner, kålrabistappe, saus av saufeitt og mandelpoteter.

-          Akevitt og øll til hovedretten.

-          Multekrem som desser.

-          Tyttebærlikør til kaffen – eller sterk nypete fra samovaren?

-          En dobbel enkelbrent eller to som avrunding; og den må selvsagt ikke være for god.

 

Men menyen kan vi saktens diskutere, Vladimir. Vi åsatruere er mer fleksible i kosten enn folk gjerne tror.

Så kan vi i fred og ro sitte ved bordet og glasset og prate om verdensproblemene, og vi kan finne ut om det er noe jeg kan bidra med som hjelp til din jotunbanking i Russland. Det russiske folk fortjener bare det beste etter sine store historiske lidelser under de utvalgtes tyranni og skrekkvelde.

… Jeg ser ikke bort fra at jeg vil prøve å verve deg som medlem i Nei til EU.

 

Og Vladimir, når Stortinget finner ut at de er blitt lurt og løyet for - og de amerikanske jagerflyene vi skal kjøpe, F-35, blir for dyre, og ellers er ubrukelige - kan du jo slenge deg på med dine utmerkede og billige jagerfly og konkurrere med det svenske Jas Grippen. Jeg skal legge inn et ord for deg – hemmm… også.

 

Og enda en ting: Har du skaffet deg norsk spillekort? Jeg vet at du er litt av en spiller… Skaff deg norsk spillekort, og husk: Grasrotandelen til oss åsatruere!

Kommisjonær for Norsk tipping i Moskva og andre store byer skal vi alltids ordne? Det kan jo hjelpe litt på arbeidsløysa? Snakk om kulturutveksling til gjensidig nytte!

 

Til års ok fridar, Vladimir!

VB

                                      

Putin og Obama

Heim